Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energibloggen

Northland Resources - the bottom is nådd?

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad lördag, 19 november 2011
Skriven av Svempa

Förhoppningsbolag utan intäkter brukar inte gå så särdeles bra på en dålig börs. Detta gäller i högsta grad för norskkanadensiska Northland Resources (ticker NAUR, hemsidan finns på http://www.northlandresourcesinc.com/), som så sent som under sommaren i år var en av både analytikernas och aktiespekulanternas deciderade favoritaktier.

För att slippa göra en presentation av bolaget, det kan ju finnas enstaka läsare som inte känner till det sedan förut, hänvisar jag till en bra presentation gjord av bloggaren Spartacus Invest.

För att illustrera den dåliga kursutvecklingen tar vi en titt på aktiekursen ett år tillbaka (diagrammet hämtat från Avanza).
northland_1ar

Vi ser att dagens kurs lite under 6 NOK är en knapp tredjedel av årets toppkurs, som var närmare 20 NOK. Och under våren och sommaren florerade det dessutom optimistiska rekommendationer från diverse aktiemäklare med i vissa fall riktigt höga målkurser.

Så rekommenderade t ex Terra Markets köp av aktien vid kurs 16,40 NOK för precis ett halvår sedan, och den 10 juni kom Carnegie med en köprekommendation med målkursen 32 NOK.

Även Affärsvärlden köprekommenderade aktien så sent som för en månad sedan.

Senaste rapporten visade som vanligt på minus på grund av utgifter för uppbyggnad av verksamheten och total avsaknad av intäkter.

Detta har inte förhindrat att insiders stått på kö för att köpa aktier i bolaget, enligt Hegnar Online har såväl finansdirektör Eva Kaijser som styrelsens ordförande Anders Hvide, chefstjänstemannen Karl-Axel Waplan och Shane Williams, vVD för Projects, köpt avsevärda mängder aktier i slutet av september.

Det har dock inte stoppat börskursen från att falla ytterligare. Nedan återges ett kursdiagram för den senaste veckan (hämtat från Avanza).
northland_1v

Stängningskursen i fredags var 5,75 NOK, vilket innebär ett kursfall på nästan 20% bara under senaste veckan.

Så då är frågan, är vi nära en botten för aktiekursen? Ja, sannolikt är det så, men det utesluter förstås inte att kursen kan falla med ytterligare 20% nästa vecka. Förhoppningsbolagen går som sagt alltid sämre på börsen än andra bolag när marknaderna skälver. Och för NAUR är de framtida priserna på järnmalm viktiga, tidigare i år såg det verkligt bra ut på den fronten men i dagsläget har det blivit betydligt sämre.

Men bolaget jobbar på, finansieringen är såvitt jag kan se säkrad (nyemission gjordes förra året till kurs 13,50 NOK) och när produktionen kommer igång om några år kan järnmalmspriserna mycket väl ha stigit igen, kanske till högre höjder än årets högsta nivåer med tanke på det sug efter råvaror som finns från både Kina och andra länder.

Så ska man köpa aktien? Troligen ska man det, om man ser långsiktigt på innehavet. Men några tekniska indikationer på uppgång finns absolut inte, så det kan vara klokt att vänta tills man dels har återfått ett hyfsat bra börsklimat och dels ser att aktiekursen har börjat vända uppåt.

Men den kallhamrade spekulanten kan givetvis ta rygg på insiders och börja lasta in redan nu. Lycka till i så fall!

Edit: Jag har fått ett påpekande om att finansieringen inte är helt säkrad ännu, och mycket riktigt står det i företagspresentationen sidan 10 följande reservation :"The financing package for the Kaunisvaara project expected to be finalized at the end of fourth quarter 2011."

Edit2 22/11: På Redeye har Kim Dahlström en intressant analys av Northland Resources publicerad i dag.

 

Nokia är på väg uppåt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 13 november 2011
Skriven av Svempa

En gång i tiden skrev tidningarna om hur många miljonärer som bodde i den lilla byn Nokia. Affärsvärlden hade i oktober 2000 en artikel med titeln "Guldregn över Nokias anställda" där man bland annat påpekade att "Av de 50 personer med högst inkomst i Finland förra året är alla anställda eller före detta anställda hos den finska telekomgiganten."

Det känns som väldigt länge sedan. Men för att få perspektiv på denna numera nästan bortglömda period lägger jag in ett tolvårsdiagram över Nokias aktiekurs nedan (diagrammet hämtat från Avanza).
nokia_12ar

Vi ser att dagens aktiekurs på c:a 45 kr ligger på en knapp tiondel av toppkursen år 2000, som var 65 euro. Och mer nära i tiden kan man se att kursen toppade under 2007 på c:a 250 kr - sedan dess är alltså nedgången mer än 80%.

