Solförmörkelse på Oslo-börsen

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad söndag, 02 oktober 2011 Skriven av Svempa


Mitt eget intresse för alternativ energi är välbekant för många, speciellt mitt engagemang i vågkraftbolaget Seabased AB. Det har medfört att jag haft lite extra motivation att följa utvecklingen av de få börsnoterade företagen inom sektorn.

De två mest kända är vindkraftbolaget Vesta, noterat på den danska börsen, samt solenergibolaget Renewable Energy Corporation (ticker REC), noterat i Oslo. Inget av dem har haft någon bra börsutveckling de senaste åren, speciellt inte REC. Börskursen var som  högst över 200 NOK mot slutet av 2007, men ligger just nu bara några tioöringar över 5 NOK. Årslägsta är jämna 5 NOK och årshögsta dryga 22 NOK. Nedan visas ett diagram över aktiekursen de senaste fem åren (hämtat från Avanza, den blå kurvan gäller för REC och den grå kurvan för börsindexet OSEBX).
rec_5ar

Det kan vara intressant att notera att REC alltså nu har en aktiekurs som understiger DNO:s kurs, tar vi fredagens slutkurs ligger DNO International 22 norska öre högre än REC, 5,46 NOK för DNO resp 5,24 NOK för REC! Eftersom båda bolagen har nästan precis samma antal aktier, strax under en miljard, är deras börsvärden också väldigt nära varandra. Närmare bestämt 5,22 miljarder NOK för REC och 5,19 miljarder NOK för DNO.

Det finns ytterligare en likhet, ägarbilden i REC domineras av Orkla som har 40% av bolaget medan RAK är huvudägare i DNO med hittills 30%. Men om den extra bolagsstämman den 1 november godkänner att DNO köper tillgångar från RAK med betalning i egna aktier kommer RAK därefter att äga 40,8% av DNO. I övrigt har båda bolagen en spridd ägarbild med ett stort inslag av småsparare.

Man kunde tro att ett bolag som fallit i värde så mycket som REC gjort, från 200 miljarder NOK till en aning över 5 miljarder NOK (det är 97,5% det!) på knappt fyra år, skulle ha en viss potential för "uppstuds". Bolaget har varit förföljt av dåliga nyheter under dessa år, men tjänar dock fortfarande pengar och någon nyemission ser inte ut att behövas.

Här kan vi jämföra med det stora svenska telekombolaget Ericsson. Även Ericssons aktie tappade på sin tid 95% av sitt värde, och företaget räddades år 2002 av en nyemission på 30 miljarder SEK till kurs 3,80 kr. Under kortare perioder efter att emissionen annonserats låg kursen till och med något under emissionskursen, men stabiliserade sig kring 5 kr så att emissionen kunde gonomföras.

Efter en reverse split 4:1 är nu nästan 10 år senare aktiekursen uppe i över 66 kr per i fredags och årshögsta var 96,65. Hur man än räknar var det alltså en god affär att köpa Ericsson-aktien för 5 kr år 2002, sedan dess har aktiekursen mer än tredubblats även med dagens nedpressade börs.

Då är frågan, kan man kanske hoppas på samma sak för REC? Är REC för 5 NOK lika köpvärd som Ericsson var för 5 SEK? Svaret på den frågan kan man få genom att studera nedanstående tolvmånaders diagram (återigen hämtat från Avanza).
rec_1ar

Vi ser en tydlig fallande kil, och visserligen är en fallande kil ofta en omslagsformation i en nedåtgående trend - men då förutsätts ett utbrott uppåt så kursen hamnar ovanför den övre begränsningslinjen. Något tecken på att det skulle kunna inträffa finns absolut inte, vi ser tvärtom en antydan till utbrott nedåt!

Vi detaljstuderar då läget genom att se på grafen för de senaste tre månaderna som visas nedan (hämtad från Avanza givetvis).
rec_3man

Här kan vi se att aktien handlats i en svagt nedåtgående trendkanal under nästan tre månader. Och vi ser dessvärre också att kursen brutit den undre begränsningslinjen. På klassiskt sätt har det skett en avstämning uppåt mot trendlinjen, och sedan har det blivit ett ytterligare kursfall.

Detta indikerar stor svaghet, och inte heller lär REC-aktien få någon hjälp via en stark börs den närmaste tiden, snarare tvärtom. En teknisk analytiker anser att aktien närmast är på väg mot 4 NOK jämnt. Jag är böjd att hålla med, och på kort sikt är det alltså tillrådligt att hålla sig utanför aktien. Det kan till och med vara så illa att aktien ska ända ned till 3,30 NOK, då trendkanalens höjd är 3,50 NOK och kursen vid utbrottet nedåt var c:a 6,80 NOK.

Samme analytiker, Stein Ove Haugen, förvarnade redan i början av november 2009 om ett fall till 6 NOK när aktiekursen bröt igenom den nedre begränsningslinjen i en rektangelformation med topplinjen 66 NOK och bottenlinjen 36 NOK. Ingen trodde på detta scenarie då, men han fick rätt till 100%!

Även Agilis Securities har ett kursmål på 4 NOK.

Nyhetsflödet har varit oerhört negativt under året, bland annat har Italien och Spanien dragit ner kraftigt på subventionerna av solenergi. Även i Tyskland  är marknaden för solpaneler mycket kärvare, och konkurrensen från kinesiska tillverkare ökar konstant. Vidare har REC stängt tre fabriker i Norge, för att avveckla dessa räknar man med en kostnad på 600 MNOK.

Internationellt har det inträffat rent katastrofala händelser inom solenergiområdet, ett av USA:s regering omhuldat solenergibolag vid namn Solyndra slog nyligen vantarna i bordet till en kostnad för de amerikanska skattebetalarna på över 500 MUSD. Det har skapat svallvågor över hela världen och såväl REC som andra solenergibolag har påverkats negativt.

Men på lite längre sikt kan det finnas ljuspunkter. REC har en stabil ekonomi (med lite reservation för de 600 MNOK som nedläggningen av de tre fabrikerna kan komma att kosta) och man får nu in pengar från kunder med långa solpanelkontrakt som köper sig fria från dessa. Kanske inte bra på lång sikt, men kortsiktigt stärker det kassan.

Analytikerna har under alla år varit oerhört positiva till REC trots att aktiens nedåtgående trend borde varit lätt att se. Även i Sverige har REC haft en supporterklubb, så har t ex Placera.nu kommit med köprekommendationer vid slutet av 2009, under 2010 samt både i mars i år och i maj.

Men Placera.nu har inte varit ensamma, många andra har gjort samma misstag.

Frågan är nu om REC står nära en botten, och om vi i så fall när den har passerats kan få se en ordentlig uppgång. Det finns analytiker som tror på detta.  DnB NOR Markets har en köprekommendation med kursmål 11 NOK.

För egen del tror jag att en ägarförändring kan utlösa en ny kursuppgång för REC-aktien. Orkla vill sälja hela sitt innehav, och beroende på vem som blir köparen kan det innebära en nytändning och början på en ganska stor kursuppgång. Speciellt om börsklimatet förbättras något.

Den riskvillige köper alltså aktien mellan 4 och 5 NOK och hoppas på att kunna sälja för minst det dubbla. Den mer försiktige håller sig helt borta från aktien!

Träffar: 6028