Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energibloggen

Bättre tider för Africa Oil

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 28 oktober 2011
Skriven av Svempa

Efter att ha balanserat på avgrundens rand, dvs nivån 8 kr, under en längre tid har nu aktiekursen för Africa Oil satt rejäl fart uppåt. Vi tar direkt en titt på ett tremånadersdiagram (hämtat från Avanza).
africaoil_3man3

Som synes har kursen varit nere i c:a 8 kr vid inte mindre än fyra tillfällen de senaste tre månaderna, allra senast under de första dagarna i oktober. Därefter har dock en stigande trend utvecklats, som i diagrammet är markerad med en röd linje.

När jag senast skrev om Africa Oil den 15 oktober påstod jag att "I första hand siktar vi på 10 kr, men har aktien kraft nog att bryta motståndet på denna nivå med viss marginal utlöses en teknisk köpsignal med målkurs 12 kr".

Nu fick vi en stängning över 10 kr i går torsdag, i samband med att börsen hade en fantastiskt fin dag med en uppgång på närmare 5%. Därmed är en köpsignal utlöst, och detta bekräftas i dagens handel, kursen ligger just nu kring 10,35 kr. Men jag vill inte längre lägga målkursen vid 12 kr utan med en mer försiktig syn vid 11,50 kr.

Skillnaden ligger i hur man ser på det intervall aktien har handlats i de senaste månaderna, och den senaste kursutvecklingen medför att jag lägger den övre gränsen vid 9,50 kr och inte vid 10 kr. Den senare nivån är dock relativt viktig för aktien som synes av nedanstående tiomånadersdiagram (också hämtat från Avanza).
africaoil_10man3

Men nivån 12 kr är oerhört mycket mer viktig, och där kan vi förvänta oss ett starkt motstånd. Det blir dock en senare fråga, men bryts denna nivå börjar det se verkligt bra ut för aktien.

Till att börja med räknar jag med en uppgång till 11,50 - 12 kr på relativt kort tid, där kommer kursen troligen att göra en paus, och den vidare utvecklingen bestäms sedan av både den allmänna börsutveclingen och hur det går för oljepriset.

Det ljusnar för Blackpearl

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 27 oktober 2011
Skriven av Svempa

När jag tidigare skrev om Blackpearl Resources (senast var den 15 oktober) var fokus mest på risken för ett relativt kraftigt kursfall. Men aktiekursen kravlade sig så småningom upp på mer fast mark genom att bryta igenom den viktiga nivån vid 29 kr, och i dag handlas aktien kring 32 kr.

Alltså är det intressant att ta en ny titt på ett tremånadersdiagram för Blackpearl (hämtat från Avanza).
blackpearl_3man3

De senaste veckornas kursutveckling gör det möjligt att se på diagrammet med nya ögon. Som synes är en fallande kurskorridor inritad med svarta linjer, den är numera  genombruten på ovansidan vilket gör att vi kan ge en teknisk målkurs på 38 kr utgående från kurskorridorens höjd som är 9 kr.

Denna formation är inte lika säker som en horisontell rektangelformation när man ska  ge en kursprognos, men det finns också två andra positiva faktorer. För det första är nivån 30 kr (markerad med grön linje) passerad, där fanns ett litet tekniskt motstånd som nu är omvandlat till stöd. För det andra har en fin stigande trend bildats (markerad med röd linje), det är också ett styrketecken.

Slutligen har vi nu ett lite mer positivt börsklimat rent allmänt, efter EU-ledarnas beslut om åtgärder för att dämpa den europeiska skuld- och bankkrisen. Även det har en viss betydelse genom att risken för ett kraftigt allmänt börsfall nu kan ses som mycket liten.

En liten ljusglimt i mörkret

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 26 oktober 2011
Skriven av Svempa

Det norska solenergibolaget Renewable Energy Corporation lämnade rapport i dag. Som väntat präglades rapporten av stora nedskrivningar, och formellt hamnade förlusten för det tredje kvartalet på hela 759 MNOK efter skatt.

Ingen blev överraskad av detta, men mer intressant var att kassaflödet från driften var hela 1,2 miljarder NOK. Pengarna användes till stor del för att amortera på skulder, men efter investeringar på 196 MNOK fick REC ändå ett positivt kassaflöde för kvartalet på 191 MNOK.

Aktiekursen nådde nytt årslägsta på 4,16 NOK under måndagens tidiga handel, men steg sedan kraftfullt mot slutet av dagen. Det innebar en "reversal day", som är ett positivt tecken som man ändå inte ska ta alltför stor hänsyn till.

Under gårdagen omsattes mer än 27 milj aktier, kursen var svängig men slutade på 5,27 NOK vilket man kan tolka som att marknaden hade positiva förväntningar på rapporten. Under dagens inledande handel sjönk aktiekursen först kraftigt, men återhämtade sig senare och ligger när detta skrivs kring 5 NOK.

Så är det dags att granska kursutvecklingen under den senaste tiden, nedan återfinns ett tvåmånadersdiagram (hämtat från Avanza).
REC_2man3

När jag tidigare har skrivit om REC har jag påpekat risken för ett kursfall ända ner till c:a 3,50 NOK, baserat på de data som fanns då. Det finns också minst en analys som har målkursen 3 kr. Nu ser det dock lite bättre ut, vi kan se att under den senaste månaden har en bottenformation bildats som har ett klart stöd vid c:a 4,50 NOK (kursen har varit lägre som påpekats ovan, men endast intraday) och med ett "tak" vid c:a 5 NOK (kursen har varit högre, men endast intraday).

