Oljepriset (Brent) på kort sikt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad lördag, 24 september 2011 Skriven av Svempa

Det är alltid bäst att börja med en tillbakablick. Vi som varit med ett tag minns hur oljepriset, efter att ha hållit sig någorlunda inom intervallet 20-30 USD/fat under mer än 10 år, föll drastiskt ända ner till 10 USD/fat vid slutet av år 1998.

Många minns inte att oljepriset någonsin varit så lågt i modern tid, men det är faktiskt bara 13 år sedan - en mycket kort tid i oljesammanhang. Det var OPEC:s missbedömning av efterfrågan på olja som låg bakom prisfallet, man beslutade i slutet av 1997 att öka produktionen kraftigt vilket visade sig vara närmast kastastrofalt. I synnerhet för OPEC-länderna själva. Och sedan kom den ekonomiska krisen i Asien som lök på laxen, vilket drog ner efterfrågan rätt avsevärt.

Oil-price-graph-2000-2008

Den lågpunkten kan vara lämplig att använda som utgångspunkt för en fortsatt diskussion. När konjunkturen svängde uppåt 1999 hämtade sig även oljepriset, och återgick till att variera mellan 20 och 30 USD/fat under några år. Men som synes av grafen härovan började det hända saker under mitten av 2003. En relativt snabb stegring av oljepriset, avbruten av de nedgångar som finns utmärkta i diagrammet,  gjorde att vi 2006 nådde den för dåtiden svindlande siffran 70 USD/fat. Mot slutet av året gjorde oljepriset sedan en reträtt till cirka 60 USD. Då kan vi övergå till ett mer detaljerat diagram för åren 2007 och framåt, se nedan (diagrammet hämtat från Moneyweek).

brent_5ar

2007 inleddes med en kortvarig dipp i oljepriset nedåt 50 USD/fat, därefter kom en dramatisk uppgång och oljepriset var vid årets slut c:a 90 USD/fat. En ökning på mer än 50% under ett enda år! Under första halvåret 2008 tog uppgången ytterligare fart, och oljepriset toppade på hysteriska 147 USD/fat.

Sedan kom kraschen. När den ekonomiska krisen började skönjas började spekulanterna, som i hög grad varit ansvariga för prisuppgången, att ta hem sina vinster. Oljepriset sjönk som en sten och hamnade på helt osannolika 40 USD/fat vid slutet av 2008. Men givetvis var detta ett överdrivet fall, fundamenta i oljeutvinningen tillät ingen länge tillvaro på denna nivå.

Oljepriset dubblade sig under 2009 och var vid början av 2010 80 USD/fat. Under 2010 konsoliderade först oljepriset mellan 70 och 85 USD/fat, men steg mot slutet av året och var vid årsskiftet cirka 90 USD/fat. Under 2011 steg oljepriset vidare mot 125 USD/fat under inflytande av den "arabiska våren" och många började oroa sig för en ny oljeprisbubbla.
Men den riskpremie som bortfallet av Libyens oljeproduktion krävde urholkades efter hand, och som vi vet pressades oljepriset ner av den nya ekonomiska krisen. Visionen av en recession medförde en nedgång mot de 105 USD/fat som vi har just nu.

Vad kan vi nu tro om framtiden? Den pågående ekonomiska krisen kommer att hindra spekulanterna från att driva upp oljepriset, snarare blir det istället en press neråt. Fundamenta kring oljeförsörjningen ger å andra sidan en press uppåt, Saudiarabien har fått kompensera för bortfallet av oljan från Libyen och har ökat produktionen så mycket man orkat. Nu finns det nästan ingen överkapacitet kvar bland oljeproducenterna, och endast en sjunkande efterfrågan kan återställa balansen och möjliggöra lägre oljepriser.

Min åsikt är att den försvagade konjunkturen kommer att medföra att oljepriset sjunker ytterligare på några månaders sikt. Men oljepriset har ett starkt stöd runt 88-90 USD/fat och ytterligare stöd finns vid 78-80 USD/fat. En starkt bidragande orsak till detta är att kostnaden för att utvinna den olja vi behöver på marginalen är hög, som vi ser av nedanstående diagram.

kostnad

Med kostnader på mellan 60 och 100 USD/fat för utvinning av djuphavsolja och andra typer av "okonventionell" olja finns det inga möjligheter att oljepriset sjunker drastiskt, ty då faller stora delar av den oljeproduktion bort som vi absolut måste ha för att tillfredsställa efterfrågan. Som bekant gäller marginalprissättning för oljan, dvs den olja som är dyrast att producera sätter prisgolvet!

Den prognos jag kommer fram till är att oljepriset fortsätter att sjunka ner mot 90 USD/fat under året, därefter sker en konsolidering på denna nivå varefter oljepriset vänder uppåt igen. 2011 blir då det första året då oljepriset i snitt hamnar över 100 USD/fat. Under 2012 räknar jag med att oljepriset i snitt stiger yrtterligare något, och ger ett genomsnitt för året på cirka 110 USD/fat. Detta förutsätter dock dels att Libyen inom en snar framtid kommer tillbaka som oljeproducent på ungefär samma nivå som före "den arabiska våren", dels att Iraks oljeproduktion fortsätter att öka.

Den som tror på Elliotts vågteori kan dock se högre prisökningar. Enligt denna teori är vi nu inne i våg 4 (våg 1 40-87 USD/fat, våg 2 87-70 USD/fat och våg 3 70-126 USD/fat), och när den har bottnat på kanske 90 USD/fat kommer våg 5. Och den kan bli mycket stark och till och med föra oss över den senaste toppen på 147 USD/fat. Men troligen är det ingenting vi ska önska oss, då det kan innebära knäcken för en redan försvagad världsekonomi.

På längre sikt ser det av rent fundamentala orsaker ut som om oljepriserna kan gå ännu högre. Bortfallet av olja från existerande oljefält blir stort under följande år, man kan räkna med en nedgång på c:a 5% per år, samtidigt som efterfrågan på olja antas öka med minst någon miljon fat/dag per år. Nedanstående graf (hämtad från denna presentation) visar hur EIA ser på saken.

supply

Det finns alltså ett enormt gap mellan vad vi kan vara säkra på att kunna producera från existerande fält och efterfrågeprognosen. EIA anser att detta gap kan fyllas med nya projekt, och att många av de största oljeproducenterna (Saudiarabien, Ryssland, USA, Brasilien, Kanada) har möjlighet att öka sin oljeproduktion ordentligt. Man hoppas även på mer olja från Irak.

Men frågan är om inte EIA är lite för optimistiska.

Vi avslutar med en bild som visar EIA:s egen prisprognos. Här finns tre olika scenarier, ett högt pris, ett referenspris och ett lågt pris. För min del är det ingen tvekan, det är den högsta priskurvan som ligger nämast sanningen.

EIA_oljepris

Träffar: 8792