Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energiminnesfonden.se dubblar i Alliance Oil

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad torsdag, 06 oktober 2011 Skriven av Svempa

Kursen i Alliance Oil har varit uppe i 125,50 kr som högst under 2011, och höll sig på anständiga nivåer juli månad ut. Sedan kom dock ett megaras, till stor del givetvis orsakat av den allmänna börskraschen i början av augusti. Men som synes av nedanstående ettårsdiagram (diagrammet hämtat från Avanza) var sannolikheten för en relativt kraftig nedgång rätt stor även utan någon börskrasch.
alliance_1ar

I diagrammet är baslinjen för en relativt tydlig huvud-skuldra-formation inritad. Baslinjen lutar något nedåt, vilket ökar sannolikheten för att formationens nedgångspotential skall infrias, och avståndet mellan baslinje och topp ger oss en trolig nedgång på cirka 23 kr. Visserligen bekräftar inte volymerna formationen fullt ut, men vi ser ändå en mycket lägre volym i den tredje toppen vilket är en viktig faktor.

Vi ser också att nedgången hade börjat innan den stora börskraschen kom, den inträffade ju ungefär en vecka in i augusti. Utan börskrasch hade säkert inte nedgången blivit så plötslig, men potentialen fanns där alltså och kursen hamnade mycket riktigt ungefär där vi kunde förvänta oss, dvs c:a 23 kr under baslinjen.

Därefter har aktiekursen wobblat en hel del, efter ett lättnadsrally fick vi återigen en nedgång och efter den uppgång som de goda nyheterna den 14 september från bolaget medförde har kursen återigen gått ner.

Nu tar vi en titt på ett tremånadersdiagram (även detta diagram hämtat från Avanza).
alliance_3man

Det ser ju inte alls vackert ut. En nedåtgående rätvinklig triangel är en klassisk TA-formation som nästan osvikligt förebådar en nedgång. Vi ser dessutom att inne i denna triangel har bildats en liten huvud-skuldra-formation, återigen med en nedåtsluttande baslinje. Den antyder en nedgång på c:a 9 kr, som i så fall skulle föra oss under den rätvinkliga triangelns bottenlinje. Och det skulle indikera ett ytterligare kursfall på kanske 10 kr.

Men volymerna bekräftar inte huvud-skuldra-formationen, och under gårdagens handel visade det sig att stödet vid c:a 72 kr höll än en gång och vi fick en liten uppgång. Dagens handel bekräftar uppgången, i varje fall än så länge, och det krävs nu bara några få kronors ytterligare kursuppgång för att vi ska bryta igenom den fallande rätvinkliga triangeln på uppsidan. Det skulle i så fall signalera vidare uppgång, och invalidera det nedgångsscenarie som jag beskrivit ovan.

Ska man då köpa en aktie vars kursdiagram ser ut på detta sätt? Energiminnesfonden.se dubblade i går sitt innehav i Alliance Oil på kurs 71,15 kr vilket hittills ser ut som en bra affär. I morgon fredag kommer en produktionsuppdatering från bolaget, och vi hoppas att den ska ge marknaden en positiv impuls och ge en kursuppgång som kan utlösa en teknisk köpsignal.

Om det motsatta skulle inträffa, dvs att marknadens förväntningar blir allvarligt svikna, så kan det däremot bli en mindre kurskatastrof. Men bolaget ser fundamentalt mycket starkt ut, och visserligen var Placera.nu lite tidigt ut när man den 9 juni utnämnde bolaget till "Den billigaste oljeaktien". Då var kursen 108 kr. Och även jag var lite för optimistisk när jag den 18 september fann aktien köpvärd mellan 80 och 85 kr.

Men nu ska vi hoppas på att de starka fundamenta som bolaget har, och som fått även andra än Placera.nu att ge köprekommendationer med målkurser ända upp mot 170 kr, ska innebära att det nyss gjorda köpet ska visa sig vara lyckosamt.

Anm. Alliance Oil är nu det tredje största börsnoterade innehavet i Energiminnesfonden.se:s portfölj, efter DNO International och Lundin Petroleum.

Edit 7/10: Korrigerade felaktig inköpskurs.

Edit 10/10: Placera.nu kom den 7/10 med en ny analys med titeln "Oljebolagen fortsatt köpvärda" där man på rent fundamentala grunder rekommenderar köp av Alliance Oil vid kurs 78,60 kr. Aktien stängde i dag på kurs 82,40 kr.

Träffar: 3893