Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Olja

Uppföljning DNO

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 04 augusti 2013
Skriven av Svempa

När jag för snart två månader sedan skrev om DNO förutspådde jag en relativt snar kursuppgång till 12,80 NOK (i ett första steg). Så blev det också, och kursen har nu skvalpat kring denna nivå ett tag. Senast betalt i fredags var också just 12,80 NOK.

I samma inlägg diskuterade jag även möjligheten för en fortsatt uppgång. Här är nu ett dagsfärskt diagram (hämtat från Avanza) över de två senaste årens kursutveckling:

DNO 2ar

Den oftast rätt pålitliga triangelformationen indikerar fortsatt uppgång med c:a 4 NOK, målkursen blir då i nästa steg 15 NOK. Om kursen utvecklas enligt ett normalt TA-mönster kan målkursen komma att nås ungefär vid årsskiftet.

Då en aktiekurs sällan stiger i en rät linje finns (som alltid) en risk för tillfällig kursnedgång. I så fall har vi ett första relativt starkt töd vid 12 NOK, och ett ännu starkare stöd vid 11 NOK. Det är först om kursen sjunker en bit under 11 NOK som vi kan börja oroa oss för att en fortsatt kursuppgång kan låta vänta på sig.

Anm: Både skribenten och Energiminnesfonden.se äger aktier i DNO International.

DNO kan stå inför en stor uppgång

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad torsdag, 13 juni 2013
Skriven av Svempa

Vi som följt DNO under många år har alltid förvånats över marknadens njugga behandling av aktien. Medan bolaget har haft exempellösa framgångar vad gäller prospektering efter olja i Kurdistan har aktien under de senaste sex åren inte orkat över den nivå den betalades under 2006, dvs lite drygt 12 NOK. Nedan visas ett kursdiagram från juli 2007 till dagens dato (alla diagram hämtade från Avanza):

DNO 6ar

Som synes har aktien sedan 2007 handlats i intervallet 4 - 12 NOK, under senare år har aktiekursen aldrig orkat upp till 12 NOK utan som högst varit en bit över 11 NOK. Vid en eventuell framtida uppgång över 12 NOK utlöses en köpsignal som är värd 8 NOK, dvs med målkurs 20 NOK, eftersom rektangelformationen har en bredd på 8 NOK. Detta lär dock ligga en bit in i framtiden, om det över huvud taget inträffar. Som vi ska se är det dock inte alls otänkbart att så sker.

Nu tar vi istället en titt på kursutvecklingen under det senaste året.

DNO 1ar2

Här ser vi en annan, lite mer närliggande rektangelformation med den lägre gränsen vid strax över 9 NOK och den övre vid 11 NOK. En köpsignal har nyss erhållits då kursen brutit igenom den övre gränsen, denna köpsignal är alltså värd cirka 1,80 NOK och pekar då på målkursen 12,80 NOK. Skulle denna köpsignal infrias hamnar alltså kursen över 12 NOK, i så fall aktiveras den ovan beskrivna köpsignalen med målkursen 20 NOK.

För att få ett ytterligare perspektiv betraktar vi kursutvecklingen under de senaste tre åren:

DNO 3ar

Vi kan direkt identifiera en stigande triangel, en av de mest pålitliga TA-formationerna, varvid vi har två alternativ att välja mellan. Antingen nöjer vi oss med att betrakta tiden sedan sommaren 2012, då kursen tillfälligt gick ner till lite under 7 NOK. I så fall innebär den nyss erhållna köpsignalen, då kursen bröt över 11 NOK, att vi kan räkna med en kursuppgång på drygt 4 NOK, dvs vi kan sätta målkursen till strax över 15 NOK som bör nås inom ett år. 

Alternativt kan vi gå tillbaka ytterligare ett år, då kursen var nere på cirka 4 NOK. Skulle potentialen i denna formation realiseras innebär det en kursuppgång på hela 7 NOK, dvs målkursen blir då 18 NOK med tidsperspektivet två år.

Samtliga dessa prospektiva målkurser är helt avhängiga av att aktiekursen håller sig över 11 NOK. Faller kursen under denna nivå invalideras resonemanget, och vi får vänta ännu en tid på den stora uppgången.

Anm. Både skribenten och Energiminnesfonden.se äger aktier i DNO International.