Tisdagens handel med en stängning en bit över 5 NOK gav på sätt och vis en köpsignal, men dagens rapport innebär att vi inte kan ta hänsyn till detta. Men som det ser ut just nu verkar  rapporten inte innebära några drastiska förändringar av aktiekursen, dvs marknaden hade till synes redan diskonterat den till största delen.

Dagens handel blir intressant på så vis att en stängning över 5 NOK skulle vara ett mycket positivt tecken. Men sannolikast är att kursen under ytterligare någon tid kommer att harva mellan c:a 4,50 NOK och 5 NOK.

Handelsbanken Capital Markets har dock tagit tjuren vid hornen och förutspår en dubbling av kursen med målkursen 10 NOK.

Investtech ansåg i tisdags att aktien var köpvärd ur ett tekniskt perspektiv.

Får vi bara en stängning en bit över 5 NOK inom den närmaste framtiden är jag böjd att hålla med.

Anm. Skribenten äger sedan några dagar tillbaka aktier i REC.

Edit onsdag kväll: REC stängde i dag på 5,16 NOK. Det var lite överraskande, men innebär alltså att marknaden inte såg rapporten som på något vis överraskande. Enligt både Investtech och mig har därmed en köpsignal utlösts. Någon målkurs är svår att ange (Investtech tror på 5,82 NOK) än så länge, och en vidare förutsättning är givetvis att inte kursen faller ner under 5 NOK igen den närmaste tiden.

Statoil rapporterar i morgon

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 26 oktober 2011
Skriven av Svempa

Först en liten tillbakablick. Jag har flera gånger tidigare skrivit om Statoil, senast den 21 oktober, det är ett mycket intressant företag och inte bara Nordens största företag utan också ett stort olje- och gasbolag med internationella mått mätt.

Med hjälp av TA kunde jag ge prognosen att aktiekursen skulle upp till 140 NOK, den utlösande faktorn var en köpsignal då kursen passerade 130 NOK. Dessutom har jag nämnt att 144 NOK är ett relativt svårt motstånd att besegra.

För att illustrera detta resonemang återger jag nedan ett kursdiagram för den senaste veckan (onsdagens handel är alltså inte inkluderad, diagrammet är hämtat från Avanza).

STL_1v

Här ser vi att veckan varit mycket positiv, och att aktiekursen nådde den tekniska målkursen 140 NOK redan i fredags (kursen var uppe tillfälligt på den nivån redan den 18/19 oktober). Ett försök att passera motståndet vid 144 NOK gjordes också, men som nästan alltid är fallet första gången misslyckades det och kursen föll tillbaka. I dag onsdag stängde Statoil på 141,70 NOK.

Nu är det alltså kvartalsrapport i morgon, och det innebär att vi kan skrota alla tidigare tekniska resonemang eftersom nya fundamenta av en större dignitet kommer att avslöjas i denna rapport. Frågan är då närmast om rapporten kommer att medföra en positiv eller negativ marknadsreaktion.

Enligt Danske Bank kommer rapporten för tredje kvartalet att ge starka positiva signaler till marknaden.

En enligt mitt tycke både välskriven och vederhäftig amerikansk analys av bolaget (dock uppenbarligen gjord av en icke proffsanalytiker) ger också mycket positiva vibrationer. Läs den!

Min egen åsikt är att Statoil är ett gravt undervärderat bolag, och att aktien har en mycket stor uppsida. Men som alltid kan det ta tid innan marknaden upptäcker detta. Låt oss hoppas att rapporten för det tredje kvartalet ger en impuls i rätt riktning!

Anm. Både skribenten och Energiminnesfonden.se äger aktier i Statoil.

Dagens handel i DNO International

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 25 oktober 2011
Skriven av Svempa

Det är verkligen inte seriöst att försöka göra en teknisk analys av en enda dags handel, vad det än må vara för finansiellt instrument det handlar om. Men jag faller för frestelsen, och återger nedan ett dagsdiagram för kursutvecklingen i DNO International (hämtat från Avanza).
DNO_111024

Först vill jag påminna om att vi sedan tidigare hade ett första tekniskt kursmål för DNO på 6,75 NOK.

Man kunde tro att köparna och säljarna av DNO-aktien ville ge oss en lektion i teknisk analys. Vi ser en perfekt stigande rätvinklig triangel, markerad med röda linjer, där köparna efter hand får övertaget. Efter flera attacker mot 6,75 NOK knäcks till slut denna barriär, och aktiekursen stänger på 6,85 NOK.

Potentialen i triangeln - om man nu över huvud taget kan tala om teknisk potential i ett dagsdiagram - ligger på c:a 0,15 NOK, dvs målkursen är 6,90 NOK. Där är vi nästan redan.

Det skulle inte alls förvåna om aktiekursen backade något under morgondagen och föll tillbaka mot 6,75 NOK. Dessutom är motståndet vid 7 NOK relativt kraftigt, vilket vi har avhandlat tidigare.

Självklart ska aktiekursen högre på sikt, här finns starka fundamenta i grunden. Men att passera 7 NOK kan ta lite tid.