Petrolia Invest lägger bud på DNO International

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad måndag, 07 november 2011 Skriven av Svempa

Petrolia Drilling är ett bolag som är listat på Oslo-börsen och som kontrolleras av den omstridde norske finansmannen Berge Gerdt Larsen. Bolaget kategoriseras som ett riggbolag och äger riggen Petrolia A/S, men ägnar sig också åt diverse investerings- och finansverksamhet. Petrolia Invest är ett helägt dotterbolag till Petrolia Drilling.

Aktiekursen ligger numera på mellan 0,50 och 0,60 NOK, tidigare i år gjordes en företrädesemission på 0,50 NOK och rätt nyligen en riktad emission på 0,55 NOK. Som högst låg kursen under 2011 på 2,13 NOK, det var en tillfällig topp i samband med att det blev känt att Petrolia gjort en bra affär genom att sälja sitt innehav av aktier i Deepwater Driller.

Antalet aktier i Petrolia är 167 miljoner, börsvärdet hamnar således lite under 100 MNOK.

I dag blev det känt genom ett pressmeddelande från Petrolia att bolaget lägger ett bud på upp till 33,3 % av aktierna i DNO International med angivet pris 10 NOK/aktie. Betalning skall ske enbart med aktier i Petrolia.

Vad kan då ett sådant bud vara värt? Det budgivande företaget är ju pyttelitet jämfört med DNO, och en tredjedel av aktierna i DNO betingar med fredagens börskurs 6,84 NOK ett värde på c:a 2 miljarder NOK. Och med budpriset 10 NOK/aktie hamnar vi på ett värde en bit över 3 miljarder NOK.

Givetvis kan Petrolia emittera hur många aktier som helst, använder vi 0,50 NOK/aktie som utgångspunkt krävs 20 nya aktier i Petrolia för att byta till sig en aktie i DNO och om man mot förmodan skulle lyckas få in så många som 300 miljoner aktier måste Petrolia emittera sex miljarder aktier för att betala för dem. Det nya Petrolia som därigenom skapas har då självfallet sin huvudsakliga substans i DNO-aktier, den verksamhet som börsen i dag prissätter till 100 miljoner NOK blir en obetydlig bisak.

Den som accepterar erbjudandet blir alltså aktieägare i Petrolia och det direkta ägandet i DNO omvandlas till ett indirekt ägande via Petrolia. Frågan är om detta ger aktieägaren någon fördel?

Såvitt jag kan förstå kan man möjligen peka på en enda sak, och det är att om Petrolia får in tillräckligt många aktier kan man agera på marknaden utifrån ett mycket stort innehav och eventuellt göra ett "riktigt" uppköp av DNO attraktivt för något annat bolag.

Men spåren förskräcker, BGL har inte gjort sig känd för att skapa aktieägarvärde och hans högtflygande ambitioner har slutat i ett flertal konkurser i t ex Petromena och Petrojack. Han är också inblandad i flera långdragna rättsprocesser till följd av detta.

Mitt råd blir därför att inte acceptera budet. Men någonting bra har ändå uppnåtts genom Petrolias agerande, sökarljuset har fokuserats på de stora värden DNO International sitter på och även om dagens kursuppgång troligen blir tillfällig så tror jag att den uppvärdering DNO-aktien står inför på längre sikt snabbas på en del genom dagens händelser.

Träffar: 4602