Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energibloggen

Meda - tryggare än de flesta

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 12 oktober 2011
Skriven av Svempa

Meda är ett specialiserat läkemedelsföretag och det är inte litet. Bolaget ingår i Large Cap på Stockholmsbörsen och har ett aktuellt börsvärde på strax under 20 miljarder kr.

Placera.nu gjorde tidigare i år en fundamentalt baserad analys av bolaget, som utmynnade i en köprekommendation, och intressant nog är dagens börskurs exakt densamma som när analysen gjordes i maj. Det är inte många av börsaktierna som man kan säga detsamma om!

Börsvärdet har dock varit större, som vi kan se av nedanstående sexårsdiagram (diagrammet hämtat från Avanza).
meda_6ar

Här kan vi se att aktien hade en formidabel uppgång från början av 2006 och ett år framåt. Kursen toppade vid årsskiftet 2006/2007 kring 125 kr, men sjönk sedan raskt och i samband med finanskrisen 2008 hamnade den ända ner mot 40 kr, dvs något under kursen tre år tidigare.

För den som köpte på toppen var det ett drastiskt fall med nästan 70% kursnedgång på mindre än två år. Men därefter dubblade kursen sig på bara drygt ett år, för att sedan på nytt falla brant, och vi var efter ytterligare c:a ett år tillbaka ungefär där vi började.

Två viktiga nivåer bör vi lägga på minnet, 80 kr och 48 kr, dessa är utritade i diagarmmet med gröna linjer. I dagsläget utgör 48 kr ett starkt stöd, och vid stigande kurs kommer 80 kr att bli ett starkt motstånd. Men om detta motstånd kan övervinnas i framtiden får vi en mycket stark teknisk köpsignal som har en potential av hela 32 kr, målkursen blir i så fall alltså 112 kr.

Nu ska vi studera utvecklingen under 2011, och nedan återges kursdiagrammet för de senaste 12 månaderna (också hämtat från Avanza).
meda_1ar

När vi nu har ett mer detaljerat diagram ser vi genast några viktiga kursnivåer, c:a 57 kr, 64 kr och 70 kr. Dessa är markerade med gröna linjer. Med dagens kurs kring 66 kr innebär det att vi har ett motstånd vid c:a 70 kr och de två andra nivåerna utgör stödnivåer vid en ev kursnedgång.

En intressant teknisk formation har bildats under den senaste månaden. Vi behöver då ett än mer detaljerat diagram, och tar då en titt på de tre senaste månadernas kursutveckling (diagrammet hämtat från Avanza).
meda_3man

Här är först en fallande trendlinje utritad, och man ser direkt att kursen nyligen brutit igenom denna vilket är ett gott tecken. En liten omvänd huvud-skuldra-formation har utvecklats under den senaste månaden, dess nacklinje är markerad med en röd linje. Dess potential uppgår som synes till c:a 7 kr, och det innebär att målkursen kan beräknas till 71 kr.

För att nå dit måste vi först passera det tidigare nämnda motståndet vid c:a 70 kr, och det är alltså troligt att även om vi får en positiv kursutveckling så kommer aktiekursen att stanna till vid den nivån, och eventuellt får vi då en rekyl nedåt.

Har kursen styrka nog att bryta igenom detta motstånd och etablera sig över 70 kr ligger vägen sedan fri till 78 kr, som var aktiekursen just innan den stora kraschen i början av augusti, intressant nog var detta även årshögsta kurs. Enligt Avanza låg toppen på 79,75 kr, vilket ytterligare understryker betydelsen av det tidigare nämnda motståndet vid 80 kr. Men det är långt dit, och det kan hända mycket på vägen.

Oavsett framtida svängningar i börsklimatet framstår Meda dels som ett lågt värderat bolag till nuvarande kurs, dels som ett tryggare aktiealternativ än de flesta andra aktier på svenska börsen.

PA Resources - himmel och helvete

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 11 oktober 2011
Skriven av Svempa

PA Resources (ticker PAR) är numera avnoterat från Oslo-börsen men noteringen i Stockholm finns kvar. Bolaget är också avsevärt mindre, sett i börsvärde (1,3 miljarder kr), än det varit tidigare och är nu till och med mindre än Tethys Oil (1,6 miljarder kr). Efter den stora nyemissionen i maj förra året har aktieantalet rakat i höjden och är nu uppe i drygt 637 miljoner.

Bolaget är fortfarande med bland Mid Cap, trots att undre gränsen för Mid Cap, som ligger vid 150 milj euro, faktiskt har passerats. Men det finns förstås en relativt god chans att börsvärdet återhämtar sig något före årets slut, så man slipper smäleken att bli flyttat till Small Cap.

