Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energibloggen

Statoil - favorit i repris

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 16 oktober 2011
Skriven av Svempa

Senast skrev jag om Statoil för precis två veckor sedan. Under dessa två veckor har aktien utvecklat sig väl, och visat att den tolkning av handelsmönstret jag kom fram till den 1 oktober var helt korrekt.

Det har tillkommit ny intressant kursdata under de senaste två veckorna, och därför återger jag här nedan återigen ett tremånadersdiagram för aktien (hämtat från Avanza).
statoil_3man

Som synes har det gått fort uppåt, fortare än jag trodde för två veckor sedan, och genombrottet av kurskanalens övre gränslinje vid 130 NOK kom nästan direkt, det tog bara en dryg vecka innan kursen stängde på 133 NOK. I fredags stängde Statoil på 137,80 NOK, i morgon måndag kan det komma en liten rekyl nedåt men jag förväntar mig en snar vidare uppgång mot det kursmål på 140 NOK jag kom fram till senast.

Jag har också ritat in en stigande trendlinje, och med ett välvilligt öga kan man tillsammans med den röda linjen vid 130 NOK se en rätvinklig stigande triangel. Tolkningen är dock rätt tvivelaktig då det bara finns två stödjepunkter för den stigande trendlinjen. Men om man ändå vill få fram ett kursmål utifrån denna triangelformation hamnar man på c:a 145 kr.

För att få lite mer perspektiv tar vi också fram ett sjumånadersdiagram (även det hämtat från Avanza).
statoil_7man

I detta diagram har jag markerat tre viktiga nivåer med gröna linjer, dels ser vi 144 och 153 NOK som jag nämnde förra gången jag skrev om aktien, men vi kan även notera en intressant nivå vid 135 NOK. Här har vi numera ett stöd för aktiekursen, passerar man ett motstånd omvandlas det till ett stöd, och får vi en rekyl nedåt så bör kursen vända upp igen senast vid denna nivå.

Kring 140 NOK finns det nästan inget eller ett mycket svagt motstånd, så jag räknar med att aktiekursen passerar den nivån utan någon större tvekan. Vid 144 NOK möter dock ett starkt motstånd, och där kan vi förvänta oss en reaktion nedåt.

Då fundamenta för bolaget inte alls återspeglas i aktiekursen ser jag därefter en fortsatt uppgång mot i första hand 153 NOK, där det också finns ett visst motstånd, och senare mot årets toppkurs på 162 NOK.

För att ytterligare illustrera betydelsen av motståndet vid 144-147 NOK visar jag även ett treårsdiagram för Statoil-aktien med denna nivå markerad (diagrammet hämtat från Avanza).
statoil_3ar

Oljepriset har visat förnyad styrka, i takt med att konjunkturpessimismen avtagit, och håller sig oljepriset (Brent) över 100 USD/fat tror jag på en relativt snabb färd uppåt för Statoils aktiekurs. Redan under november kan kursen nå 144 NOK, utvecklingen därefter är mer osäker.

Olja kommer vi att behöva även i framtiden, även om konjunkturen får en svacka kommer med all sannolikhet behovet av olja under 2012 att överstiga den genomsnittliga förbrukningen i år med c:a 1 milj fat/dag. Och Statoil är väldigt väl positionerade för att möta denna efterfrågan.

Anm. Energiminnesfonden.se äger just nu inga aktier i Statoil, men skribenten har ett stort eget innehav. Ett visst inslag av optimism i den tekniska anlysen kan därför inte uteslutas.

Faran över för Africa Oil?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 15 oktober 2011
Skriven av Svempa

För en vecka sedan skrev jag att Africa Oil befann sig i ett kritiskt läge, men den gångna veckan har varit mycket positiv och jag anser att vi kan nu blåsa faran över. I går fredag stängde aktien en bra bit över 9 kr, vilket jag tidigare angivit som en kritisk nivå, dessutom med högre omsättning än på länge.

Jag brukar inte intressera mig för perioder så korta som en vecka, men återger ändå veckodiagrammet för Africa Oil här nedan (diagrammet hämtat från Avanza.
africaoil_1vecka

Speciellt intressant är att torsdagen visade sig bli en "reversal day", dvs kursen sjönk först under onsdagens stängningskurs men återhämtade sig mot slutet av dagen och stängde en bra bit över densamma. Det utgör ingen direkt köpsignal, men är ett gott tecken, liksom den förhållandevis höga volymen under fredagen.

Nu vill jag återkomma till aktiens fyramånadersdiagram (diagrammet som vanligt hämtat från Avanza), här ser vi effekten av de kursrörelser som inträffade förra veckan.
africaoil_4man2

Tre viktiga nivåer för aktiekursen är markerade med gröna linjer, de befinner sig strax under 8 kr samt vid 9 och 10 kr. Man ser förvånande ofta att nivåer på jämna krontal för aktier som kostar under 10-20 kr är de viktigaste, vid högre aktiekurser kan samma sak sägas om jämna tiotals kronor.

