Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energibloggen

Uppdatering SCA

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 22 oktober 2011
Skriven av Svempa

Förra fredagen skrev jag om SCA, och utvecklingen under den gångna handelsveckan föranleder ett återbesök.

Vi tar direkt en ny titt på aktiens tremånadersdiagram (hämtat från Avanza).
SCA_3man3

Den rektangelformation vi tidigare diskuterat är utritad med röda linjer. Inne i denna formation kan man också se en omvänd huvud-skuldra-formation, det är ett positivt tecken och signalerar normalt en kommande uppgång. Men för oss räcker det att konstatera att aktiekursen nu har brutit igenom rektangelformationens övre begränsningslinje.

När jag skrev om SCA för en vecka sedan avslutade jag med orden: "Men ur teknisk synpunkt bör man vänta med köp till dess att en signal erhållits om vidare uppgång, och då krävs en stängning någon krona eller två ovanför 88 kr."

Senast stängde SCA B på 89,85 kr, och det medför att aktien nu fått den köpsignal som jag hoppades på.

Potentialen är 8 kr då det tidigare handelsintervallet har denna höjd. Målkursen blir därmed 96 kr.

Anm. Skribenten äger aktier i SCA.

Maktkamp i DNO International

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 22 oktober 2011
Skriven av Svempa

Om drygt en vecka, den 1 november, är det dags för extra bolagsstämma i DNO International. Den handlar i huvudsak om ett enda beslut, och det är godkännande eller avslag vad gäller den föreslagna fusionen mellan DNO och storägaren RAK:s dotterbolag RAK MENA.

RAK sitter på 30% av aktierna, och har därför en väldigt bra position för att driva igenom ett JA till fusionen. Främste motståndare är förre styrelseordföranden i DNO Berge Gert Larsen, som blev utkastad ur styrelsen under kuppartade former vid årsstämman tidigare i år.

Det finns en officiell presentation på webben av den förelagna fusionen och även ett utförligt prospekt.

Då börjar vi med att se på en aktuell lista över de 20 största aktieägarna. Listan publiceras regelbundet på DNO:s hemsida.

22.10.2011
Holding    Percentage    Name    Account type    Citizenship
284,957,075 30.00   RAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED                ARE
25,500,000    2.68   DNO INTERNATIONAL AS                                 NOR
25,297,058    2.66   INCREASED OIL RECOVE                                 NOR
24,860,304    2.62   JPMORGAN CHASE BANK NORDEA TREATY ACCOUN NOM   GBR
20,251,072    2.13   CLEARSTREAM BANKING    NOM                              LUX
18,151,100    1.91   J.P. MORGAN BANK LUX S/A LUXEMBOURG MUTUA NOM   LUX
16,321,081    1.72   NORDNET BANK AB    NOM                              SWE
12,443,940    1.31   AVANZA BANK AB MEGLERKONTO    MEG                SWE
11,162,000    1.18   MONKS INVESTMENT TRU c/o BANK OF NEW YORK   GBR
9,620,980      1.01   MORGAN STANLEY & CO S/A MSIL IPB CLIENT   NOM   GBR
7,995,796      0.84   DNB NOR NORGE SELEKT VPF                    NOR
7,145,042      0.75   NORDEA BANK DENMARK S/A NORDEA (DK) CCA   NOM   DNK
7,081,128      0.75   DANSKE BANK A/S 3887 OPERATIONS SEC.   NOM   DNK
6,021,494      0.63   STATE STREET BANK AN A/C CLIENT OMNIBUS F   NOM   USA
5,500,000      0.58   LARSEN OIL & GAS AS                                  NOR
5,343,030      0.56   PETROLIA INVEST AS                                  NOR

4,604,088      0.48   BANK OF NEW YORK MEL S/A MELLON NOMINEE 1NOM   USA
4,174,275      0.44   KLP AKSJE NORGE INDE                                  NOR
4,080,364      0.43   GOLDMAN SACHS INT. - SECURITY CLIENT SEGR   NOM   GBR
3,709,673      0.39   BLKRCK GLBL EMG MKTS c/o BROWN BROTHERS H   USA
504,219,500 53.07

De poster som det är känt att BGL kontrollerar är markerade med röd färg. Sammanlagt är det 3,8% av rösterna. Men ryktesvis har BGL kontroll över c:a 5% av rösterna, direkt och indirekt. För att stoppa fusionen krävs dock mycket mer, troligen ända upp till 20% av alla röster.