För att åskådliggöra detta med "himmel och helvete" tar jag med ett kursdiagram för PARE för de senaste sju åren (hämtat från Avanza).
PARE_7ar

Observera att diagrammet är justerat för den jättelika emissionen under maj 2010 (den gjordes till den då starkt rabatterade kursen 3,75 kr), de nominella kurserna före denna emission var alltså en bra bit mer än dubbelt så höga!

Köpte man aktien tillräckligt tidigt kunde man bli rätt förmögen även med en relativt liten insats, där har vi "himmelen". Men för den som köpte för dyrt och inte sålde i tid var det ett rent "helvete".

Den senaste kurskraschen kom i april i år när bolaget publicerade uppseendeväckande svaga produktionssiffror för mars. Då hade kursen lyckat kravla sig upp till lite över 5 kr efter att ha fallit rejält ner mot 4 kr under årets första månader. Ty redan under januari kom det en ännu större smäll när PA Resources meddelade flera dåliga nyheter samma dag. Placera.nu sammanfattade vad väldigt många tyckte i sin analys med rubriken "Förtroendet i botten för PA Resources".

Vi kan nu ta en titt på kursdiagrammet för det senaste året (också hämtat från Avanza).

PARE_1ar

En fallande trendlinje är inritad, som synes har den fin passning ända från januari till nu. Aktien har en viktig nivå strax över 4 kr som är markerad med en röd linje. Vid en ev framtida kursuppgång kommer den nivån sannolikt att utgöra ett relativt kraftigt motstånd.

Slutligen studerar vi de senaste tre månaderna i detalj (diagrammet återigen hämtat från Avanza).

PARE_3man

Här ser vi samma trendlinje som i det förra diagrammet men kompletterad med en undre linje, tillsamman bildar linjerna en fallande kil, ett mönster som man i dagsläget kan iaktta för väldigt många aktier. Jag har också ritat in en liten huvud-skuldra-formation (nacklinjen markerad med en röd linje) som föregick det fortsatta kursfallet.

Men ett litet positivt tecken (med emfas på "litet") är att kursen har brutit igenom den övre trendlinjen vilket möjligen kan tyda på att aktiekursen har bottnat. Det innebär inte på något sätt att faran för ytterligare kursfall är över, men det är ändå ett styrketecken.

Parat med att den nuvarande aktiekursen på strax över 2 kr väl försvaras av fundamenta, jag hänvisar till den senaste analysen från Placera.nu med titeln "Oljebolagen fortsatt köpvärda", så finns det anledning att tro på en fortsatt uppgång. Redan under augusti tyckte faktiskt Placera .nu att det var "Läge att köpa PA Resources", då var kursen c:a 2,60 kr.

Det går inte att ge någon målkurs på en så svag indikation, men gissningsvis kan kursen i alla fall hamna i närheten av 3,75 kr, som är den senaste emissionskursen, inom några månader. Men till en början ska motstånden vid 2,40 kr och 2,80 kr passeras. Om (eller förhoppningsvis när) det har skett kan vi kanske bättre se vart aktien är på väg.

Bolaget lämnar rapport den 26 oktober, det kan innebära en vändpunkt. Och då hoppas jag förstås på en vändning uppåt, trots att PA Resources har en fullkomligt bedrövlig historik av rapporter som gjort marknaden väldigt besviken. Men den här gången blir det väl annorlunda?

Thetys Oil går som tåget

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad måndag, 10 oktober 2011
Skriven av Svempa

Thetys har nyligen firat tioårsjubileum, bolaget bildades nämligen år 2001. Notering för handel på First North skedde dock inte förrän våren 2004. Thetys ingår inte i Lundin-sfären men det finns ändå en anknytning genom VD Magnus Nordin, han var under några år vice VD i Lundin Oil och även VD för Sodra Petroleum under dess korta livstid.

Vi börjar som vanligt med en tillbakablick, i detta fall på de sju år som förflutit sedan aktiehandeln startade (diagrammet hämtat från Avanza).

tethys_7ar

För den som köpte in sig från start och sedan behöll aktien har Tethys varit en riktig framgångssaga. När aktien toppade på 70 kr i början av detta år hade kursen gått avsevärt mer än 1000 %, och även i dag då aktien handlas kring 48 - 49 kr kan den uthållige vid en försäljning kassera in en vinst på cirka 900 %.