DNO International balanserar på slak lina

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad måndag, 07 Maj 2012
Skriven av Svempa

Senast jag skrev om DNO var den 12 februari, dvs för snart tre månader sedan. Aktiekursen var då 9,80 NOK, och jag förutspådde att aktien kunde gå till drygt 11 NOK. Toppkursen blev dock 10,87 NOK innan vi fick en ny nedgångsperiod.

Nedan återges ett sexmånadersdiagram för DNO (diagrammet hämtat från Avanza).
DNO_6man

Aktiekursen har ett starkt stöd vid c:a 8,90 NOK, men ett fall under denna nivå kan bli början på en relativt stor nedgång. Ett visst stöd finns vid 8 NOK, därefter i stort sett ingenting före 7 NOK.

Den närmaste tiden ser ut att bjuda på ett ostadigt börsväder, något som även kan påverka DNO-aktien. Det kan alltså krävas någon positiv signal från bolaget inom de närmaste dagarna för att förhindra ett relativt kraftigt fall i aktiekursen. Fundamenta är visserligen starka för bolaget, men vi vet av erfarenhet att det hjälper föga när marknaden har bestämt sig för att sälja av.

Anm. Både skribenten och Energiminnesfonden.se äger aktier i DNO International.

Energiminnesfonden.se köper Talisman Energy

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 19 februari 2012
Skriven av Svempa

Talisman Energy (ticker TLM) är för svenska aktieplacerare kanske mest känt som bolaget som köpte upp Lundin Oil år 2001. Denna händelse ansågs dock inte tillräckligt viktig för att komma med i företagets historia som den berättas på Wikipedia. Från början var namnet BP Canada, dvs en del av den stora BP-koncernen, men man omvandlades alltså till ett självständigt företag år 1993.

Talisman ingick i Energiminnesfonden.se:s portfölj redan från ett mycket tidigt stadium, men vi sålde (lyckligtvis) våra aktier i början av 2011. Som synes av nedanstående diagram (hämtat från Avanza) har kursutvecklingen inte varit så trevlig sedan dess.
TLM_2011

Nu ser det emellertid ut som om en vändning uppåt är på gång, och därför inköptes 300 aktier den 13/2 till kurs 12,56 USD/aktie (aktien handlas både i USA och i Kanada, men courtaget är väsentligt lägre för oss vid handel i USA). Senaste kurs i fredags var 13,66 USD.

Då vi sålde vårt ursprungliga innehav på 150 aktier nära toppen så innebär det att vi för ungefär samma pengar fick dubbelt så många aktier.

I diagrammet ovan är en röd linje inritad som markerar den fallande trenden. Som synes bröt kursen igenom trendlinjen i början av februari, därefter kom en tydlig avstämning ner mot trendlinjen följd av en riktigt trevlig uppgång. Detta tyder på att den negativa utvecklingen är bruten, och att vi förutsatt en "normal" börs kan förvänta oss vidare uppgång.

Någon återgång till tidigare toppkurser blir det med all säkerhet inte tal om, i varje fall inte närmaste året. Men man kan hoppas på en god värdestegring på kanske 50% från nuvarande kurs.

Senaste rapporten är från 15 februari, den finner man här.

Uppdatering: Seeking Alpha kom den 23 februari med en bra artikel om Talisman Energy, som utmynnade i ett köpråd.

Anm. Även skribenten äger aktier i Talisman Energy.

Uppdatering DNO International

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad söndag, 12 februari 2012
Skriven av Svempa

För exakt tre månader sedan skrev jag senast om DNO International. Vid det tillfället beräknade vi en teknisk riktkurs på 10 NOK. Denna är nu nästan uppnådd, aktiekursen stängde på 9,80 NOK i fredags, och vi tar då en titt på ett fyramånadersdiagram för DNO (hämtat från Avanza) för att se om det finns nya tekniska indikationer.
DNO_4man

I diagrammet är en rätvinklig stigande triangel inritad med röda linjer. Dess övre begränsningslinje ligger vid 9 NOK, och då triangelns höjd vid basen kan beräknas till drygt 2 NOK hamnar alltså den nya tekniska riktkursen en liten bit över 11 NOK.

Kursökningen från 9 NOK till aktuella 9,80 NOK har varit snabb, så det finns en möjlighet att kursen kan backa en bit ner mot 9 NOK i början av nästa vecka, vilket i så fall ger ett fint köptillfälle.

Å andra sidan kanske det finns förhoppningar i marknaden om någon positiv nyhet som DNO kan komma att leverera onsdagen den 15 februari. Att det blir ett bra resultat som kommer att redovisas vet vi redan, men många hoppas säkert på fler positiva nyheter från verksamheten i Kurdistan. Sådana förväntningar kan bidra till att hålla kursen uppe, och eventuellt driva den lite över 10 NOK.

