Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Hur tar man bort ett inlägg?

Det är endast en användare med befogenhet att logga på i back-end (som adminstratör) som kan ta bort ett inlägg. För att radera en artikel, ta fram listan över artiklar och markera dem du vill ta bort. Klicka sedan på papperskorgen för att radera de artiklar du vill ta bort. De kan då inte läsas längre men finns fortfarande i databasen. För att helt avlägsna ett inlägg, eller eventuellt återställa det, måste man sedan gå till menyvalet "raderade artiklar" och markera de aktuella artiklarna. Väljer man nu återigen alternativet "radera" försvinner inlägget helt ur databasen och kan inte återställas.