Fortfarande inte riktigt i klass med LUPE:s uppgång under samma tidsrymd, men i samma härad, kan man påstå.

Nu tar vi en titt på ettårsdiagrammet (återigen hämtat från Avanza).
tethys_1ar

Här har jag ritat in en riktigt snygg fallande trendlinje från början av året, och vi ser att kursen bröt igenom denna linje redan i slutet av augusti, vilket är ett styrketecken. Därefter kom en avstämning nedåt mot trendlinjen, helt enligt skolboken i TA. Slutligen har vi därefter fått en uppgång, som i dagens handel förstärks ytterligare. Just för ögonblicket handlas Thetys i 50 kr, om stängningskursen hamnar där eller högre innebär det att vi har passerat motståndet vid 49 kr (markerat med en grön linje) vilket i så fall indikerar fortsatt uppgång utan större fördröjning.

En omvänd huvud-skuldra-formation har bildats under de senaste fyra månaderna, dess baslinje är utritad med en röd linje. Potentialen i denna formation är hela 17 kr, vilket ger oss en målkurs på 62 kr.

För att nå dit måste vi emellertid först förutom motståndet vid 49 kr även passera ett motsånd vid 56 kr (också markerat med en grön linje). Det skulle kunna ge en paus i uppgången då motståndet är associerat med avsevärda volymer i två av tre fall.

Slutligen vill jag också visa upp tremånadersdiagrammet (hämtat från Avanza givetvis). Till skillnad från nästan alla andra aktiediagram för denna tidsperiod som man kan ta fram tyder denna graf på en avsevärd styrka i aktien.
tethys_3man

Här ser vi att den högra delen av huvud-skuldra-formationen kan ses som en (nästan) rätvinklig stigande triangel. Utbrott över baslinjen vid c:a 46 kr har redan skett, och i och med dagens handel ser det ut att förstärkas. Potentialen i denna formation är c:a 16 kr, vilket ger oss målkursen 60 kr. Detta ger ytterligare styrka åt scenariet med fortsatt uppgång i aktiekursen.

Sintercast - entusiasternas aktie

Användarbetyg: 4 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 09 oktober 2011
Skriven av Svempa

Sintercast var på sin tid en representant för ett nytt fenomen på börsen, aktien noterades 1993 och det var ungefär samtidigt som Internet började bli någorlunda användbart för gemene man. Det var ännu några år fram till att man kunde göra aktieaffärer själv på nätet (Avanza grundades först 1997), vid den tiden var det fortfarande så att man antingen fick gå in på banken och lägga en köp- eller säljorder eller - om man var betrodd - ringa in sin order. Relativt få hade en depå hos något finansföretag dit man kunde ringa och begära att få vänta i telefonen medan ordern effektuerades.

Det var just våren 1993 som jag själv blev kund hos Carnegie, visserligen hade jag börjat med aktier i större skala redan hösten 1990 men det var från och med 1993 som jag började handla mer aktivt med både aktier och optioner just därför att det blev så mycket enklare än tidigare.

Och jag var inte ensam. Allt fler privatpersoner gjorde detsamma, och tillsamman med möjligheten att diskutera aktieaffärer på nätet med andra entusiaster bidrog det till att antalet aktieaffärer ökade kraftigt. Allt vildare spekulationer om bolagens framtida utveckling medförde att Sintercast och några andra förhoppningsbolag i olika branscher fick en fantastisk utveckling av sina aktiekurser.

Det var helt enkelt ett antal små spekulationsbubblor som bildades, förutom Sintercast minns jag från den tiden bäst Pricer, Oxigene och Array Printers. Man kanske kan se dessa bolag som föregångare till den mängd med bolag som noterades på börsen under IT-yran och som efter hand gav upphov till vår hittills största börsbubbla.

Pricer finns fortfarande kvar och har till och med börjat lämna utdelning, liksom Sintercast, men Array Printers är borta sedan lång tid tillbaka och Oxigene avnoterades nyligen från Stockholmsbörsen. Och för både Pricer och Sintercast gäller att dagens aktiekurser inte är mycket att hänga i julgranen om man jämför med hur det var förr. Verkligheten har hunnit ikapp...

För att få lite perspektiv väljer jag till en början att nedan återge ett kursdiagram (hämtat från Avanza) för Sintercast som sträcker sig från börsintroduktionen till dags dato, dvs drygt 18 år.
sintercast_19ar

Aktiekursen var vad jag minns uppe i sådär 550 kr som högst under 1996 (diagrammet är korrigerat för lite nyemitterade aktier) men bubblan brast som synes kort tid därefter och aktiekursen letade sig snabbt ner mot c:a 80 kr, dvs ungefär där den var då bolaget börsintroducerades.

