Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

DNO kan stå inför en stor uppgång

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 
Publicerad torsdag, 13 juni 2013 Skriven av Svempa

Vi som följt DNO under många år har alltid förvånats över marknadens njugga behandling av aktien. Medan bolaget har haft exempellösa framgångar vad gäller prospektering efter olja i Kurdistan har aktien under de senaste sex åren inte orkat över den nivå den betalades under 2006, dvs lite drygt 12 NOK. Nedan visas ett kursdiagram från juli 2007 till dagens dato (alla diagram hämtade från Avanza):

DNO 6ar

Som synes har aktien sedan 2007 handlats i intervallet 4 - 12 NOK, under senare år har aktiekursen aldrig orkat upp till 12 NOK utan som högst varit en bit över 11 NOK. Vid en eventuell framtida uppgång över 12 NOK utlöses en köpsignal som är värd 8 NOK, dvs med målkurs 20 NOK, eftersom rektangelformationen har en bredd på 8 NOK. Detta lär dock ligga en bit in i framtiden, om det över huvud taget inträffar. Som vi ska se är det dock inte alls otänkbart att så sker.

Nu tar vi istället en titt på kursutvecklingen under det senaste året.

DNO 1ar2

Här ser vi en annan, lite mer närliggande rektangelformation med den lägre gränsen vid strax över 9 NOK och den övre vid 11 NOK. En köpsignal har nyss erhållits då kursen brutit igenom den övre gränsen, denna köpsignal är alltså värd cirka 1,80 NOK och pekar då på målkursen 12,80 NOK. Skulle denna köpsignal infrias hamnar alltså kursen över 12 NOK, i så fall aktiveras den ovan beskrivna köpsignalen med målkursen 20 NOK.

För att få ett ytterligare perspektiv betraktar vi kursutvecklingen under de senaste tre åren:

DNO 3ar

Vi kan direkt identifiera en stigande triangel, en av de mest pålitliga TA-formationerna, varvid vi har två alternativ att välja mellan. Antingen nöjer vi oss med att betrakta tiden sedan sommaren 2012, då kursen tillfälligt gick ner till lite under 7 NOK. I så fall innebär den nyss erhållna köpsignalen, då kursen bröt över 11 NOK, att vi kan räkna med en kursuppgång på drygt 4 NOK, dvs vi kan sätta målkursen till strax över 15 NOK som bör nås inom ett år. 

Alternativt kan vi gå tillbaka ytterligare ett år, då kursen var nere på cirka 4 NOK. Skulle potentialen i denna formation realiseras innebär det en kursuppgång på hela 7 NOK, dvs målkursen blir då 18 NOK med tidsperspektivet två år.

Samtliga dessa prospektiva målkurser är helt avhängiga av att aktiekursen håller sig över 11 NOK. Faller kursen under denna nivå invalideras resonemanget, och vi får vänta ännu en tid på den stora uppgången.

Anm. Både skribenten och Energiminnesfonden.se äger aktier i DNO International.

Träffar: 6140