Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Var är Vallares-effekten?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad onsdag, 14 september 2011 Skriven av Svempa

I torsdags den 8 september kom den inte oväntade bekräftelsen på sammanslagningen av Tony Haywards (före detta BP-chef) investeringsbolag Vallares och det turkiska oljebolaget Genel Enerji. Då Vallares bara består av en mycket stor påse med pengar, som tillförs det fusionerade bolaget, innebär sammanslagningen i princip att Vallares köper in sig i Genel Enerjis verksamhet i irakiska Kurdistan.

Bloomberg har publicerat en relativt detaljerad redogörelse för fusionen . Det finns givetvis också en mycket ingående presentation av projektet med många intressanta detaljer  .

Man kan tycka att det faktum att en person som Tony Hayward satsar flera miljarder pund på ett bolag, vars enda verksamhet (än så länge) är utvinning av olja och gas i irakiska Kurdistan, skulle förmå marknaden att i viss mån omvärdera andra bolag som har samma typ av verksamhet. Jag tänker då i första hand på bolag som Gulf Keystone Petroleum, Heritage Oil, DNO International och Western Zagros Resources. Detta i synnerhet då dessa bolags aktiekurser varit rätt hårt nerpressade den senaste tiden.

Aktieägarna i Gulf Keystone kan också glädja sig åt en betydande uppgång på ungefär 40% sedan Vallares och Genel Enerji gjorde villkoren för sin fusion offentliga. Likaså har aktiekursen i de flesta andra mindre oljebolag med verksamhet i irakiska Kurdistan stigit kraftigt. Dock med ett markant undantag.

Aktiekursen i DNO International steg visserligen något direkt då affären blev känd, men därefter har kursen backat avsevärt och ligger nu lägre än i utgångsläget. Skulle marknaden rent teoretiskt värdera de oljereserver som DNO International har på samma sätt som Vallares värderade Genel Enerjis oljereserver, dvs 5,90 USD/fat (som ändå är en jämförelsevis  mycket låg värdering), skulle aktiekursen behöva mer än fördubblas från nuvarande kurs på c:a 5,60 NOK!

Så var är Vallareseffekten när det gäller DNO? Kommer den med fördröjning eller kommer den inte alls?

Anm. DNO är det största innehavet i Energiminnesfonden.se:s aktieportfölj.

Edit torsdag fm: Tack vare kommentaren från sign Plosi vet vi att First Securities har kommit med en uppdaterad köprekommendation för DNO med riktkurs i spannet 12-20 NOK. I argumentationen hänvisar man just till Vallares-affären. Det lägsta värdet, dvs 12 NOK, är beräknat med hänvisning till det pris Vallaresaffären ger på 2P-reserver i irakiska Kurdistan.

Träffar: 3419