Sedan följde en lång ökenvandring och det var först 2007 som aktiekursen hoppade upp över 80 kr igen. Glädjen blev dock kortvarig, vi var visserligen uppe och vände vid dryga 150 kr men sedan gick det nedåt i stadig takt och finanskrisen 2008 bidrog till att dra ner aktiekursen till ett bottenläge kring 30 kr.

Aktiekursen återhämtade sig i takt med den allmänna börsuppgången då finanskrisen hade klingat av, men förutom ett kortvarigt glädjeskutt upp mot 75 kr under april 2010 höll sig kursen länge mellan c:a 45 och 64 kr.

Och då var det dags för nästa diagram (återigen hämtat från Avanza), som visar aktiekursen under det senaste året.
sintercast_1ar

Här har jag markerat kursnivån 52 kr med ett rött streck. Orsaken till det är att denna kurs under det senaste året har visat sig vara omväxlande stöd och motstånd, det är därför en kursnivå vi måste bevaka även i framtiden.

Vi ser att aktiekursen bröt ner under denna nivå redan i juni i år, därefter kom en avstämning nedifrån och sedan ett kraftigt fall i takt med övriga börsen till strax under 40 kr. Därefter följde en kraftig rekyl upp mot motståndet vid 52 kr, men sedan kom fallet som  förde oss ner till strax under 40 kr igen. Därefter har vi fått en minimal återhämtning till dagens kurs 41,80 kr.

Vad tror vi nu om framtiden? Ja, någon riktig TA går inte att göra av denna aktie, omsättningen är extremt låg och kursdiagrammet är komplicerat. Men vi kan alltid ha en allmän diskussion, och då vill jag visa kursdiagrammet för de senaste fyra månaderna (hämtat från Avanza).
sintercast_4man

I diagrammet är återigen nivån 52 kr markerad med ett rött streck, som utgör den övre gränsen för det nuvarande handelsintervallet. Den undre gränsen ligger strax under 40 kr, även denna nivå är markerad med ett rött streck.

Sedan har vi en mycket betydelsefull nivå vid 46 kr, markerad med ett grönt streck. Denna kurs har vid inte mindre än sju tillfällen fungerat som antingen stöd eller motstånd under den betraktade perioden, så den måste anses som signifikant för den framtida utvecklingen.

En nedåtlutande kurskanal inom handelsintervallet är markerad med svarta linjer. Vi ser att ett brott av dess övre begränsningslinje nyligen har inträffat. Det är en positiv signal, och om den bekräftas genom vidare uppgång har den potentialen att lyfta aktien 5 kr till just 46 kr.

Motståndet vid 46 kr måste ses som starkt, och det ska till ett positivt sentiment kring aktien för att lyfta kursen över denna nivå. Om detta skulle inträffa ligger vägen fri mot 52 kr, förutom ett mindre motstånd vid c:a 50 kr. Men det är först vid ett genombrott över 52 kr som vi kan börja bli riktigt optimistiska, det skulle signalera vidare uppgång mot c:a  64 kr.

Å andra sidan skulle en kursnedgång under 39 kr kunna indikera ett relativt kraftigt kursfall som i värsta fall kan föra oss ned mot 30 kr, dvs den lågpunkt som inträffade i samband med 2008 års finanskris.

Är då aktien köpvärd på nuvarande nivå? Det kan jag inte svara på utgående från en teknisk analys, även om vi har fått en liten positiv teknisk signal. Men jag tror på bolagets affärsidè, även om vi skulle behöva ytterligare en kvartalsrapport med ökande omsättning och vinst för att känna oss trygga ens vid denna nedpressade kursnivå.

Under alla år som Sintercast varit börsnoterat har det funnits ett antal verkliga entusiaster som stöttat bolaget på diverse diskussionssidor (signaturen Willy på VCW är väl det mest framträdande exemplet) och som alltid trott på en ljus framtid för bolaget. Men det är först nu som deras profetior verkar kunna närma sig verkligheten. Allt har dock gått långsammare än vad även mer pessimistiska bedömare har trott.

Till exempel skulle Sintercast enligt en analys från Placera.nu, som gjordes för fyra år sedan (kursen var då 143 kr), i år komma upp till en omsättning på ungefär 125 miljoner kr. Som det ser ut nu når omsättningen inte ens upp till 50 miljoner kr. Det finns alltså en hel del kvar att bevisa för bolaget, även om utvecklingen går framåt.

