Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Kritiskt läge för Africa Oil

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad fredag, 07 oktober 2011 Skriven av Svempa

Africa Oil är ytterligare ett av alla dessa Lundin-företag som letar efter olja eller utvinner mineraler. Bolaget har inte varit noterat på Stockholms-börsen så länge, bara sedan hösten 2010. Kursen har som högst varit uppe i drygt 15 kr, nu handlas aktien strax över 8 kr.

Vi tar en titt på ett kursdiagram för Africa Oil för de senaste fyra månaderna för att få en uppfattning om hur läget är (diagrammet hämtat från Avanza).
africaoil_4man

Direkt kan man se att aktien har ett stöd vid ungefär 8 kr, kursen har gått ner till denna nivå inte mindre än fyra gånger men har sedan återhämtat sig varje gång. Denna nivå utgör också baslinjen för en fallande rätvinklig triangel, som är en av de säkraste TA-mässiga formationerna som föregår en nedgång.

Potentialen i denna triangelformation är stor, en nedgång under 8 kr skulle i princip ge en målkurs på 4 kr. Detta låter ur fundamental synpunkt helt orimligt, men det är vad en teknisk analys indikerar.

Vi kan bortse från detta tills vidare, men inne i denna triangel kan vi även se en huvud-skuldra-formation som också rätt säkert förebådar en nedgång. Baslinjen i denna formation (markerad med en röd linje) är densamma som för den fallande rätvinkliga triangeln, dvs den ligger vid 8 kr.

För denna formation gäller att fallhöjden är "bara" c:a 1,70 kr, dvs en kortsiktig målkurs är 6,30 kr om kursen faller under 8 kr utan att omedelbart gå upp igen. Och detta kan alltså bara vara början till ett större fall.

Det är följaktligen av största vikt att kursen inte går ner under 8 kr, och om vi istället kan få en uppgång över 9 kr får vi ett helt annat och mer optimistiskt tekniskt scenarie.

Omsättningen i aktien är relativt låg, och därför är TA inte en lika säker metod att förutspå kursrörelser som för aktier med större omsättning. Men man bör ändå kunna konstatera att 8 kr är en viktig stödnivå, och att ett brott nedåt från denna nivå kan ge upphov till en mycket negativ kursutveckling.

Det ser också ut att dröja lång tid innan vi kan få några resultat från den pågående prospekteringen i östra Afrika. Därför kan vi sannolikt inte hoppas på några starka fundamentala signaler som kan ge stöd åt aktiekursen under den närmaste tiden.

Rådet blir att avvakta utvecklingen, aktien kan inte anses köpvärd ur ett TA-perspektiv just nu. Stiger kursen en bit över 9 kr inom den närmaste tiden kan vi dock få en teknisk köpsignal som kan motivera ett köp av aktien. Det får vi i så fall återkomma till.

Träffar: 3365