Fusionen måste godkännas med minst 2/3 majoritet av alla på bolagsstämman representerade röster, med drygt 30% av det totala antalet röstberättigade aktier ("treasury shares" har ingen rösträtt) i RAK:s händer så krävs det alltså något mer än 15% av alla röster för att nå en tredjedel av alla vid stämman närvarande röstberättigade aktier. Och även RAK kan ha allierade aktieägare med avsevärda innehav.

Intressant nog har Petrolia Invests innehav ökat med ungefär 1,3 miljoner aktier sedan föregående publicering, det sammanfaller med att ABG Sundal Collier har köpt åtskilliga miljoner aktier i marknaden nyligen. Om det finns ett samband, vilket jag själv anser som uppenbart, kommer det att märkas under de följande dagarna, listan publiceras nämligen med c:a fyra börsdagars fördröjning.

BGL har inlett en kampanj för att få med sig så många aktieägare i DNO International som möjligt. Detta sker både genom Petrolia och på annat sätt.

Det har utbrutit ett fullmaktskrig mellan de två sidorna,  DNO:s VD Helge Eide raggar röster för JA-sidan genom ett brev till aktieägarna och motståndarna rekryterar NEJ-röster via Facebook och DNO-initiativet samt en egen presentation på nätet.

För en svensk aktieägare är det besvärligt att delta i striden, för att rösta måste först aktierna överföras till ett norskt VPS-konto och även om jag inte kontrollerat detta med vare sig Avanza eller Nordnet så verkar det svårt att genomföra i en handvändning.

Fullmakterna ska vara inne senast den 28 oktober, så den som ändå vill försöka har hela nästa vecka på sig. För egen del avstår jag från att välja sida.

Mitt tips är att fusionen går igenom på stämman utan större problem. Om en dryg vecka vet vi svaret.

Anm. Både skribenten och Energiminnesfonden.se har DNO International som sitt största aktieinnehav.

En kommentar till oljepriset (Brent) på kort sikt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 21 oktober 2011
Skriven av Svempa

För nästan exakt en månad sedan skrev jag om oljepriset och ingenting har egentligen förändrats sedan dess.

Men den trend som jag då tyckte mig se har ytterligare förstärkts, därför tar vi en ny titt på oljepriset (Brent) under de senaste två åren. Diagrammet är hämtat från Moneyweek.
brent_2ar

Vi ser nu en än mer utpräglad fallande trendkanal, och ingenting tyder i dagsläget på någon förändring.

Som jag tidigare framhållit ser oljepriset (Brent) ut att vara på väg mot 90 USD/fat på lite sikt. Det faktum att konflikten i Libyen nu är över förstärker denna bild. Efterfrågan på den typ av olja som Libyen kan producera är stor, och de nya makthavarna kommer förvisso att göra allt för att få igång oljeproduktionen igen. Detta kommer att ge ett ökat utbud på oljemarknaden.

Om man extrapolerar den nuvarande trendkanalen ser man att det borde krävas c:a 5 månader att nå 90 USD/fat. Det är en rätt lång tid, så  givetvis kan någon fundamentalt viktig händelse bromsa upp prisfallet tidigare.

Det som möjligen kan förhindra att oljepriset faller ända ner till 90 USD/fat är att efterfrågan på olja tenderar att öka säsongsmässigt under både fjärde kvartalet och under det första kvartalet. Därför är det tänkbart att oljepriset finner en botten tidigare, t ex vid eller strax under den psykologiskt viktiga nivån 100 USD/fat.

Men som det ser ut nu är vi på väg mot 90 USD/fat, vid 88-90 USD/fat finns ett starkt stöd.

