Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energibloggen

Petrolia Invest lägger bud på DNO International

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad måndag, 07 november 2011
Skriven av Svempa

Petrolia Drilling är ett bolag som är listat på Oslo-börsen och som kontrolleras av den omstridde norske finansmannen Berge Gerdt Larsen. Bolaget kategoriseras som ett riggbolag och äger riggen Petrolia A/S, men ägnar sig också åt diverse investerings- och finansverksamhet. Petrolia Invest är ett helägt dotterbolag till Petrolia Drilling.

Aktiekursen ligger numera på mellan 0,50 och 0,60 NOK, tidigare i år gjordes en företrädesemission på 0,50 NOK och rätt nyligen en riktad emission på 0,55 NOK. Som högst låg kursen under 2011 på 2,13 NOK, det var en tillfällig topp i samband med att det blev känt att Petrolia gjort en bra affär genom att sälja sitt innehav av aktier i Deepwater Driller.

Antalet aktier i Petrolia är 167 miljoner, börsvärdet hamnar således lite under 100 MNOK.

I dag blev det känt genom ett pressmeddelande från Petrolia att bolaget lägger ett bud på upp till 33,3 % av aktierna i DNO International med angivet pris 10 NOK/aktie. Betalning skall ske enbart med aktier i Petrolia.

Vad kan då ett sådant bud vara värt? Det budgivande företaget är ju pyttelitet jämfört med DNO, och en tredjedel av aktierna i DNO betingar med fredagens börskurs 6,84 NOK ett värde på c:a 2 miljarder NOK. Och med budpriset 10 NOK/aktie hamnar vi på ett värde en bit över 3 miljarder NOK.

Givetvis kan Petrolia emittera hur många aktier som helst, använder vi 0,50 NOK/aktie som utgångspunkt krävs 20 nya aktier i Petrolia för att byta till sig en aktie i DNO och om man mot förmodan skulle lyckas få in så många som 300 miljoner aktier måste Petrolia emittera sex miljarder aktier för att betala för dem. Det nya Petrolia som därigenom skapas har då självfallet sin huvudsakliga substans i DNO-aktier, den verksamhet som börsen i dag prissätter till 100 miljoner NOK blir en obetydlig bisak.

Den som accepterar erbjudandet blir alltså aktieägare i Petrolia och det direkta ägandet i DNO omvandlas till ett indirekt ägande via Petrolia. Frågan är om detta ger aktieägaren någon fördel?

Såvitt jag kan förstå kan man möjligen peka på en enda sak, och det är att om Petrolia får in tillräckligt många aktier kan man agera på marknaden utifrån ett mycket stort innehav och eventuellt göra ett "riktigt" uppköp av DNO attraktivt för något annat bolag.

Men spåren förskräcker, BGL har inte gjort sig känd för att skapa aktieägarvärde och hans högtflygande ambitioner har slutat i ett flertal konkurser i t ex Petromena och Petrojack. Han är också inblandad i flera långdragna rättsprocesser till följd av detta.

Mitt råd blir därför att inte acceptera budet. Men någonting bra har ändå uppnåtts genom Petrolias agerande, sökarljuset har fokuserats på de stora värden DNO International sitter på och även om dagens kursuppgång troligen blir tillfällig så tror jag att den uppvärdering DNO-aktien står inför på längre sikt snabbas på en del genom dagens händelser.

DNO International har extra bolagsstämma i dag

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad tisdag, 01 november 2011
Skriven av Svempa

Den extra bolagsstämman öppnades kl 13, dvs alldeles nyss. Det beslut som ska fattas på stämman är egentligen bara ett enda, dvs godkännande eller avslag av förslaget till fusion mellan DNO och storägaren RAK:s dotterbolag RAK MENA.

Oppositionen mot det ursprungliga förslaget blev oväntat stark, och trots att RAK dels kan rösta med sina egna 30% av aktierna, dels mycket sannolikt hade försäkrat sig om stöd från någon eller några större aktieägare, såg det tveksamt ut om fusionsförslaget skulle få den nödvändiga 2/3 majoriteten.

Knuten löstes genom att RAK i förhandlingar med aktieägarsammanslutningen DNO-Initiativet gick med på en del väsentliga förändringar i förslaget till beslut om fusion.

En av de viktigaste gick ut på att emittera färre aktier än de föreslagna c:a 144 miljonerna genom att RAK övertar fler "treasury shares" än de först föreslagna 9 miljonerna. DNO hade lyckats återköpa 25,5 miljoner aktier fram till början av oktober, och i går verkställdes ett omfattande återköp via en "bookbuilding" process som dock till slut inte blev en "bookbuilding" utan ett erbjudande om återköp av 54,5 miljoner aktier till kurs 7,50 NOK.

Arctic Securities, som hade anförtrotts återköpet, lyckades till denna kurs på ett fåtal timmar få in drygt 42 miljoner aktier. I dag mäklades också en post på lite mer än 8 milj aktier till kurs 7,489 NOK  med DnB Markets som säljare och Arctic Securities som köpare. Detta bör utgöra samtliga aktier som DnB Markets tidigare ägde som 12:e största aktieägare i DNO International.

Ytterligare en viktig detalj är att RAK förbinder sig att dra ner sitt ägande i DNO, som efter fusionen kommer att ligga på c:a 42%, till 30% senast under 2012.