För att ytterligare understryka hur tungt aktiekursen har fallit även i år återger jag nedan ett tolvmånadersdiagram (även detta hämtat från Avanza).
nokia_1ar

Man ser omedelbart att tolvmånadsperioden kan indelas i tre separata delar. Den första fram till början av februari i år då kursen fortfarande låg på någorlunda respektabla c:a 72 kr, den andra från februari till slutet av maj då kursen pendlade kring 56 kr (markerad med grön linje) och den tredje fram till dags dato med kurser mellan drygt 30 kr som lägst och dagens 45 kr.

Det första kraftiga fallet, i början av februari, orsakades av att Nokia meddelade att man skulle sluta satsa på det egna operativsystemet Symbian och istället samarbeta med Microsoft kring Windows Phone. Det andra ungefär lika kraftiga kursfallet i slutet av maj berodde på den vinstvarning som Nokia kom med den 31 maj .

Aktiekursen har i alla fall återhämtat sig från den absoluta botten på c:a 30 kr och stigit 50% sedan dess. Nu är frågan, kan vi våga hoppas på fortsatt stigning mot den gamla toppnivån för året kring 72 kr, eller i varje fall till vårens mellannivå på 56 kr?

För att svara på den frågan tar vi en titt på ett fyramånadersdiagram för aktien (diagrammet givetvis hämtat från Avanza).
nokia_4man

I diagrammet kan vi för det första identifiera ett handelsintervall ("rektangelformation") markerat med rött med den undre begränsningslinjen vid nivå 36 kr och den övre vid nivå 42 kr. Ett genombrott av den övre kursnivån, som redan har skett, ger då en köpsignal med målkurs 48 kr.

Men det finns också en stigande trendlinje (svart linje) inritad med början på nivå 32 kr och tillsammans med nivåmarkeringen vid 42 kr bildas en stigande rätvinklig triangel.  Denna formation har en potential uppgående till 10 kr och ger då målkursen 52 kr.

Genombrottet av nivån 42 kr skedde alltså redan i mitten av oktober, och aktiekursen steg därefter raskt c:a 5 kr. Men sedan yttrade den dåvarande grekiske premiärministern ordet "folkomröstning", och alla börser över hela världen fick stora skälvan. För Nokia medförde kursfallet emellertid enbart en återgång till 42 kr, vilket tydligt illustrerar att denna nivå efter genombrottet har blivit ett verkligt starkt stöd.

När nu marknaderna har stabiliserats något förväntar jag mig att den uppåtgående trenden kommer att återupptas, och att kursmålet 52 kr ska nås på relativt kort tid. När vi väl är där kommer aktien in i ett motståndsområde som sträcker sig ända till 56 kr. Har aktiekursen kraft nog att bryta igenom detta motståndsområde, vilket kan ta lite tid, ligger sedan vägen fri mot 65 kr eller ännu högre kurser.

Men det förutsätter förstås att ingen annan europeisk politiker använder fel ordval under den närmaste framtiden...

De flesta bedömare tvekar att köprekommendera Nokia, men förvaltaren Jens Moestrup Rasmussen anser att aktien är köpvärd. Men han är förstås en riktig börsoptimist!

Anm. Skribenten äger aktier i Nokia.

Alliance Oil ger köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 13 november 2011
Skriven av Svempa

När jag tidigare skrivit om Alliance Oil har det inte varit utifrån ett tekniskt perspektiv, det har helt enkelt saknats en intressant teknisk formation att hänga upp ett sådant resonemang på. Men nu är det annorlunda, och här nedan ser vi ett tremånadersdiagram för bolagets aktiekurs (hämtat från Avanza).
alliance_3man2

Som synes har aktiekursen varit nere kring 70-72 kr och sedan vänt uppåt hela tre gånger under dessa tre månader. I början av oktober såg det särskilt illavarslande ut då fallet ner till 70 kr (som är årslägsta för aktien) föregicks av en huvud-skuldra-formation (nacklinjen markerad med en sluttande röd linje). Lyckligtvis var detta en falsk teknisk signal, vilket man kunde se när man gjorde en volymanalys, och därefter har aktiekursen utvecklats på ett bra sätt.

Redan någon vecka senare bröt kursen igenom den nedåtlutande trenden (markerad med en svart linje) och nådde 89 kr, varefter den vände kraftigt nedåt i samband med att oron för det grekiska skuldberget ökade på grund av förslaget om en folkomröstning. Nedgången stoppade dock precis på den nedåtgående trendlinjen och kan alltså betraktas som en avstämning av trenden.

