Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

En liten ljusglimt i mörkret

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad onsdag, 26 oktober 2011 Skriven av Svempa

Det norska solenergibolaget Renewable Energy Corporation lämnade rapport i dag. Som väntat präglades rapporten av stora nedskrivningar, och formellt hamnade förlusten för det tredje kvartalet på hela 759 MNOK efter skatt.

Ingen blev överraskad av detta, men mer intressant var att kassaflödet från driften var hela 1,2 miljarder NOK. Pengarna användes till stor del för att amortera på skulder, men efter investeringar på 196 MNOK fick REC ändå ett positivt kassaflöde för kvartalet på 191 MNOK.

Aktiekursen nådde nytt årslägsta på 4,16 NOK under måndagens tidiga handel, men steg sedan kraftfullt mot slutet av dagen. Det innebar en "reversal day", som är ett positivt tecken som man ändå inte ska ta alltför stor hänsyn till.

Under gårdagen omsattes mer än 27 milj aktier, kursen var svängig men slutade på 5,27 NOK vilket man kan tolka som att marknaden hade positiva förväntningar på rapporten. Under dagens inledande handel sjönk aktiekursen först kraftigt, men återhämtade sig senare och ligger när detta skrivs kring 5 NOK.

Så är det dags att granska kursutvecklingen under den senaste tiden, nedan återfinns ett tvåmånadersdiagram (hämtat från Avanza).
REC_2man3

När jag tidigare har skrivit om REC har jag påpekat risken för ett kursfall ända ner till c:a 3,50 NOK, baserat på de data som fanns då. Det finns också minst en analys som har målkursen 3 kr. Nu ser det dock lite bättre ut, vi kan se att under den senaste månaden har en bottenformation bildats som har ett klart stöd vid c:a 4,50 NOK (kursen har varit lägre som påpekats ovan, men endast intraday) och med ett "tak" vid c:a 5 NOK (kursen har varit högre, men endast intraday).

Tisdagens handel med en stängning en bit över 5 NOK gav på sätt och vis en köpsignal, men dagens rapport innebär att vi inte kan ta hänsyn till detta. Men som det ser ut just nu verkar  rapporten inte innebära några drastiska förändringar av aktiekursen, dvs marknaden hade till synes redan diskonterat den till största delen.

Dagens handel blir intressant på så vis att en stängning över 5 NOK skulle vara ett mycket positivt tecken. Men sannolikast är att kursen under ytterligare någon tid kommer att harva mellan c:a 4,50 NOK och 5 NOK.

Handelsbanken Capital Markets har dock tagit tjuren vid hornen och förutspår en dubbling av kursen med målkursen 10 NOK.

Investtech ansåg i tisdags att aktien var köpvärd ur ett tekniskt perspektiv.

Får vi bara en stängning en bit över 5 NOK inom den närmaste framtiden är jag böjd att hålla med.

Anm. Skribenten äger sedan några dagar tillbaka aktier i REC.

Edit onsdag kväll: REC stängde i dag på 5,16 NOK. Det var lite överraskande, men innebär alltså att marknaden inte såg rapporten som på något vis överraskande. Enligt både Investtech och mig har därmed en köpsignal utlösts. Någon målkurs är svår att ange (Investtech tror på 5,82 NOK) än så länge, och en vidare förutsättning är givetvis att inte kursen faller ner under 5 NOK igen den närmaste tiden.

Träffar: 3243