Vi kan alltså förvänta oss att den föreslagna fusionen efter denna kompromisslösning går igenom utan något större motstånd. Förhoppningsvis kommer marknaden att uppfatta detta som långsiktigt positivt.

Edit: Fusionen blev godkänd på extrastämman med 67,63% mot 23,37%. Förslaget att ge styrelsen mandat att ge ut 100 miljoner nya aktier inför noteringen i London föll däremot, helt enligt överenskommelsen mellan RAK och DNO-Initiativet.

Edit2: Protokollet från den extra bolagsstämman finns nu tillgängligt.

Är Pricer prisvärt?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad måndag, 31 oktober 2011
Skriven av Svempa

Efter 15 år på börsen visade till slut Pricer år 2010 vinst av en sådan storlek att bolaget beslutade börja ge utdelning till aktieägarna. Visserligen bara med 20 öre per aktie, men ändå.

Under 2011 har kursen varit så hög som 14 kr, men givetvis har även Pricer backat på börsen i samband med de farhågor för en finansiell härdsmälta som skapats av den europeiska skuldkrisen.

Men nu stundar kanske bättre tider, och nedan ser vi ett tremånadersdiagram för Pricers aktiekurs (diagrammet hämtat från Avanza).
pricer_3man

En mycket trevlig stigande rätvinklig triangel har bildats under de senaste tre månaderna, den är utritad med röda linjer. Dess övre begränsningslinje ligger på c:a 9,40 kr, och man ser lätt att efter ett flertal attacker har aktiekursen brutit igenom denna nivå och stängde i fredags på 10,25 kr.

Konventionell TA indikerar fortsatt stigning och ger oss en målkurs på c:a 11,50 kr till att börja med.

För att få en bättre överblick tar vi också en titt på ett tiomånadersdiagram (också hämtat från Avanza).
pricer_10man

Av detta diagram kan vi utläsa att det finns ett motstånd strax under 12 kr, dvs det finns en viss risk för en kursrekyl nedåt när denna nivå nås. Nästa motstånd av större dignitet finns inte förrän vid 14 kr.

Pricer har ett gott grepp om marknaden för elektronisk hyllkantsmärkning, och har tagit några intressanta order rätt nyligen. Swedbank anser i en analys från september i år att Pricers aktie är mycket köpvärd med riktkursen 17 kr.

Enligt ett entusiastiskt inlägg på Redeye kan aktien värderas betydligt högre än så. Det är möjligt, men det lär i så fall bli i en mer avlägsen framtid.

Nytt projekt för Seabased

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 29 oktober 2011
Skriven av Svempa

Seabased är på gång igen med ett nytt projekt som är ett samarbete mellan EU, Åland, Finland och Sverige. Platsen är Hammarudda i Jomala. Ett vågkraftaggregat kommer att läggas ut redan i höst.

Se även Seabaseds hemsida.

Nordea ger äntligen köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 28 oktober 2011
Skriven av Svempa

Under ett par veckor har jag varit frestad att skriva att Nordea-aktien står inför en uppgång. Men jag har inte riktigt vågat göra det, då tecknen varit otydliga. En beredskap för uppgång kan man konstatera har funnits under någon tid, det kan man se av tremånadersdiagrammet nedan (diagrammet hämtat från Avanza).
nordea_3man2

I diagrammet finns två röda linjer inlagda som definierar ett handelsintervall, en s k rektangelformation, där kursen har befunnit sig under mer än två månader. Redan i slutet av september, och även i början av oktober, steg aktiekursen mot den övre begränsningslinjen på nivån c:a 59 kr men föll sedan tillbaka.

Redan några dagar innan onsdagens stora "krismöte" i Bryssel påbörjade aktien en ny resa uppåt, och det är inte förvånande att genombrottet av den kritiska nivån 59 kr kom i samband med den formidabla börsuppgång som följde då EU-ledarna kunde visa upp en trovärdig strategi för att tygla den europeiska skuld- och bankkrisen.

Vi kan nu sätta kursmålet till 68 kr. Den kraftiga uppgången under gårdagens handel innebär tyvärr att en stor del av den tekniska potentialen för kursuppgång redan är tagen, aktien stängde på 63 kr i går kväll. Vad man kan hoppas på är att aktiekursen de närmaste handelsdagarna gör en avstämning nedåt mot 60 kr och därmed ger köptillfällen i intervallet 60-62 kr.

Ett tiomånadersdiagram för Nordea kan också vara intressant att se på, det återges nedan (diagrammet hämtat fån Avanza).
nordea_10man

I detta diagram är en fallande rätvinklig triangel inritad, denna formation föregick det kraftiga kursfallet från 65 kr ända ner mot 50 kr. Då triangelns basklinje ligger på 65 kr finns där ett tekniskt motstånd på vägen upp. Dessutom är en grön linje inlagd på nivå 70 kr, även där finns ett tekniskt motstånd som kan bli aktuellt att diskutera senare, förutsatt att vi får den förväntade uppgången till 68 kr.

I juli ansåg Placera.nu att Nordea-aktien var köpvärd vid kurs 66 kr. Det har funnits en viss oro i marknaden vad gäller de stora krediter som Nordea och andra banker har lämnat till ett amerikanskt rederi, General Maritime. Dessa farhågor verkar dock överdrivna då full säkerhet finns för lånen via en fullt godtagbar pant i fartygen, så även om rederiet går i konkurs är risken för kreditförluster liten.