Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Thetys Oil går som tåget

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad måndag, 10 oktober 2011 Skriven av Svempa

Thetys har nyligen firat tioårsjubileum, bolaget bildades nämligen år 2001. Notering för handel på First North skedde dock inte förrän våren 2004. Thetys ingår inte i Lundin-sfären men det finns ändå en anknytning genom VD Magnus Nordin, han var under några år vice VD i Lundin Oil och även VD för Sodra Petroleum under dess korta livstid.

Vi börjar som vanligt med en tillbakablick, i detta fall på de sju år som förflutit sedan aktiehandeln startade (diagrammet hämtat från Avanza).

tethys_7ar

För den som köpte in sig från start och sedan behöll aktien har Tethys varit en riktig framgångssaga. När aktien toppade på 70 kr i början av detta år hade kursen gått avsevärt mer än 1000 %, och även i dag då aktien handlas kring 48 - 49 kr kan den uthållige vid en försäljning kassera in en vinst på cirka 900 %.

Fortfarande inte riktigt i klass med LUPE:s uppgång under samma tidsrymd, men i samma härad, kan man påstå.

Nu tar vi en titt på ettårsdiagrammet (återigen hämtat från Avanza).
tethys_1ar

Här har jag ritat in en riktigt snygg fallande trendlinje från början av året, och vi ser att kursen bröt igenom denna linje redan i slutet av augusti, vilket är ett styrketecken. Därefter kom en avstämning nedåt mot trendlinjen, helt enligt skolboken i TA. Slutligen har vi därefter fått en uppgång, som i dagens handel förstärks ytterligare. Just för ögonblicket handlas Thetys i 50 kr, om stängningskursen hamnar där eller högre innebär det att vi har passerat motståndet vid 49 kr (markerat med en grön linje) vilket i så fall indikerar fortsatt uppgång utan större fördröjning.

En omvänd huvud-skuldra-formation har bildats under de senaste fyra månaderna, dess baslinje är utritad med en röd linje. Potentialen i denna formation är hela 17 kr, vilket ger oss en målkurs på 62 kr.

För att nå dit måste vi emellertid först förutom motståndet vid 49 kr även passera ett motsånd vid 56 kr (också markerat med en grön linje). Det skulle kunna ge en paus i uppgången då motståndet är associerat med avsevärda volymer i två av tre fall.

Slutligen vill jag också visa upp tremånadersdiagrammet (hämtat från Avanza givetvis). Till skillnad från nästan alla andra aktiediagram för denna tidsperiod som man kan ta fram tyder denna graf på en avsevärd styrka i aktien.
tethys_3man

Här ser vi att den högra delen av huvud-skuldra-formationen kan ses som en (nästan) rätvinklig stigande triangel. Utbrott över baslinjen vid c:a 46 kr har redan skett, och i och med dagens handel ser det ut att förstärkas. Potentialen i denna formation är c:a 16 kr, vilket ger oss målkursen 60 kr. Detta ger ytterligare styrka åt scenariet med fortsatt uppgång i aktiekursen.

Träffar: 2994