Den följande uppgången har på knappt två veckor tagit oss till dagens kurs, som är 90,50 kr.

Vi hade sedan tidigare en väldefinierad botten vid c:a 72 kr (markerad med en röd linje), och i och med den senaste månadens kursutveckling kan vi också definiera en övre gräns för ett handelsintervall ("rektangelformation") som ligger på 89 kr. Då kursen i och med fredagens uppgång har brutit igenom denna övre gräns har vi erhållit en köpsignal med en potential på hela 17 kr, målkursen blir alltså 106 kr.

Ett alternativt betraktelsesätt får man genom att använda den stigande trenden (markerad med en svart linje) som tillsammans med handelsintervallets övre gräns bildar en stigande rätvinklig triangel. Denna formation har precis samma potential som rektangelformationen, dvs 17 kr, och ger alltså samma målkurs.

För att se om det finns några tekniska motstånd på vägen uppåt tar vi en titt på ett tolvmånadersdiagram (hämtat från Avanza).
alliance_12man

Vi kan notera ett relativt svagt motstånd vid c:a 99 kr (markerat med en grön linje) som kan ge en liten paus i uppgången. Nästa motstånd finns först vid 105 - 106 kr, så vägen verkar relativt fri fram till vår målkurs 106 kr.

På fundamentala grunder är det flera som rekommenderar Alliance Oil, till exempel har Öhman Pareto riktkursen 159 kr.

Anm. Såväl Energiminnesfonden.se som skribenten äger aktier i Alliance Oil.

DNO International - vadan och varthän?

Användarbetyg: 3 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 12 november 2011
Skriven av Svempa

Först några ord om teknisk analys (TA) i största allmänhet. En invändning man ofta hör är att den tekniske analytikern inte kan skåda in i framtiden mer än någon annan, och att det borde vara omöjligt att förutse den framtida kursutvecklingen genom att se på historiska data.

Visst kan man med visst fog hävda detta, men då skjuter man lite över målet. TA är inte ett sätt att skåda in i framtiden, och ingen teknisk analytiker vill påstå att en prognos för den framtida kursutvecklingen baserad på TA är ofelbar. Vad man däremot kan göra genom TA är att pejla det psykologiska klimatet kring en viss aktie eller index. Man kan alltså basera en prognos på marknadens förväntningar, sådana de avspeglar sig i kursdiagrammet.

Låt oss ta ett enkelt exempel, baserat på DNO:s kursdiagram för de senaste fem månaderna (diagrammet hämtat från Avanza, den blå kurvan visar som vanligt aktiens kursutveckling medan den grå kurvan visar Oslobörsens index OSEBX).
DNO_5man2

Här ser vi en stigande kurskurva från lågpunkten 4 NOK som gradvis närmar sig ett "tak" vid 6 NOK (markerat med en svart linje) och som slutligen bryter igenom denna nivå för att fortsätta uppåt. Den röda stigande trendlinjen bildar tillsammans med den horisontella linjen vid 6 NOK en stigande rätvinklig triangel med ett genombrott av den övre begränsningslinjen, vilket är en av de säkrare indikationerna på en fortsatt kursuppgång.

Vad kurvan säger oss är att köptrycket i aktien efter hand besegrar säljtrycket, trenden visar att bottnarna blir allt högre vilket säger oss att allt fler köper aktien på svaghet och allt färre säljer den på styrka. Efter ett antal försök att tränga igenom "taket" så lyckas det till sist, och då kan man utifrån formationen ge en kursprognos.

Som tidigare diskuterats kan man använda triangelns höjd vid basen (dvs den kortaste katetern) som är 2 NOK för att ge en prognos om hur högt aktiekursen kommer att lyfta över "taket" , i detta fall blev alltså målkursen 8 NOK. En kurs som vi nu också har uppnått.

Men detta innebär inte att man med TA i förväg kan veta att vissa rent fundamentala händelser kommer att inträffa, exempelvis att DNO ska lägga ett bud på 54 milj egna aktier med kurs 7,50 NOK eller att Exxon kommer att skriva kontrakt för att leta efter olja i Iraks kurdiska provinser.

