Att kommentera ett inlägg

Det finns möjlighet att kommentera de inlägg som görs, inloggning är inte nödvändig för att kommentera. Däremot modereras alla kommentarer, så det kan dröja ett antal timmar innan en kommentar syns på sidan. Hela kommentaren visas dock inte i klartext på sidan, men man kan se de första orden och hur många kommentarer som är gjorda. Högst tio kommentarer visas på detta sätt.

Klicka på kommenteringslänken och du får upp en skrivruta, detsamma händer om man vill läsa en kommentar och alltså klickar på just den kommentaren. Då får man automatiskt möjlighet att själv lägga in en kommentar.