De flesta oljebolag är mycket lönsamma även vid ett oljepris på 90 USD/fat, och givetvis kommer oljepriset att gå upp igen. Men så länge oljepriset sjunker bör vi förvänta oss en viss press på aktiekurserna i t ex Statoil, Lundin Petroleum och Alliance Oil. Mer spekulativa oljebolag som Thetys, PA Resources, DNO m fl kommer inte att påverkas lika mycket.

Aktier i bolag utanför energisektorn, framför allt konjunkturkänsliga bolag, bör i gengäld finna ett visst stöd i sjunkande oljepris.

Statoil snubblade på mållinjen

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 21 oktober 2011
Skriven av Svempa

Det är bara en knapp vecka sedan jag senast skrev om Statoil, och jag upprepade då målkursen 140 NOK som jag haft under någon tid. Denna kurs uppnåddes redan mot slutet av tisdagens handel, se nedanstående diagram (hämtat från Avanza).
statoil_1v

Även under onsdagen handlades Statoil kring 140 kr, men bara en kort stund på morgonen. Därefter föll kursen brant av okända orsaker, speciellt märkligt eftersom aktien gick väldigt bra i USA under tisdagskvällen. Omsättningen var där tre gånger så hög som normalt och slutkursen hamnade en bit över 141 NOK.

Visserligen saknas i sort sett tekniskt motstånd vid 140 kr, men erfarenheten visar att när en aktie uppnår den tekniska målkursen är det ofta bäst att sälja då man vanligen får en rekyl nedåt - kanske just därför att många är medvetna om denna målkurs och tänker på samma sätt.

Så var det även denna gång. Den framtida utvecklingen kommer att präglas av att positiva uppgifter om det nya storfyndet Avaldsnes / Aldous ger stöd åt kursen, medan ett sjunkande oljepris ger press nedåt.

På längre sikt än några månader kommer kursen garanterat att stiga igen, men den närmaste tiden är oviss. Men om marknaden tar till sig de goda nyheterna i första hand utesluter jag inte att kursen snabbt hamnar kring 140 NOK igen, gärna lite högre.

Edit 22/10: Redan under fredagens sista handelstimma nådde Statoil både upp till 140 NOK och lite förbi, slutkursen blev 141:30 NOK. Nästa vecka blir därmed lite extra intressant.

Investor går på offensiven

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 20 oktober 2011
Skriven av Svempa

Investor lämnade rapport nyligen, och som väntat visade man knallröda siffror. Detta är dock ingenting att hetsa upp sig för, ett investmentbolag redovisar värdenedgångar i innehav som förlust (vilket även Energiminnesfonden.se gör) och att resultatet efter skatt hamnade på minus 21,5 miljarder för årets första nio månader berodde enbart på detta.

Men nedgångar i aktiekurserna är också positiva, det ger möjlighet att utöka sitt innehav till låga kurser. Warren Buffet lär ha sagt att han vore villig att betala en stor summa pengar till den som kunde ordna en ordentlig kursnedgång i några av hans favoritiinehav. Det är så den långsiktige placeraren tänker.

Men det räcker inte med den dryga miljard man redan köpt aktier för under tredje kvartalet. Nu har Investor skaffat sig en krigskassa uppgående till hela 16 miljarder, så vi kan med all säkerhet förvänta oss fler offensiva satsningar.

Jag har tidigare skrivit om Investor ur teknisk synvinkel, och vi tar en förnyad titt på kursdiagrammet för de senaste tre månaderna (diagrammet hämtat från Avanza).
Investor_3man3

Mitt råd var då att avvakta till dess att aktiekursen brutit igenom den horisontella kanalen på uppsidan, dvs stängning skall ske med viss marginal över 126 kr. Detta har nu skett, och vi kan följaktligen ge det tekniska kursmålet 136 - 137 kr med stöd av höjden på det tidigare handelsintervallet som är ungefär 11 kr.

Här skiljer jag mig från Placera.nu som anser att "Marknadsläget talar mot Investor". SEB Enskilda håller dock med och har dessutom ett kursmål på hela 145 kr.