Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

SCA samlar kraft

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad fredag, 14 oktober 2011 Skriven av Svempa

SCA kräver knappast någon närmare presentation, men jag drar ändå några nyckeltal. Samtliga är hämtade från Avanza och gäller vid dagens kurs kring 88 kr.

Börsvärdet är 61 miljarder kr, antalet aktier 705 miljoner, eget kapital per aktie är 94 kr och försäljning per aktie är 155 kr. P/E anges till 10,6 och direktavkastningen, baserad på en utdelning av 4 kr, är hyfsade 4,6%.

Så tar vi ett steg tillbaka och betraktar kursdiagrammet för de senaste fem åren, som återges nedan (diagrammet hämtat från Avanza, den blå kurvan är kursen för SCA B och den grå kurvan representerar börsindex OMXS30).
SCA_5ar

I stort sett följer kurvorna varandra väldigt väl, men då SCA anses vara en konjunkturkänslig aktie har den nuvarande rädslan för en lågkonjunktur medfört att SCA B har halkat efter index.

En enkel okulärbesiktning ger vid handen att aktiekursen har en intressant nivå kring 88 - 90 kr, där har aktien vänt upp resp ner flera gånger. Mer om detta senare.

Nu byter vi perspektiv till ett ettårsdiagram (även detta hämtat från Avanza).
SCA_1ar

I detta diagram har jag lagt in tre gröna linjer vid nivåerna 80, 96 och 102 kr. Vid 80 kr har bildats en stark stödnivå, med dagens kurs utgör de två andra nivåerna motstånd på vägen upp om/när aktiekursen tar fart uppåt.

Så gör vi en mer detaljerad studie av de tre senaste månaderna (diagrammet hämtat från Avanza).
SCA_3man2

Här är en fallande trendlinje inritad, och det är ett tecken på styrka att aktiekursen rätt nyligen har brutit igenom denna linje och sedan hållit sig en bra bit ovanför den. Men än mer intressant är att aktien under mer än två månader handlats i ett tydligt intervall mellan 80 och 88 kr. Detta är alltså ur teknisk synpunkt en rektangelformation, övre och nedre begränsningarna i formationen är markerade med röda linjer.

Om aktiekursen stänger en bit ovanför 88 kr erhålles en teknisk indikation på fortsatt uppgång. Då rektangelformationens höjd är 8 kr ger detta oss en målkurs på 96 kr.

I dag fredag stängde kursen på 88,15 kr, vilket visserligen är några ören över 88 kr men det är otillräckligt för att ge en signal om genombrott. Helst ska kursen stänga minst c:a 2 % över motståndet vid 88 kr, vilket innebär 89:50 - 90 kr.

Där är vi inte ännu, men aktien är värd att bevaka. Innevarande vecka har börsen stigit en del, det kan medföra en liten rekyl på måndag både för börsindex och flertalet stora börsbolag.

Men aktien ser stark ut, och borde kunna fortsätta uppåt i avsaknad av negativa nyheter kring den europeiska skuldkrisen.

Jag har tidigare skrivit om SCA för att visa på de enorma tillgångar bolaget har i form av värdefull skog. SCA köpte nyligen ett brasilianskt bolag inom hygiensektorn vilket sänder positiva signaler. Enligt flertalet bedömare kommer massapriset att vara fortsatt nedpressat vilket gynnar SCA som är nettoköpare av massa.

Sammanfattningsvis ett stabilt och lönsamt bolag med en aktie som kan stå inför en snar uppgång till 96 kr i första hand. Där finns dock ett tekniskt motstånd som kan ge en rekyl nedåt. Men det blir en senare fråga, i första hand måste vi invänta att aktiekursen bryter igenom 88 kr. Förhoppningsvis sker detta redan under nästa vecka.

Den iskalle och fundamentalt inriktade placeraren köpte givetvis på 80 - 82 kr kring den 21 - 23 september. Men ur teknisk synpunkt bör man vänta med köp till dess att en signal erhållits om vidare uppgång, och då krävs en stängning någon krona eller två ovanför 88 kr.

Träffar: 3152