Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Investor går på offensiven

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad torsdag, 20 oktober 2011 Skriven av Svempa

Investor lämnade rapport nyligen, och som väntat visade man knallröda siffror. Detta är dock ingenting att hetsa upp sig för, ett investmentbolag redovisar värdenedgångar i innehav som förlust (vilket även Energiminnesfonden.se gör) och att resultatet efter skatt hamnade på minus 21,5 miljarder för årets första nio månader berodde enbart på detta.

Men nedgångar i aktiekurserna är också positiva, det ger möjlighet att utöka sitt innehav till låga kurser. Warren Buffet lär ha sagt att han vore villig att betala en stor summa pengar till den som kunde ordna en ordentlig kursnedgång i några av hans favoritiinehav. Det är så den långsiktige placeraren tänker.

Men det räcker inte med den dryga miljard man redan köpt aktier för under tredje kvartalet. Nu har Investor skaffat sig en krigskassa uppgående till hela 16 miljarder, så vi kan med all säkerhet förvänta oss fler offensiva satsningar.

Jag har tidigare skrivit om Investor ur teknisk synvinkel, och vi tar en förnyad titt på kursdiagrammet för de senaste tre månaderna (diagrammet hämtat från Avanza).
Investor_3man3

Mitt råd var då att avvakta till dess att aktiekursen brutit igenom den horisontella kanalen på uppsidan, dvs stängning skall ske med viss marginal över 126 kr. Detta har nu skett, och vi kan följaktligen ge det tekniska kursmålet 136 - 137 kr med stöd av höjden på det tidigare handelsintervallet som är ungefär 11 kr.

Här skiljer jag mig från Placera.nu som anser att "Marknadsläget talar mot Investor". SEB Enskilda håller dock med och har dessutom ett kursmål på hela 145 kr.

Träffar: 3032