I och med stängningen över 9 kr är den fallande trenden bruten och risken för ett fall under 8 kr är därmed så gott som eliminerad. Nu är istället 9 kr en stödnivå för kursen, och nästa större motstånd finns vid 10 kr.

En riktigt fin stigande trend har bildats sedan början av oktober, den är markerad med en röd linje, och den optimistiske kan skönja en mycket liten stigande rätvinklig triangel där baslinjen redan är passerad. Den har dock inte större potential än c:a 75 öre, räknat från ungefär 8,90 kr, och där är vi ju nästan redan i och med att kursen stängde på 9,45 kr i fredagens handel.

En naturlig utveckling skulle vara att kursen på måndag faller tillbaka något, kanske hela vägen mot stödet vid 9 kr, men sedan vänder uppåt igen. Någon klar målkurs kan man dock inte få fram i dagens läge med hjälp av diagrammet.

Årshögsta ligger vid 15,50 kr, och dit är det naturligtvis långt. I första hand siktar vi på 10 kr, men har aktien kraft nog att bryta motståndet på denna nivå med viss marginal utlöses en teknisk köpsignal med målkurs 12 kr. Motståndet vid 10 kr kan dock förväntas bli relativt starkt, och sedan finns också ett mindre motstånd vid 11 kr.

Och visst ser det MYCKET bättre ut än för en vecka sedan!

I mars i år gjorde Placera.nu en fundamental analys av bolaget, och ansåg då aktien köpvärd vid kurs 12,25 kr. Den som vill veta mera om vad Africa Oil sysslar med kan med fördel läsa denna analys, även om den är mer än sex månader gammal.

Läget fortfarande oklart för Blackpearl Resources

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 15 oktober 2011
Skriven av Svempa

När jag skrev om Blackpearl för en dryg vecka sedan påpekade jag betydelsen av att aktiekursen så snart som möjligt skulle kravla sig över 29 kr för att upphäva det dystra tekniska scenarie som då rådde.

Även om kursen faktiskt översteg 29 kr intraday i fredags stängde aktien lite under 29 kr. Läget är alltså en aning bättre än för en vecka sedan, men så länge vi befinner oss under 29 kr är den framtida utvecklingen fortfarande väldigt osäker.

Men vi tar ändå en titt på tremånadersdiagrammet (hämtat från Avanza) för att se om det finns något intressant att uttolka där, då den senaste handelsveckan trots allt varit övervägande positiv.
blackpearl_3man2

Till att börja med kan man konstatera att den hotfulla fallande rätvinkliga triangeln nu är överspelad, i och med att dess spets är passerad tidsmässigt. Kursuppgången mot 29 kr är ett positivt tecken, även om ett genombrott av denna nivå med viss kraft krävs för att vi ska kunna se en ljusare framtid för aktien. Men motståndet är starkt, jag hänvisar till de mycket stora volymer som handlades på denna nivå i början av augusti, och det kan alltså ta tid att passsera det även vid ett fortsatt bra börsklimat.

Det mest positiva tecknet är utan tvekan att volymerna har ökat under oktober månad. Förutom det finns inte mycket att säga i dagsläget ur teknisk synpunkt.

Rent fundamentalt är läget lite bättre. Flera mäklarhus har kommit med köprekommendationer för Blackpearl-aktien under de senaste månaderna. Den senaste var från Remium som satte målkursen till 45 kr, under augusti kom även Macquarie och RBC Capital Markets med köprekommendationer med snarlika målkurser, 7,50 resp 8 CAD.

SCA samlar kraft

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 14 oktober 2011
Skriven av Svempa

SCA kräver knappast någon närmare presentation, men jag drar ändå några nyckeltal. Samtliga är hämtade från Avanza och gäller vid dagens kurs kring 88 kr.

Börsvärdet är 61 miljarder kr, antalet aktier 705 miljoner, eget kapital per aktie är 94 kr och försäljning per aktie är 155 kr. P/E anges till 10,6 och direktavkastningen, baserad på en utdelning av 4 kr, är hyfsade 4,6%.

Så tar vi ett steg tillbaka och betraktar kursdiagrammet för de senaste fem åren, som återges nedan (diagrammet hämtat från Avanza, den blå kurvan är kursen för SCA B och den grå kurvan representerar börsindex OMXS30).
SCA_5ar

I stort sett följer kurvorna varandra väldigt väl, men då SCA anses vara en konjunkturkänslig aktie har den nuvarande rädslan för en lågkonjunktur medfört att SCA B har halkat efter index.

En enkel okulärbesiktning ger vid handen att aktiekursen har en intressant nivå kring 88 - 90 kr, där har aktien vänt upp resp ner flera gånger. Mer om detta senare.

