Sintercast - entusiasternas aktie

Användarbetyg: 4 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad söndag, 09 oktober 2011 Skriven av Svempa

Sintercast var på sin tid en representant för ett nytt fenomen på börsen, aktien noterades 1993 och det var ungefär samtidigt som Internet började bli någorlunda användbart för gemene man. Det var ännu några år fram till att man kunde göra aktieaffärer själv på nätet (Avanza grundades först 1997), vid den tiden var det fortfarande så att man antingen fick gå in på banken och lägga en köp- eller säljorder eller - om man var betrodd - ringa in sin order. Relativt få hade en depå hos något finansföretag dit man kunde ringa och begära att få vänta i telefonen medan ordern effektuerades.

Det var just våren 1993 som jag själv blev kund hos Carnegie, visserligen hade jag börjat med aktier i större skala redan hösten 1990 men det var från och med 1993 som jag började handla mer aktivt med både aktier och optioner just därför att det blev så mycket enklare än tidigare.

Och jag var inte ensam. Allt fler privatpersoner gjorde detsamma, och tillsamman med möjligheten att diskutera aktieaffärer på nätet med andra entusiaster bidrog det till att antalet aktieaffärer ökade kraftigt. Allt vildare spekulationer om bolagens framtida utveckling medförde att Sintercast och några andra förhoppningsbolag i olika branscher fick en fantastisk utveckling av sina aktiekurser.

Det var helt enkelt ett antal små spekulationsbubblor som bildades, förutom Sintercast minns jag från den tiden bäst Pricer, Oxigene och Array Printers. Man kanske kan se dessa bolag som föregångare till den mängd med bolag som noterades på börsen under IT-yran och som efter hand gav upphov till vår hittills största börsbubbla.

Pricer finns fortfarande kvar och har till och med börjat lämna utdelning, liksom Sintercast, men Array Printers är borta sedan lång tid tillbaka och Oxigene avnoterades nyligen från Stockholmsbörsen. Och för både Pricer och Sintercast gäller att dagens aktiekurser inte är mycket att hänga i julgranen om man jämför med hur det var förr. Verkligheten har hunnit ikapp...

För att få lite perspektiv väljer jag till en början att nedan återge ett kursdiagram (hämtat från Avanza) för Sintercast som sträcker sig från börsintroduktionen till dags dato, dvs drygt 18 år.
sintercast_19ar

Aktiekursen var vad jag minns uppe i sådär 550 kr som högst under 1996 (diagrammet är korrigerat för lite nyemitterade aktier) men bubblan brast som synes kort tid därefter och aktiekursen letade sig snabbt ner mot c:a 80 kr, dvs ungefär där den var då bolaget börsintroducerades.

Sedan följde en lång ökenvandring och det var först 2007 som aktiekursen hoppade upp över 80 kr igen. Glädjen blev dock kortvarig, vi var visserligen uppe och vände vid dryga 150 kr men sedan gick det nedåt i stadig takt och finanskrisen 2008 bidrog till att dra ner aktiekursen till ett bottenläge kring 30 kr.

Aktiekursen återhämtade sig i takt med den allmänna börsuppgången då finanskrisen hade klingat av, men förutom ett kortvarigt glädjeskutt upp mot 75 kr under april 2010 höll sig kursen länge mellan c:a 45 och 64 kr.

Och då var det dags för nästa diagram (återigen hämtat från Avanza), som visar aktiekursen under det senaste året.
sintercast_1ar

Här har jag markerat kursnivån 52 kr med ett rött streck. Orsaken till det är att denna kurs under det senaste året har visat sig vara omväxlande stöd och motstånd, det är därför en kursnivå vi måste bevaka även i framtiden.

Vi ser att aktiekursen bröt ner under denna nivå redan i juni i år, därefter kom en avstämning nedifrån och sedan ett kraftigt fall i takt med övriga börsen till strax under 40 kr. Därefter följde en kraftig rekyl upp mot motståndet vid 52 kr, men sedan kom fallet som  förde oss ner till strax under 40 kr igen. Därefter har vi fått en minimal återhämtning till dagens kurs 41,80 kr.

