Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Bankerna gör comeback?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad onsdag, 05 oktober 2011 Skriven av Svempa
Kursdiagrammen för flertalet aktier ser i dagsläget helt enkelt hemska ut. Nästan ingenstans finns det tecken på att den fallande trenden håller på att brytas. Faktum är att i stort sett alla diagrammen ser ut som det för katastrofsolenergibolaget Renewable Energy Corporation när man ser på utvecklingen de senaste tre månaderna.

Men det finns några rätt egendomliga undantag. Betrakta nedanstående diagram över Handelsbankens kursutveckling den senaste tiden (hämtat från Avanza).

SHB_3man

Detta diagram ser helt annorlunda ut. Vi ser att aktien handlades i en fallande kanal fram till slutet av september, men sedan hände någonting och kursen steg rätt kraftigt ett par dagar. Analyserar vi närmare ser vi att en omvänd huvud-skuldra-formation hade bildats (baslinjen markerad med en röd linje). Det brukar vara ett säkert tecken på kursuppgång, särskilt då baslinjen lutar uppåt som här. Och så blev det också.

Sedan kom ett kursfall, men det tog oss inte ända ner in i den fallande kanalen igen, och i dag stiger aktien relativt kraftigt än så länge.

Jag väljer att också visa ett motsvarande och relativt snarlikt diagram för Nordea (också hämtat från Avanza).

nordea_3man

Kursmönstret är likartat det för Handelsbanken även om det inte är lika utpräglat positivt. Vi ser även här en liten omvänd huvud-skuldra-formation inne i den fallande kanalen och även för Nordea signalerade den ett utbrott uppåt trots att nacklinjen var fallande och inte stigande.

Mitt i en börskrasch, förorsakad av en europeisk skuldkris där bankerna i hela Europa har fått kännas vid en stark minskning av tilltron till deras affärsmodell med åtföljande kraftiga kursfall som följd, väntar man sig inte att det just ska vara bankaktierna som börjar signalera för uppgång, medan i stort sett alla andra aktiekurser ser ut att falla mot avgrunden.

Men så är det, och jag väljer att tolka det positivt. Uppenbarligen finns det en underliggande börsoptimism, som visserligen nästan helt döljs av den nattsvarta pessimismen, men som nu ändå börjar synas så smått.

Trots att OMXS30 har ett diagram som uppvisar stora svagheter, och där risken för ett fall under en avgörande stödnivå är uppenbar, finns det alltså ljuspunkter i mörkret. Låt oss hoppas att de inte slocknar!

Träffar: 2648