DNO International har extra bolagsstämma i dag

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 
Publicerad tisdag, 01 november 2011 Skriven av Svempa

Den extra bolagsstämman öppnades kl 13, dvs alldeles nyss. Det beslut som ska fattas på stämman är egentligen bara ett enda, dvs godkännande eller avslag av förslaget till fusion mellan DNO och storägaren RAK:s dotterbolag RAK MENA.

Oppositionen mot det ursprungliga förslaget blev oväntat stark, och trots att RAK dels kan rösta med sina egna 30% av aktierna, dels mycket sannolikt hade försäkrat sig om stöd från någon eller några större aktieägare, såg det tveksamt ut om fusionsförslaget skulle få den nödvändiga 2/3 majoriteten.

Knuten löstes genom att RAK i förhandlingar med aktieägarsammanslutningen DNO-Initiativet gick med på en del väsentliga förändringar i förslaget till beslut om fusion.

En av de viktigaste gick ut på att emittera färre aktier än de föreslagna c:a 144 miljonerna genom att RAK övertar fler "treasury shares" än de först föreslagna 9 miljonerna. DNO hade lyckats återköpa 25,5 miljoner aktier fram till början av oktober, och i går verkställdes ett omfattande återköp via en "bookbuilding" process som dock till slut inte blev en "bookbuilding" utan ett erbjudande om återköp av 54,5 miljoner aktier till kurs 7,50 NOK.

Arctic Securities, som hade anförtrotts återköpet, lyckades till denna kurs på ett fåtal timmar få in drygt 42 miljoner aktier. I dag mäklades också en post på lite mer än 8 milj aktier till kurs 7,489 NOK  med DnB Markets som säljare och Arctic Securities som köpare. Detta bör utgöra samtliga aktier som DnB Markets tidigare ägde som 12:e största aktieägare i DNO International.

Ytterligare en viktig detalj är att RAK förbinder sig att dra ner sitt ägande i DNO, som efter fusionen kommer att ligga på c:a 42%, till 30% senast under 2012.

Vi kan alltså förvänta oss att den föreslagna fusionen efter denna kompromisslösning går igenom utan något större motstånd. Förhoppningsvis kommer marknaden att uppfatta detta som långsiktigt positivt.

Edit: Fusionen blev godkänd på extrastämman med 67,63% mot 23,37%. Förslaget att ge styrelsen mandat att ge ut 100 miljoner nya aktier inför noteringen i London föll däremot, helt enligt överenskommelsen mellan RAK och DNO-Initiativet.

Edit2: Protokollet från den extra bolagsstämman finns nu tillgängligt.

Träffar: 3922