DNO International ger köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad måndag, 03 oktober 2011 Skriven av Svempa

Det är egentligen fullkomligt vansinnigt att försöka sig på någon sorts analys av en så volatil aktie som den i DNO International. Jag såg visserligen under helgen att en köpsignal hade effektuerats i och med att slutauktionen medförde att aktien bröt igenom och hamnade en bit ovanför den senast gällande trendlinjen, men var ändå mycket tveksam till att en så svag signal kunde betyda särskilt mycket.

Nu stiger dock DNO-aktien i dag måndag på en i övrigt fallande börs, och den lilla och mycket kortsiktiga köpsignalen har därigenom förstärkts. Vi ger oss då i kast med uppgiften att försöka analysera vad det kan betyda för kursutvecklingen på kort sikt.

Först ser vi tillbaka lite på kursutvecklingen genom att betrakta ett kursdiagram för DNO International för det senaste året (diagrammet är hämtat från Avanza), se nedan.
DNO_1ar

Vi ser att aktien handlats i en brant fallande kurskorridor fram till i mitten av augusti, men därefter följer en jämnare utveckling som kan innebära ett omslag i kursutvecklingen.

Sedan tar vi en titt på ett kursdiagram för den senaste månaden (diagrammet hämtat från Avanza).
DNO_1man

Vi ser att en fallande kil har bildats, vi ser även det lilla genombrottet av av den övre trendlinjen. En fallande kil med ett sådant genombrott uppåt anses inom TA signalera en trendväxling, potentialen uppåt kan beräknas vara 60 norska öre, dvs styrkan i formationen bör föra kursen till c:a 6 NOK om formationen inte görs ogiltig någon av de närmaste dagarna genom ett kursfall tillbaka under den övre trendlinjen.

Låt oss sedan gå historien lite i förväg och titta på vad som kan hända när (eller kanske OM) kursen når 6 NOK. Då behöver vi ha även ett tremånaders kursdiagram för aktien, det återges nedan.
DNO_3man

Vi ser att kursen har befunnit sig inom en rektangelformation med just 6 NOK som övre gräns under någon tid. Når vi upp mot 6 NOK kan vi alltså förvänta oss en liten studs tillbaka, men om vi optimistiskt tänker oss ett utbrott uppåt så indikerar formationen ett kurslyft upp till c:a 6,75 NOK. Om detta skulle infrias så ska jag försöka komma med en ny analys vid det tillfället.

Slutligen vill jag visa ett femårsdiagram för DNO International, som återfinns nedan (diagrammet givetvis hämtat från Avanza).
DNO_5ar

Som synes har aktien mycket att ta igen. Ett eventuellt framtida genombrott av den utritade övre trendlinjen skulle ge upphov till en avsevärt högre målkurs än de 12 NOK som aktien varit uppe i som högst under dessa fem år, men det målet ligger troligen rätt långt in i framtiden. Men inte utom räckhåll, faller pusselbitarna på plats för DNO så kan vi vara där om kanske ett halvår till ett år.

Edit 4/10: Enmånadsdiagrammet uppdaterat för att få med måndagens handel.

Träffar: 3294