Meda - tryggare än de flesta

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad onsdag, 12 oktober 2011 Skriven av Svempa

Meda är ett specialiserat läkemedelsföretag och det är inte litet. Bolaget ingår i Large Cap på Stockholmsbörsen och har ett aktuellt börsvärde på strax under 20 miljarder kr.

Placera.nu gjorde tidigare i år en fundamentalt baserad analys av bolaget, som utmynnade i en köprekommendation, och intressant nog är dagens börskurs exakt densamma som när analysen gjordes i maj. Det är inte många av börsaktierna som man kan säga detsamma om!

Börsvärdet har dock varit större, som vi kan se av nedanstående sexårsdiagram (diagrammet hämtat från Avanza).
meda_6ar

Här kan vi se att aktien hade en formidabel uppgång från början av 2006 och ett år framåt. Kursen toppade vid årsskiftet 2006/2007 kring 125 kr, men sjönk sedan raskt och i samband med finanskrisen 2008 hamnade den ända ner mot 40 kr, dvs något under kursen tre år tidigare.

För den som köpte på toppen var det ett drastiskt fall med nästan 70% kursnedgång på mindre än två år. Men därefter dubblade kursen sig på bara drygt ett år, för att sedan på nytt falla brant, och vi var efter ytterligare c:a ett år tillbaka ungefär där vi började.

Två viktiga nivåer bör vi lägga på minnet, 80 kr och 48 kr, dessa är utritade i diagarmmet med gröna linjer. I dagsläget utgör 48 kr ett starkt stöd, och vid stigande kurs kommer 80 kr att bli ett starkt motstånd. Men om detta motstånd kan övervinnas i framtiden får vi en mycket stark teknisk köpsignal som har en potential av hela 32 kr, målkursen blir i så fall alltså 112 kr.

Nu ska vi studera utvecklingen under 2011, och nedan återges kursdiagrammet för de senaste 12 månaderna (också hämtat från Avanza).
meda_1ar

När vi nu har ett mer detaljerat diagram ser vi genast några viktiga kursnivåer, c:a 57 kr, 64 kr och 70 kr. Dessa är markerade med gröna linjer. Med dagens kurs kring 66 kr innebär det att vi har ett motstånd vid c:a 70 kr och de två andra nivåerna utgör stödnivåer vid en ev kursnedgång.

En intressant teknisk formation har bildats under den senaste månaden. Vi behöver då ett än mer detaljerat diagram, och tar då en titt på de tre senaste månadernas kursutveckling (diagrammet hämtat från Avanza).
meda_3man

Här är först en fallande trendlinje utritad, och man ser direkt att kursen nyligen brutit igenom denna vilket är ett gott tecken. En liten omvänd huvud-skuldra-formation har utvecklats under den senaste månaden, dess nacklinje är markerad med en röd linje. Dess potential uppgår som synes till c:a 7 kr, och det innebär att målkursen kan beräknas till 71 kr.

För att nå dit måste vi först passera det tidigare nämnda motståndet vid c:a 70 kr, och det är alltså troligt att även om vi får en positiv kursutveckling så kommer aktiekursen att stanna till vid den nivån, och eventuellt får vi då en rekyl nedåt.

Har kursen styrka nog att bryta igenom detta motstånd och etablera sig över 70 kr ligger vägen sedan fri till 78 kr, som var aktiekursen just innan den stora kraschen i början av augusti, intressant nog var detta även årshögsta kurs. Enligt Avanza låg toppen på 79,75 kr, vilket ytterligare understryker betydelsen av det tidigare nämnda motståndet vid 80 kr. Men det är långt dit, och det kan hända mycket på vägen.

Oavsett framtida svängningar i börsklimatet framstår Meda dels som ett lågt värderat bolag till nuvarande kurs, dels som ett tryggare aktiealternativ än de flesta andra aktier på svenska börsen.

Träffar: 2834