Vid sammanslagningen av DNO International och vissa delar av RAK värderades DNO-aktien till 9,60 NOK. För första gången sedan dess ligger nu den verkliga kursen över detta värde, vilket kan ses som signifikant. Högsta kurs under 2011 var 11,10 NOK enligt Avanza, och denna kurs kan alltså komma att nås, eller till och med överträffas, om vi når det angivna tekniska kursmålet.

Anm. DNO International är Energiminnesfonden.se:s största innehav, och även skribenten äger aktier i DNO.

PA Resources i intressant läge

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 07 januari 2012
Skriven av Svempa

Senast jag skrev om PA Resources, vilket var för knappt tre månader sedan, tyckte jag mig se tecken på en begynnande kursuppgång från ett absolut bottenläge strax under 2 kr. Under dessa månader har nu en mycket intressant bottenformation bildats, och vi tar direkt en titt på ett kursdiagram för de senaste fem månaderna (hämtat från Avanza).
PAR_5man

Oktober var en bra börsmånad, och den kursuppgång jag förväntade mig kom också men avstannade vid 2,60 kr. Under slutet av oktober och början av november kom det sedan ett bakslag, kursen deppade ihop totalt och ramlade som lägst ner till ett nytt lågvattenmärke vid 1,47 kr. Därefter fick vi en ny uppgång mot 2,50 kr, och under resten av 2011 skramlade kursen sedan kring 2,10 kr. Men nu har en ny uppgång inletts, och torsdagens slutkurs blev 2,42.

De kraftiga kursvariationerna har förstås varit till gagn för alla som trejdar i aktien, men har också medfört att en omvänd huvud-skuldra-formation är på väg att bildas. Nacklinjen är i diagrammet markerad med en grön linje. Det krävs en ytterligare kursuppgång med c:a 10 öre för att fullborda formationen, och om så sker har vi fått en köpsignal med ett värde på 0,95 - 1 kr. Målkursen blir då c:a 3,40 - 3,50 kr.

Det måste påpekas att ingen köpsignal existerar förrän formationen fullbordats, men då börsåret 2012 inletts med en allmän uppgång och nyhetsflödet kring PA Resources dessutom har blivit mer positivt (t ex produktionsstart av Aseng-fältet) ser det allt bättre ut för bolaget rent fundamentalt.

Produktionsrapporten för december 2011 kan förväntas nästa vecka, och förhoppningsvis kommer den att mottas väl av marknaden. I så fall kan vi snabbt vara framme vid den ovan nämnda målkursen.

Har oljepriset brutit den fallande trenden?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 06 december 2011
Skriven av Svempa

Så sent som den 20 oktober skrev jag om oljepriset (Brent) och kunde då konstatera att den fallande trenden var intakt, och att priset var på väg mot det tidigare angivna målet 90 USD/fat.

Men nu ser det lite annorlunda ut. Låt oss därför ta en ny titt på oljeprisets utveckling. Diagrammet är hämtat från Moneyweek.

brent_1ar

Vi ser att oljepriset vände uppåt redan från c:a 107 USD/fat i början av november och nådde så högt som 115 USD/fat. Sedan föll det tillbaka men nedgången stoppade åter vid 107 USD/fat, och oljepriset ligger nu kring 110 USD/fat.

Först ska nämnas att vi därigenom har ramlat tillbaka inom den fallande trenden (markerad med röda linjer), men det krävs nu endast en liten uppgång för att bryta dess övre begränsningslinje.

Även om så inte sker de närmaste dagarna tyder ändå den senste tidens utveckling på att oljepriset någon tid framåt kommer att handlas inom intervallet 107 - 115 USD/fat (markerat med gröna linjer).

Det geopolitiska läget är dessutom osäkert, och skulle någonting drastiskt inträffa, som t ex verkställelse av USA:s och EU:s hot att strypa inköpen av iransk olja, kan oljepriset mycket väl hamna 20 - 30 USD/fat högre än i dag.

Å andra sidan kan tecknen som tyder på en begynnande recession i Europa bli starkare, och det kan trycka ner oljepriset en hel del, kanske så mycket som 10 - 15 USD.

Men "allting annat lika" gäller alltså handelsintervallet 107 - 115 USD/fat. Och det är priser som både oljeproducenterna och oljekonsumenterna kan vara rätt nöjda med.