Nu byter vi perspektiv till ett ettårsdiagram (även detta hämtat från Avanza).
SCA_1ar

I detta diagram har jag lagt in tre gröna linjer vid nivåerna 80, 96 och 102 kr. Vid 80 kr har bildats en stark stödnivå, med dagens kurs utgör de två andra nivåerna motstånd på vägen upp om/när aktiekursen tar fart uppåt.

Så gör vi en mer detaljerad studie av de tre senaste månaderna (diagrammet hämtat från Avanza).
SCA_3man2

Här är en fallande trendlinje inritad, och det är ett tecken på styrka att aktiekursen rätt nyligen har brutit igenom denna linje och sedan hållit sig en bra bit ovanför den. Men än mer intressant är att aktien under mer än två månader handlats i ett tydligt intervall mellan 80 och 88 kr. Detta är alltså ur teknisk synpunkt en rektangelformation, övre och nedre begränsningarna i formationen är markerade med röda linjer.

Om aktiekursen stänger en bit ovanför 88 kr erhålles en teknisk indikation på fortsatt uppgång. Då rektangelformationens höjd är 8 kr ger detta oss en målkurs på 96 kr.

I dag fredag stängde kursen på 88,15 kr, vilket visserligen är några ören över 88 kr men det är otillräckligt för att ge en signal om genombrott. Helst ska kursen stänga minst c:a 2 % över motståndet vid 88 kr, vilket innebär 89:50 - 90 kr.

Där är vi inte ännu, men aktien är värd att bevaka. Innevarande vecka har börsen stigit en del, det kan medföra en liten rekyl på måndag både för börsindex och flertalet stora börsbolag.

Men aktien ser stark ut, och borde kunna fortsätta uppåt i avsaknad av negativa nyheter kring den europeiska skuldkrisen.

Jag har tidigare skrivit om SCA för att visa på de enorma tillgångar bolaget har i form av värdefull skog. SCA köpte nyligen ett brasilianskt bolag inom hygiensektorn vilket sänder positiva signaler. Enligt flertalet bedömare kommer massapriset att vara fortsatt nedpressat vilket gynnar SCA som är nettoköpare av massa.

Sammanfattningsvis ett stabilt och lönsamt bolag med en aktie som kan stå inför en snar uppgång till 96 kr i första hand. Där finns dock ett tekniskt motstånd som kan ge en rekyl nedåt. Men det blir en senare fråga, i första hand måste vi invänta att aktiekursen bryter igenom 88 kr. Förhoppningsvis sker detta redan under nästa vecka.

Den iskalle och fundamentalt inriktade placeraren köpte givetvis på 80 - 82 kr kring den 21 - 23 september. Men ur teknisk synpunkt bör man vänta med köp till dess att en signal erhållits om vidare uppgång, och då krävs en stängning någon krona eller två ovanför 88 kr.

DNO ger ny köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 13 oktober 2011
Skriven av Svempa

DNO stängde på 6,15 NOK vilket är mer än 2% över motståndet vid 6 NOK. Som jag tidigare har skrivit innebär detta i första hand en köpsignal med målkurs 6,75 NOK.

Men det finns också ett ännu mer positivt TA-scenarie som kan vara värt att beakta. Nedan återges kursdiagrammet för de tre senaste månaderna (diagrammet hämtat från Avanza).

DNO_3man2

Den tidigare diskuterade rektangelformationen är inritad med röda linjer, det är den som ger köpsignal till 6,75 NOK vid genombrott av den övre begränsningslinjen. Detta genombrott har nu skett, och det finns utrymme för en liten rekyl eventuellt med en avstämning nedåt mot rektangelformationens övre gränslinje.

Men i kraft av den tid som förflutit sedan förra analysen kan man nu tolka diagrammet på ett nytt sätt. En stigande trendlinje är angiven, och tillsammans med den horisontella linjen vid 6 NOK bildas en rätvinklig stigande triangel. Detta är en av de säkraste formationerna inom TA som förebådar en kursuppgång.

Triangelformationen har en potential på 2 NOK, dvs det är möjligt att ge ett kursmål på 8 NOK utifrån den. Detta har också stöd i bolagets fundamenta, som motiverar ännu högre kurser.

Vi tar också en titt på ett kursdiagram för de senaste fem månaderna för att få lite bättre överblick (även detta diagram hämtat från Avanza).
DNO_5man

Här ser man att 7 NOK är en viktig nivå för aktien, vid en fortsatt uppgång kan man förvänta sig ett relativt starkt motstånd vid denna nivå.

Som vid all TA gäller att ett tekniskt scenarie bara gäller fram till dess att nya fundamentala fakta kommer i dagen. Vad gäller DNO finns det dock gott hopp om att ett förtydligande av bolagets fundamentala läge kommer att förstärka aktiens positiva utsikter.

Det är också värt att påpeka att om kursen stänger under 6 NOK under den närmaste framtiden så faller alla tekniska köpsignaler bort och vi tvingas börja om från början.