Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energibloggen

DNO International balanserar på slak lina

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad måndag, 07 Maj 2012
Skriven av Svempa

Senast jag skrev om DNO var den 12 februari, dvs för snart tre månader sedan. Aktiekursen var då 9,80 NOK, och jag förutspådde att aktien kunde gå till drygt 11 NOK. Toppkursen blev dock 10,87 NOK innan vi fick en ny nedgångsperiod.

Nedan återges ett sexmånadersdiagram för DNO (diagrammet hämtat från Avanza).
DNO_6man

Aktiekursen har ett starkt stöd vid c:a 8,90 NOK, men ett fall under denna nivå kan bli början på en relativt stor nedgång. Ett visst stöd finns vid 8 NOK, därefter i stort sett ingenting före 7 NOK.

Den närmaste tiden ser ut att bjuda på ett ostadigt börsväder, något som även kan påverka DNO-aktien. Det kan alltså krävas någon positiv signal från bolaget inom de närmaste dagarna för att förhindra ett relativt kraftigt fall i aktiekursen. Fundamenta är visserligen starka för bolaget, men vi vet av erfarenhet att det hjälper föga när marknaden har bestämt sig för att sälja av.

Anm. Både skribenten och Energiminnesfonden.se äger aktier i DNO International.

Telia Sonera vaknar till liv

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 23 februari 2012
Skriven av Svempa

Under c:a sju månader har Telia Sonera handlats i ett intervall mellan 42 och 47 kr, vilket man ser av diagrammet nedan (diagrammet hämtat från Avanza, då man inte kan välja bort ett jämförelseindex har jag valt Nikkei för att slippa ett grötigt diagram).
TLSN_7man

Nu har emellertid kursen passerat 47 kr med lite marginal, och har till och med varit uppe och nosat på 48 kr. Då man gärna vill ha ungefär 2% marginal innan man klart kan säga att ett motstånd har passerats finns fortfarande en liten osäkerhet, aktien handlas när detta skrivs till 47,60 kr. Skulle kursen återigen parkera söder om 47 kr måste vi se den lilla tekniska signal vi hittills fått som falsk.

Men det mesta tyder på att Telia Sonera står inför en uppgång, och genom att kursintervallet aktien handlats i är på 5 kr kan vi alltså beräkna den tekniska riktkursen till 52 kr.

Telia Sonera har en mycket bra direktavkastning på 6%, nu när utdelningssäsongen närmar sig bidrar detta till att ge stadga åt kursen och ökar sannolikheten för att det positiva tekniska scenariet ska slå in.

HSBC höjde i dag Telia Sonera till köp, och man kan läsa en positiv analys av bolaget hos Placera.nu. Den är visserligen från oktober förra året, men ingenting negativt har hänt sedan dess.

Anm. Skribenten äger aktier i Telia Sonera.

Energiminnesfonden.se köper Talisman Energy

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 19 februari 2012
Skriven av Svempa

Talisman Energy (ticker TLM) är för svenska aktieplacerare kanske mest känt som bolaget som köpte upp Lundin Oil år 2001. Denna händelse ansågs dock inte tillräckligt viktig för att komma med i företagets historia som den berättas på Wikipedia. Från början var namnet BP Canada, dvs en del av den stora BP-koncernen, men man omvandlades alltså till ett självständigt företag år 1993.

Talisman ingick i Energiminnesfonden.se:s portfölj redan från ett mycket tidigt stadium, men vi sålde (lyckligtvis) våra aktier i början av 2011. Som synes av nedanstående diagram (hämtat från Avanza) har kursutvecklingen inte varit så trevlig sedan dess.
TLM_2011

Nu ser det emellertid ut som om en vändning uppåt är på gång, och därför inköptes 300 aktier den 13/2 till kurs 12,56 USD/aktie (aktien handlas både i USA och i Kanada, men courtaget är väsentligt lägre för oss vid handel i USA). Senaste kurs i fredags var 13,66 USD.

Då vi sålde vårt ursprungliga innehav på 150 aktier nära toppen så innebär det att vi för ungefär samma pengar fick dubbelt så många aktier.

I diagrammet ovan är en röd linje inritad som markerar den fallande trenden. Som synes bröt kursen igenom trendlinjen i början av februari, därefter kom en tydlig avstämning ner mot trendlinjen följd av en riktigt trevlig uppgång. Detta tyder på att den negativa utvecklingen är bruten, och att vi förutsatt en "normal" börs kan förvänta oss vidare uppgång.