Vad tror vi nu om framtiden? Ja, någon riktig TA går inte att göra av denna aktie, omsättningen är extremt låg och kursdiagrammet är komplicerat. Men vi kan alltid ha en allmän diskussion, och då vill jag visa kursdiagrammet för de senaste fyra månaderna (hämtat från Avanza).
sintercast_4man

I diagrammet är återigen nivån 52 kr markerad med ett rött streck, som utgör den övre gränsen för det nuvarande handelsintervallet. Den undre gränsen ligger strax under 40 kr, även denna nivå är markerad med ett rött streck.

Sedan har vi en mycket betydelsefull nivå vid 46 kr, markerad med ett grönt streck. Denna kurs har vid inte mindre än sju tillfällen fungerat som antingen stöd eller motstånd under den betraktade perioden, så den måste anses som signifikant för den framtida utvecklingen.

En nedåtlutande kurskanal inom handelsintervallet är markerad med svarta linjer. Vi ser att ett brott av dess övre begränsningslinje nyligen har inträffat. Det är en positiv signal, och om den bekräftas genom vidare uppgång har den potentialen att lyfta aktien 5 kr till just 46 kr.

Motståndet vid 46 kr måste ses som starkt, och det ska till ett positivt sentiment kring aktien för att lyfta kursen över denna nivå. Om detta skulle inträffa ligger vägen fri mot 52 kr, förutom ett mindre motstånd vid c:a 50 kr. Men det är först vid ett genombrott över 52 kr som vi kan börja bli riktigt optimistiska, det skulle signalera vidare uppgång mot c:a  64 kr.

Å andra sidan skulle en kursnedgång under 39 kr kunna indikera ett relativt kraftigt kursfall som i värsta fall kan föra oss ned mot 30 kr, dvs den lågpunkt som inträffade i samband med 2008 års finanskris.

Är då aktien köpvärd på nuvarande nivå? Det kan jag inte svara på utgående från en teknisk analys, även om vi har fått en liten positiv teknisk signal. Men jag tror på bolagets affärsidè, även om vi skulle behöva ytterligare en kvartalsrapport med ökande omsättning och vinst för att känna oss trygga ens vid denna nedpressade kursnivå.

Under alla år som Sintercast varit börsnoterat har det funnits ett antal verkliga entusiaster som stöttat bolaget på diverse diskussionssidor (signaturen Willy på VCW är väl det mest framträdande exemplet) och som alltid trott på en ljus framtid för bolaget. Men det är först nu som deras profetior verkar kunna närma sig verkligheten. Allt har dock gått långsammare än vad även mer pessimistiska bedömare har trott.

Till exempel skulle Sintercast enligt en analys från Placera.nu, som gjordes för fyra år sedan (kursen var då 143 kr), i år komma upp till en omsättning på ungefär 125 miljoner kr. Som det ser ut nu når omsättningen inte ens upp till 50 miljoner kr. Det finns alltså en hel del kvar att bevisa för bolaget, även om utvecklingen går framåt.

Historien om Sintercast blir inte komplett om jag inte också nämner en av de första och främsta förespråkarna för Sintercasts teknik. Han hade själv stor erfarenhet av gjuteribranschen och var dessutom en försynt och lågmäld person som ingav stort förtroende. Jag hade nöjet att träffa honom personligen i samband med en liten aktieträff på Hisingen i Göteborg, det bör ha varit någon gång under 1995.

Han skrev inte ofta på debattsidorna, men när han gjorde det använde han signaturen Ot.A, som efter vad jag hört ska tydas som "Oteknisk Analys". Hans fåtaliga inlägg i debatten var alltid mycket uppskattade. Tyvärr finns han inte längre bland oss, han råkade ut för en drunkningsolycka i samband med laxfiske sommaren 2005 och kunde inte räddas. Men vi minns honom med värme, och hoppas på att den vision av Sintercast som ett mycket starkt och lönsamt företag han målade upp redan för mer än tio år sedan efter hand ska bli verklighet. Frid över hans minne!

Anm. Energiminnesfonden.se har ett relativt litet innehav i Sintercast, tyvärr inköpta på lite för hög kurs i ett anfall av ogrundad optimism. Men även om börsen inte gillar Sintercast så mycket just nu har innehavet ett starkt fundamentalt stöd i vår styrelse.

Träffar: 7383