Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Att kommentera ett inlägg

Det finns möjlighet att kommentera de inlägg som görs, inloggning är inte nödvändig för att kommentera. Däremot modereras alla kommentarer, så det kan dröja ett antal timmar innan en kommentar syns på sidan. Hela kommentaren visas dock inte i klartext på sidan, men man kan se de första orden och hur många kommentarer som är gjorda. Högst tio kommentarer visas på detta sätt.

Klicka på kommenteringslänken och du får upp en skrivruta, detsamma händer om man vill läsa en kommentar och alltså klickar på just den kommentaren. Då får man automatiskt möjlighet att själv lägga in en kommentar.