Någon återgång till tidigare toppkurser blir det med all säkerhet inte tal om, i varje fall inte närmaste året. Men man kan hoppas på en god värdestegring på kanske 50% från nuvarande kurs.

Senaste rapporten är från 15 februari, den finner man här.

Uppdatering: Seeking Alpha kom den 23 februari med en bra artikel om Talisman Energy, som utmynnade i ett köpråd.

Anm. Även skribenten äger aktier i Talisman Energy.

Uppdatering DNO International

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad söndag, 12 februari 2012
Skriven av Svempa

För exakt tre månader sedan skrev jag senast om DNO International. Vid det tillfället beräknade vi en teknisk riktkurs på 10 NOK. Denna är nu nästan uppnådd, aktiekursen stängde på 9,80 NOK i fredags, och vi tar då en titt på ett fyramånadersdiagram för DNO (hämtat från Avanza) för att se om det finns nya tekniska indikationer.
DNO_4man

I diagrammet är en rätvinklig stigande triangel inritad med röda linjer. Dess övre begränsningslinje ligger vid 9 NOK, och då triangelns höjd vid basen kan beräknas till drygt 2 NOK hamnar alltså den nya tekniska riktkursen en liten bit över 11 NOK.

Kursökningen från 9 NOK till aktuella 9,80 NOK har varit snabb, så det finns en möjlighet att kursen kan backa en bit ner mot 9 NOK i början av nästa vecka, vilket i så fall ger ett fint köptillfälle.

Å andra sidan kanske det finns förhoppningar i marknaden om någon positiv nyhet som DNO kan komma att leverera onsdagen den 15 februari. Att det blir ett bra resultat som kommer att redovisas vet vi redan, men många hoppas säkert på fler positiva nyheter från verksamheten i Kurdistan. Sådana förväntningar kan bidra till att hålla kursen uppe, och eventuellt driva den lite över 10 NOK.

Vid sammanslagningen av DNO International och vissa delar av RAK värderades DNO-aktien till 9,60 NOK. För första gången sedan dess ligger nu den verkliga kursen över detta värde, vilket kan ses som signifikant. Högsta kurs under 2011 var 11,10 NOK enligt Avanza, och denna kurs kan alltså komma att nås, eller till och med överträffas, om vi når det angivna tekniska kursmålet.

Anm. DNO International är Energiminnesfonden.se:s största innehav, och även skribenten äger aktier i DNO.

Sintercast gasar på

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad söndag, 08 januari 2012
Skriven av Svempa

Senast skrev jag om Sintercast i början av oktober 2011, kursen var då ungefär 41 kr.

Jag citerar mig själv: "Motståndet vid 46 kr måste ses som starkt, och det ska till ett positivt sentiment kring aktien för att lyfta kursen över denna nivå. Om detta skulle inträffa ligger vägen fri mot 52 kr, förutom ett mindre motstånd vid c:a 50 kr. Men det är först vid ett genombrott över 52 kr som vi kan börja bli riktigt optimistiska, det skulle signalera vidare uppgång mot c:a  64 kr."

I dag är aktiekursen dryga 50 kr, så det har hänt en del under de gångna månaderna.

Med den låga omsättning som gäller för Sintercast-aktien är det egentligen rätt hopplöst att försöka använda teknisk analys för att göra kursprognoser. Men den senaste tidens kursrörelser har ändå varit så intressanta att jag gör ett försök. Nedan återges därför ett fyramånadersdiagram för Sintercast (diagrammet hämtat från Avanza).
sintercast_4man2

I diagrammet är en stigande rätvinklig triangel inritad med röda linjer. Den övre begränsningslinjen ligger på 48 kr. Denna kurs är alltså passerad med viss marginal, och vi har därmed fått en köpsignal från den tekniska formationen.

Triangelns höjd vid basen är ungefär 9 kr, vi kan då beräkna målkursen till 57 kr. Skulle vi nå denna kurs har motståndet vid 52 kr passerats, och enligt den tidigare analysen kan vi då höja blickarna mot 64 kr.

Kanske 2012 blir året då Sintercast förvandlas från förhoppningsbolag till industriföretag? Enligt bolagets egna prognoser ser det i varje fall bra ut! Den 22 februari kommer rapporten för 2011, då får vi veta mera. Men den som väntar med köp tills dess väntar kanske för länge.