Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energiminnesfonden.se köper Talisman Energy

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad söndag, 19 februari 2012 Skriven av Svempa

Talisman Energy (ticker TLM) är för svenska aktieplacerare kanske mest känt som bolaget som köpte upp Lundin Oil år 2001. Denna händelse ansågs dock inte tillräckligt viktig för att komma med i företagets historia som den berättas på Wikipedia. Från början var namnet BP Canada, dvs en del av den stora BP-koncernen, men man omvandlades alltså till ett självständigt företag år 1993.

Talisman ingick i Energiminnesfonden.se:s portfölj redan från ett mycket tidigt stadium, men vi sålde (lyckligtvis) våra aktier i början av 2011. Som synes av nedanstående diagram (hämtat från Avanza) har kursutvecklingen inte varit så trevlig sedan dess.
TLM_2011

Nu ser det emellertid ut som om en vändning uppåt är på gång, och därför inköptes 300 aktier den 13/2 till kurs 12,56 USD/aktie (aktien handlas både i USA och i Kanada, men courtaget är väsentligt lägre för oss vid handel i USA). Senaste kurs i fredags var 13,66 USD.

Då vi sålde vårt ursprungliga innehav på 150 aktier nära toppen så innebär det att vi för ungefär samma pengar fick dubbelt så många aktier.

I diagrammet ovan är en röd linje inritad som markerar den fallande trenden. Som synes bröt kursen igenom trendlinjen i början av februari, därefter kom en tydlig avstämning ner mot trendlinjen följd av en riktigt trevlig uppgång. Detta tyder på att den negativa utvecklingen är bruten, och att vi förutsatt en "normal" börs kan förvänta oss vidare uppgång.

Någon återgång till tidigare toppkurser blir det med all säkerhet inte tal om, i varje fall inte närmaste året. Men man kan hoppas på en god värdestegring på kanske 50% från nuvarande kurs.

Senaste rapporten är från 15 februari, den finner man här.

Uppdatering: Seeking Alpha kom den 23 februari med en bra artikel om Talisman Energy, som utmynnade i ett köpråd.

Anm. Även skribenten äger aktier i Talisman Energy.

Träffar: 5389