Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Dagens handel i DNO International

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad tisdag, 25 oktober 2011 Skriven av Svempa

Det är verkligen inte seriöst att försöka göra en teknisk analys av en enda dags handel, vad det än må vara för finansiellt instrument det handlar om. Men jag faller för frestelsen, och återger nedan ett dagsdiagram för kursutvecklingen i DNO International (hämtat från Avanza).
DNO_111024

Först vill jag påminna om att vi sedan tidigare hade ett första tekniskt kursmål för DNO på 6,75 NOK.

Man kunde tro att köparna och säljarna av DNO-aktien ville ge oss en lektion i teknisk analys. Vi ser en perfekt stigande rätvinklig triangel, markerad med röda linjer, där köparna efter hand får övertaget. Efter flera attacker mot 6,75 NOK knäcks till slut denna barriär, och aktiekursen stänger på 6,85 NOK.

Potentialen i triangeln - om man nu över huvud taget kan tala om teknisk potential i ett dagsdiagram - ligger på c:a 0,15 NOK, dvs målkursen är 6,90 NOK. Där är vi nästan redan.

Det skulle inte alls förvåna om aktiekursen backade något under morgondagen och föll tillbaka mot 6,75 NOK. Dessutom är motståndet vid 7 NOK relativt kraftigt, vilket vi har avhandlat tidigare.

Självklart ska aktiekursen högre på sikt, här finns starka fundamenta i grunden. Men att passera 7 NOK kan ta lite tid.

Träffar: 2720