Reversal Day

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad fredag, 23 september 2011 Skriven av Svempa

Till de flestas förvåning stängde Stockholmsbörsen på plus i dag. Detsamma gjorde aktierna i flera viktiga bolag. Jag tänkte koncentrera mig på Investor samt de fyra storbankerna, förutom OMXS30. Kurserna (och därmed index) föll under början av dagen brant till en botten ungefär kl 13, sedan steg kurserna något varefter vi fick en ny botten ungefär kl 14.

Slutligen steg kurserna mot slutet av dagen för att stänga på plus, vad gäller OMXS30 med absolut minsta marginal, se diagram nedan (liksom övriga diagram hämtat från Avanza).

OMXS30_20110923

Eftersom dagens lägsta kurser var avsevärt lägre än gårdagens lägsta kurser (för OMXS30 sattes nytt årslägsta intra day) och vi ändå stängde på plus fick vi i samtliga de nämnda fem aktierna, samt i OMXS30, en s k "reversal day" i den nedåtgående trenden. Det är vanligen en signal att ett trendbrott är nära förestående, men det är inte en lika stark signal som en "key reversal day".

Skillnaden mellan de två begreppen är att en "key reversal day" först och främst skall uppfylla kraven på en "reversal day", sedan tillkommer att dagens slutkurs måste vara högre än föregående dags högsta kurs. Och så var inte fallet, alltså får vi nöja oss med en "reversal day".

Man ska nog inte tillmäta en sådan teknisk signal något stort värde, med tanke på den börsutveckling vi sett de senaste månaderna. Men det KAN vara ett tecken på att en bottenformation håller på att utvecklas, och att det finns tekniska förutsättningar för en börsuppgång. Men den förhoppningen är alltså relativt osäker, och även om det kommer en uppgång så vet vi inte hur länge den varar och hur högt vi kommer.

Vad gäller OMXS30 så har jag tidigare påtalat att stängning under stödområdet 850-860 innebär stor risk för fortsatta börsfall. Nu hämtade sig börsen på ett överraskande sätt efter att vi fått ett nytt årslägsta i index och stängde just ovanför stödet, närmare bestämt på 862,35.

Investor gick nästan ner till årslägsta på 110 kr vid kl 13, därefter steg aktien stadigt och stängde på 115,70 vilket översteg gårdagens slutkurs med c:a två kronor. Aktien stängde alltså över det tekniska stödet på 114 kr. Diagrammet återges nedan.

Investor_20110923

De fyra bankerna Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank uppvisade ett i stort sett identiskt handelsmönster med två bottnar kl 13 resp 14, och därefter stigande kurs fram till stängning som i samtliga fall skedde över föregående dags slutkurs. Marginalen var dock inte så stor, i inget fall över en krona. Nedanstående diagram visar SEB, de övriga tre bankernas handelsmönster var i stort sett identiska.

SEB_20110923

Hoppet är det sista som överger människan, och jag väljer att se dagens handelsmönster som ett positivt tecken. När detta skrivs vacklar USA-börserna kring nollstrecket, och förutsatt att det inte händer något otrevligt under de dryga tre timmar som återstår av den amerikanska börshandeln så kan vi börja tro att nästa vecka blir en betydligt trevligare upplevelse än den vi just lägger bakom oss.

Träffar: 3604