Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energibloggen

PA Resources i intressant läge

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 07 januari 2012
Skriven av Svempa

Senast jag skrev om PA Resources, vilket var för knappt tre månader sedan, tyckte jag mig se tecken på en begynnande kursuppgång från ett absolut bottenläge strax under 2 kr. Under dessa månader har nu en mycket intressant bottenformation bildats, och vi tar direkt en titt på ett kursdiagram för de senaste fem månaderna (hämtat från Avanza).
PAR_5man

Oktober var en bra börsmånad, och den kursuppgång jag förväntade mig kom också men avstannade vid 2,60 kr. Under slutet av oktober och början av november kom det sedan ett bakslag, kursen deppade ihop totalt och ramlade som lägst ner till ett nytt lågvattenmärke vid 1,47 kr. Därefter fick vi en ny uppgång mot 2,50 kr, och under resten av 2011 skramlade kursen sedan kring 2,10 kr. Men nu har en ny uppgång inletts, och torsdagens slutkurs blev 2,42.

De kraftiga kursvariationerna har förstås varit till gagn för alla som trejdar i aktien, men har också medfört att en omvänd huvud-skuldra-formation är på väg att bildas. Nacklinjen är i diagrammet markerad med en grön linje. Det krävs en ytterligare kursuppgång med c:a 10 öre för att fullborda formationen, och om så sker har vi fått en köpsignal med ett värde på 0,95 - 1 kr. Målkursen blir då c:a 3,40 - 3,50 kr.

Det måste påpekas att ingen köpsignal existerar förrän formationen fullbordats, men då börsåret 2012 inletts med en allmän uppgång och nyhetsflödet kring PA Resources dessutom har blivit mer positivt (t ex produktionsstart av Aseng-fältet) ser det allt bättre ut för bolaget rent fundamentalt.

Produktionsrapporten för december 2011 kan förväntas nästa vecka, och förhoppningsvis kommer den att mottas väl av marknaden. I så fall kan vi snabbt vara framme vid den ovan nämnda målkursen.

Det spritter till i Marine Harvest

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 06 januari 2012
Skriven av Svempa

Marine Harvest (ticker MHG) är världens största laxodlare, och bolaget är givetvis noterat på norska börsen. Själva laxodlingen sker i flera olika länder, Kanada, Skottland, Norge och Chile. 2011 var ett riktigt dåligt år för laxodlarna, och det illustrerar jag med nedanstående tolvmånadersdiagram för MHG (diagrammet hämtat från Avanza).
MHG_1ar

En viss del av nedgången kan förklaras med den allmänna börsoron under sista halvåret 2011, men som synes påbörjade MHG sin utförsbacke redan i början av maj. Förklaringen finns i hur laxpriserna utvecklats, i februari 2011 bedömde man att 40 NOK/kg var ett rimligt pris under första halvåret och 37 NOK/kg trodde man på för andra halvåret. Terra Markets hade då en köprekommendation på aktien med målkurs 8,6 NOK.

Verkligheten blev en annan och laxpriset har sjunkit till rekordlåga nivåer och ligger nu strax över 20 NOK/kg. Detta återspeglas i aktiekursen, som varit så låg som 2,20 NOK under fjärde kvartalet 2011.

Då är det dags att ta en titt på ett tremånadersdiagram för aktien (diagrammet hämtat från Avanza).
MHG_3man

Med röda linjer finns en stigande rätvinklig triangel inritad, den övre begränsningslinjen ligger strax under 2,80 NOK. Höjden vid basen är c:a 0,57 NOK, som alltså är den tekniska formationens potential. Härav får vi kursmålet c:a 3,35 NOK förutsatt att kursen har brutit igenom 2,80 NOK, vilket har skett. Det finns följaktligen möjlighet till en uppgång på mer än 15% från dagens kurs på ungefär 2,89 NOK.

Inne i den rätvinkliga triangeln är nacklinjen på en omvänd huvud-skuldra-formation markerad med en grön linje. Även detta är en positiv formation, jag föredrar dock att använda mig av den rätvinkliga triangeln för att beräkna målkursen.

De kursrekommendationer för MHG som finns i dag handlar allmänt om kurser under 3 NOK, Handelsbanken Capital Markets trodde i slutet av oktober 2011 på 2,75 NOK. Men laxpriserna har börjat stiga så smått, och om den trenden fortsätter har aktien en avsevärd hävstång om man ser rent fundamentalt på bolaget. Akten är alltså en potentiell kursdubblare på något halvårs sikt, men risken är hög!

SCA ger ny köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 04 januari 2012
Skriven av Svempa

När jag senast skrev om SCA, vilket var i slutet av oktober förra året då kursen låg kring 88 - 89 kr, hade aktien givit köpsignal med målkursen 96 kr. Denna målkurs är sedan länge passerad, och det är alltså dags att ånyo ta en titt på aktiens tremånadersdiagram (diagrammet hämtat från Avanza).
SCA_3man4

De röda linjerna markerar en stigande rätvinklig triangel, och vi ser att kursen nyligen brutit igenom triangelns ovansida. Det innebär att vi erhållit en köpsignal och kan beräkna en ny målkurs. Då triangelns höjd vid basen är ungefär 11 kr blir målkursen 112 - 113 kr.

SCA-aktiens utveckling har tidigare visat sig vara relativt lätt att förutse med hjälp av TA, därför kan man se den nya köpsignalen som mer trovärdig än annars. Jag sätter sannolikheten för att målkursen ska uppfyllas till 80%.

Från fundamental synvinkel finns flera köprekommendationer för aktien, senast i dag kom det en från Handelsbanken Capital Markets med målkursen 125 kr.

Anm. Skribenten äger aktier i SCA.

Fred Olsen Energy är på gång

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad måndag, 02 januari 2012
Skriven av Svempa

Senast skrev jag om Fred Olsen Energy (ticker FOE) i slutet av september förra året. Kursen var då c:a 170 NOK, och jag förutspådde en relativt snar uppgång till 200 NOK. Nu är vi där, och nedan återfinns kursdiagrammet för de senaste tre månaderna (hämtat från Avanza).
FOE_3man

De horisontella röda linjerna definierar det handelsintervall som gällt sedan slutet av november förra året. Övre gränsen ligger vid 200 NOK, undre gränsen vid 176 NOK, vilket ger en höjd av 24 NOK.

I dag handlas aktien till kurser något över 200 NOK, som högst 204 NOK under dagen. Om aktiekursen etablerar sig över 200 NOK erhåller vi en köpsignal med målkurs 224 NOK.

Aktiekursen låg vid början av 2011 strax under 260 NOK, tolvmånadershögsta är 257,80 NOK enligt Avanza. Med dagens oljepriser är det mycket goda tider för företagen inom oljeservicesektorn, och man kan förvänta sig att FOE stiger mot forna höjder under våren av rent fundamentala orsaker. Speciellt som direktavkastningen, även utan extra utdelning, ligger på 10 NOK.

Någon sänkning av utdelningen torde inte vara aktuell, tvärtom finns det en viss chans till extra utdelning även i år.

Startskottet för världens största vågkraftspark

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 09 december 2011
Skriven av Svempa

Sådär, nu är alla formaliteter klara och alla underskrifter på plats. För precis en månad sedan fick Seabased grönt ljus från EU, detta är alltså nästa logiska steg.

startskottet

Läs mera på Seabaseds hemsida. Gratulationer till alla inblandade är på sin plats, detta är ett mycket efterlängtat besked.

Anm: Såväl Energiminnesfonden.se som skribenten äger aktier i Seabased AB.