Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Nordea ger äntligen köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Publicerad fredag, 28 oktober 2011 Skriven av Svempa

Under ett par veckor har jag varit frestad att skriva att Nordea-aktien står inför en uppgång. Men jag har inte riktigt vågat göra det, då tecknen varit otydliga. En beredskap för uppgång kan man konstatera har funnits under någon tid, det kan man se av tremånadersdiagrammet nedan (diagrammet hämtat från Avanza).
nordea_3man2

I diagrammet finns två röda linjer inlagda som definierar ett handelsintervall, en s k rektangelformation, där kursen har befunnit sig under mer än två månader. Redan i slutet av september, och även i början av oktober, steg aktiekursen mot den övre begränsningslinjen på nivån c:a 59 kr men föll sedan tillbaka.

Redan några dagar innan onsdagens stora "krismöte" i Bryssel påbörjade aktien en ny resa uppåt, och det är inte förvånande att genombrottet av den kritiska nivån 59 kr kom i samband med den formidabla börsuppgång som följde då EU-ledarna kunde visa upp en trovärdig strategi för att tygla den europeiska skuld- och bankkrisen.

Vi kan nu sätta kursmålet till 68 kr. Den kraftiga uppgången under gårdagens handel innebär tyvärr att en stor del av den tekniska potentialen för kursuppgång redan är tagen, aktien stängde på 63 kr i går kväll. Vad man kan hoppas på är att aktiekursen de närmaste handelsdagarna gör en avstämning nedåt mot 60 kr och därmed ger köptillfällen i intervallet 60-62 kr.

Ett tiomånadersdiagram för Nordea kan också vara intressant att se på, det återges nedan (diagrammet hämtat fån Avanza).
nordea_10man

I detta diagram är en fallande rätvinklig triangel inritad, denna formation föregick det kraftiga kursfallet från 65 kr ända ner mot 50 kr. Då triangelns basklinje ligger på 65 kr finns där ett tekniskt motstånd på vägen upp. Dessutom är en grön linje inlagd på nivå 70 kr, även där finns ett tekniskt motstånd som kan bli aktuellt att diskutera senare, förutsatt att vi får den förväntade uppgången till 68 kr.

I juli ansåg Placera.nu att Nordea-aktien var köpvärd vid kurs 66 kr. Det har funnits en viss oro i marknaden vad gäller de stora krediter som Nordea och andra banker har lämnat till ett amerikanskt rederi, General Maritime. Dessa farhågor verkar dock överdrivna då full säkerhet finns för lånen via en fullt godtagbar pant i fartygen, så även om rederiet går i konkurs är risken för kreditförluster liten.

Träffar: 3374