Vad man däremot kan se med TA är att marknaden har förväntningar om att NÅGOT ska hända, osäkert vad, som kommer att innebära att aktiekursen trycks uppåt. Dessa förväntningar kan givetvis svikas, t ex genom att bolaget kommer med en riktigt dålig rapport som inte alls lever upp till vad marknaden hade trott, och då kan det positiva tekniska scenariet med ens försvinna. Eller så kan någon makroekonomisk faktor medföra ett så stort säljtryck att den aktuella trendlinjen bryts på nedsidan, vilket givetvis i så fall indikerar en sämre kursutveckling under den närmaste framtiden.

Men nu vet vi att TA visade rätt, aktiekursen har uppfyllt den potential som den tekniska formationen hade och aktien stängde i fredags på 8,08 NOK. Då frågar vi oss förstås vad som kommer att hända därefter?

Vid närmare studium av diagrammet ovan ser vi att en röd horisontell linje finns inritad på nivån 7 NOK. Den senaste tidens kursutveckling innebär att vi nu kan se denna linje som ett nytt "tak", dvs vi har tillsammans med den stigande trendlinjen fått en större rätvinklig triangel där fredagens stora kursuppgång innebär att även detta "tak" är genombrutet.

Med samma resonemang som tidigare kan vi alltså ge en ny målkurs genom att addera 3 NOK till "taknivåns" 7 NOK och vi får då 10 NOK. Givetvis kommer inte kursen att gå spikrakt dit, men en ytterligare styrka i formationen är att vi nu har ett starkt stöd vid 7 NOK, och kursen kan rekylera ända ner dit utan att invalidera det förda tekniska resonemanget.

Vi tar då ett steg tillbaka för att få bättre perspektiv och jag återger nedan ett tiomånadersdiagram för aktien (hämtat från Avanza).
DNO_10man

Samma trendlinje och samma nivåer vid 6 och 7 NOK finns inritade, men även en grön linje som markerar nivån 9 NOK. Här finns ett inte alltför stort tekniskt motstånd som kan ta lite tid att besegra på vägen mot 10 NOK.

Vi kan också notera att en placering i DNO International har hittills under 2011 haft exakt samma utveckling som indexet OSEBX, tack vare fredagens stora kursuppgång.

Sedan ser vi på ett femårsdiagram för DNO International (även detta diagram hämtat från Avanza).
DNO_5ar2

Här är en sjunkande trendlinje inritad i svart, det är först när kursen stiger ovanför denna som det verkligen börjar se bra ut. Detta inträffar ungefär vid 10 NOK, och vi ser även att denna nivå är viktig historiskt sett (grön linje) då kursen vänt upp eller ner från denna nivå ett antal gånger. Vi har alltså här ett rätt starkt motstånd, som kan förväntas medföra en rekyl nedåt om/när kursen första gången når denna nivå.

Även vid 8 NOK (grön linje) finns ett visst tekniskt motstånd. Stängningskursen 8,08 NOK innebär inte nödvändigtvis att detta motstånd är besegrat, om så är fallet får den fortsatta kursutvecklingen under nästa vecka visa. Sjunker kursen under 8 NOK i veckans början kan vi förvänta oss att det minst tar någon eller några veckor innan kursen definitivt parkerar sig över denna nivå. Men som redan påpekats finns det utrymme för en rätt rejäl rekyl nedåt (vilket inte skulle vara oväntat efter en så kraftig kursuppgång som under fredagen) utan att vårt positiva scenarie bortfaller.

Då bolagets fundamenta är oerhört starka räknar jag med en fortsatt långsiktig positiv kursutveckling även efter det att vi nått 10 NOK. Det kan dock ta relativt lång tid att besegra detta hinder för fortsatt kursuppgång, men när det har skett bör vägen ligga fri mot 12 NOK.

Och på sikt kan vi givetvis hoppas på avsevärt högre kurser.

Anm. DNO International är Energiminnesfonden.se:s största börsnoterade aktieinnehav, och även skribenten äger aktier i bolaget.

Seabased AB får grönt ljus från EU

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 10 november 2011
Skriven av Svempa
solnedgng

"EU kommissionen och dess konkurrensmyndighet tog idag (20111109) beslutet att det stöd som Energimyndigheten tidigare beslutat om för Sotenäsprojektet är enligt gällande riktlinjer inom EU. Detta beslut öppnar vägen för Seabased och Fortum att slutföra förberedelserna för byggandet av Sotenäsprojektet på Sveriges västkust som blir världens största vågkraftpark. Projektet innehåller en stor del av forskning och vidareutveckling av Seabased's koncept"  Billy Johansson Verkställande direktör

Pressmeddelande från EUROPEISKA KOMMISSIONEN:

Statligt stöd: Kommissionen godkänner svenskt stöd till ett vågenergiprojekt

Se även Seabaseds hemsida.