Historien om Sintercast blir inte komplett om jag inte också nämner en av de första och främsta förespråkarna för Sintercasts teknik. Han hade själv stor erfarenhet av gjuteribranschen och var dessutom en försynt och lågmäld person som ingav stort förtroende. Jag hade nöjet att träffa honom personligen i samband med en liten aktieträff på Hisingen i Göteborg, det bör ha varit någon gång under 1995.

Han skrev inte ofta på debattsidorna, men när han gjorde det använde han signaturen Ot.A, som efter vad jag hört ska tydas som "Oteknisk Analys". Hans fåtaliga inlägg i debatten var alltid mycket uppskattade. Tyvärr finns han inte längre bland oss, han råkade ut för en drunkningsolycka i samband med laxfiske sommaren 2005 och kunde inte räddas. Men vi minns honom med värme, och hoppas på att den vision av Sintercast som ett mycket starkt och lönsamt företag han målade upp redan för mer än tio år sedan efter hand ska bli verklighet. Frid över hans minne!

Anm. Energiminnesfonden.se har ett relativt litet innehav i Sintercast, tyvärr inköpta på lite för hög kurs i ett anfall av ogrundad optimism. Men även om börsen inte gillar Sintercast så mycket just nu har innehavet ett starkt fundamentalt stöd i vår styrelse.

Investor - aktien som följer börsen

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 08 oktober 2011
Skriven av Svempa

Eller vi ska kanske säga tvärtom - börsen följer Investor? Ja, i varje fall är Investor en av komponenterna i OMXS30, så är även Investors huvudinnehav Atlas Copco, SEB, ABB, Astra Zeneca samt Ericsson. Det är alltså inte så märkligt att ett tremånadersdiagram ser ut som det gör, se nedan (diagrammet hämtat från Avanza, den blå kurvan är Investors kurskurva, den grå kurvan visar OMXS30).
Investor_3man2

Investor nådde 159 kr under april i år, och så sent som i början av juli var kursen fortfarande kring 150 kr. Sedan kom det stora raset som späddes på av den allmänna börskraschen i början av augusti. Därefter har aktien handlats i en horisontell kanal, en så kallad rektangelformation, med undre begränsningslinjen vid 114 kr och med 126 kr som övre gräns.

Vid genombrott av den övre gränslinjen utlöses en köpsignal med en potential av 12 kr, dvs målkursen blir då 138 kr. Men än så länge är det en bit kvar till ett eventuellt genombrott, den riktige optimisten skönjer dock början på en stigande rätvinklig triangel (utritad i grönt) där dagens kurs 123,80 kr ligger precis på triangelns övre begränsningslinje. Triangeln ger en potential uppåt på c:a 10 kr om kursen fortsätter uppåt en liten bit de närmaste börsdagarna. Dock ser vi att en liknande formation under de tre sista veckorna i september inte utlöste en uppgång utan istället en rekyl nedåt.

Hur börsen går nästa vecka vet ingen, men det känns just nu lite mer troligt med en korrektion nedåt än med en uppgång. Under onsdag - fredag den här veckan steg Investor med 8 kr från strax under 116 kr till dagens kurs, och man kan alltså förmoda att det blir lite vinsthemtagningar under måndagen.

Fundamentalt är det mycket som talar för Investor, substansrabatten är rekordhög och man får vid dagens kurs en hyfsad direktavkastning på lite drygt 4 %. Om man som jag tror att vi har det värsta bakom oss och börsen kommer att stå högre om ett halvår än nu så är Investor en av de aktier som följer börsindex bäst.

Vilket förstås också innebär att om börsen går ner så går Investor ner. Aktiens rätt starka stöd vid 114 kr korresponderar mot ungefär 860 i OMXS30. Skulle indexet tappa sitt starka stöd inom intervallet 850-860 lär inte heller Investors stöd vid 114 kr hålla.

Den försiktige väntar alltså med att köpa tills aktien bryter handelsintervallets övre gräns vid 126 kr. Är man mer fundamentalt lagd, och vägrar tro på att världen ska gå under i höst utan snarare räknar med att den europeiska skuldkrisen visserligen fortsätter men att den blir i stort sett hanterbar, kan man förslagsvis köpa på måndag. Då kan aktien kanske köpas kring 120 kr, lägre än så ska den helst inte gå om vi ska kunna bibehålla tron på ett positivt kursscenarie. Den som tror på en djupare nedgång ska förstås inte köpa alls.

SHB har en målkurs från början av september på 150 kr och Nordea anser att aktien är värd 141 kr på lite sikt.