Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energibloggen

Hur man lätt får minst 10% avkastning utan större risk

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 08 oktober 2011
Skriven av Svempa

När man försöker avgöra aktiemarknadens framtida avkastning så brukar de flesta bedömare anse att man ska kunna räkna med en genomsnittlig avkastning på c:a 10% över tiden, baserat på historiska data. I dag höjs emellertid allt fler röster som säger att aktiemarknaden i framtiden absolut inte kommer att kunna klara detta mål. Snarare kan man hoppas på 3-5 % avkastning över tiden, dvs bara någon eller några procent över inflationen.

Men det finns möjligheter att placera sitt kapital för att få god årlig avkastning. Det gäller bara att hitta rätt instrument. Och då menar jag inte sexiga men riskabla aktier som man hoppas ska ge minst 100% i kursuppgång det närmaste året, utan verkligt tråkiga börsbolag som helt enkelt ger väldigt bra direktavkastning. Ända upp till över 10%, faktiskt.

Ett bolag som tidigare ingick i Energiminnesfonden.se:s portfölj (vi sålde för att få pengar till att köpa fler aktier i DNO) är kanadensiska Capstone Infrastructure Corporation (ticker CSE.TO). Tidigare hette bolaget Macquarie Power and Infrastructure Corporation, och av någon anledning har Yahoo! kvar det gamla namnet (namnbytet skedde i början av maj i år) .

Tillgångarna är av varierat slag, bland annat är man delägare i både vattenkraft, solenergi och biomassa. Samt intressant nog i det svenska fjärrvärmebolaget Värmevärden. Nyligen köpte man in sig i brittiska vattenverket Bristol Waters .

Själva beskriver de sin affärsidé med följande ord : "Capstone Infrastructure Corporation's mission is to build and responsibly manage a high quality portfolio of infrastructure businesses in Canada and internationally in order to deliver a superior total return to shareholders through a combination of stable dividends and capital appreciation".

Detta är ett bolag man köper enbart för att få god direktavkastning, och som det står i senaste rapporten: "Based on the Corporation's current portfolio and outlook and barring any significant unexpected events, the Corporation's dividend policy of $0.66 per share on an annualized basis is expected to be sustainable through 2014".

Då kursen just nu ligger på 6,30 - 6,40 CAD innebär det något över 10% i årlig utdelning.

Dessutom finns förstås hoppet om att aktien ska öka i värde. Den har varit högre värderad, Energiminnesfonden.se sålde sitt innehav till kurs 7,20 CAD för rätt exakt ett år sedan (köpta på c:a 6 CAD ett år tidigare) och kursen har varit uppe i c:a 8,5 CAD innan den europeiska skuldkrisen slog till.

Gillar man av någon anledning inte detta bolag så har jag flera andra förslag, men då hamnar man för det mesta en bit under 10% och får kanske ta lite högre risker dessutom.

Går vi till den norska marknaden hittar vi t ex Statoil Fuel & Retail. Kursen är tillbaka ungefär vid den nivå som aktien introducerades till förra året i november, i dag betalas aktien till c:a 43 NOK. Senaste utdelningen var 3 NOK, det finns ingenting som tyder på lägre utdelning i framtiden vilket innebär en direktavkastning på 7%.

I Norge finns även det stora riggbolaget Seadrill med John Fredriksen som huvudägare. Aktien handlas både i New York och i Oslo (ticker SDRL) och direktavkastningen är med dagens kurs c:a 9,7 %. Här finns dock en del frågetecken , risknivån är enligt min åsikt högre än i övriga nämnda bolag och det finns vissa tveksamheter om utdelningsnivån är hållbar i längden. Men jag återkommer ev till Seadrill med en separat beskrivning och försök till analys. I dagarna har Seadrill skaffat sig en stor kredit , så möjligheterna till finansiering verkar vara goda.

Går vi tillbaka till Kanada så finns det flera högavkastande bolag inom energisektorn att välja mellan, ett exempel är Crescent Point Energy Corporation (CPG.TO). Aktien kan köpas för lite över 39 CAD och direktavkastningen är även här 7 %.

Pengrowth Energy Corporation (PGF.TO) ger ytterligare lite mer pengar i utdelning, aktien kan köpas för något över  9 CAD och ger en direktavkastning på 9%.

Har man gott om pengar i byrålådan och inte vill satsa på snabba cash via kursuppgångar kan man bygga en portfölj med bra avkastning av en kombination av de ovan nämnda aktierna. Och eftersom i varje fall Nordnet numera ser till att man får tillbaka de pengar som dras i utländsk skatt på utdelningar i en kapitalförsäkring kan man välja en sådan. Speciellt om man förutom hög utdelning även tror på kursuppgångar.

Att satsa på aktier denominerade i NOK och/eller CAD är att ta en valutarisk. Men av alla valutor i världen tror jag både den norska kronan och den kanadensiska dollarn kommer att vara bland de starkaste inom den överskådliga framtiden.

Det ljusnar vid horisonten

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 07 oktober 2011
Skriven av Svempa

Torsdagens fortsatta uppgång i både OMXS30 och i viktiga aktier bådar gott för framtiden. Vi kan nu se eller ana köpsignaler i ett flertal nedpressade aktier.

Betrakta nedanstående tremånadersdiagram (hämtat från Avanza) över datakonsultföretaget HiQ:s aktie.
hiq_3man

 

Torsdagens handel återspeglas inte i diagrammet (kommer att uppdatera det under fredagen), men då vi vet att aktien stängde på 26,60 kr är detta tillräckligt för att vi ska kunna diskutera ett tekniskt scenarie.

Som vi ser har aktien handlats i en horisontell kanal med undre begränsningslinjen vid c:a 26,50 kr och övre begränsningslinjen vid drygt 30 kr. Aktien gjorde ett utbrott nedåt för bara några dagar sedan, och potentialen för nedgången var alltså c:a 3,50 kr, vilket skulle innebära ett kursmål kring 22,60 kr.

Men aktien vände uppåt redan vid 24 kr och torsdagens slutkurs 26,60 kr innebär att vi återigen befinner oss inom den horisontella kanalen. Vi kan dessutom konstatera att en fallande kil har bildats efter utbrottet nedåt, och dagens kraftiga kursstegring med 7,26% innebär att kursen nu har brutit igenom kilens övre begränsningslinje med viss marginal.

Detta ska ses som en köpsignal. Potentialen ligger på c:a 5 kr, om denna uppgång infrias för det oss över den övre gränsen i den horisontella kanalen.

Blir så fallet utlöses en ny köpsignal med målkurs 33,50 - 34 kr.

HiQ anses vara ett av de fundamentalt bästa datakonsultföretagen, och om utdelningen bibehålls är direktavkastningen hela 7,2 %. Detta ger stöd åt aktiens fortsatta utveckling.

Solenergiföretaget Renewable Energy Corporation har jag tidigare skrivit om, då var kursen 5,24 NOK och jag varnade för fortsatt nedgång. Så blev också fallet, och kursen hamnade ända nere på 4,26 NOK som lägst intraday. Men dagens handel innebar en revansch, via en mycket stor slutauktion hamnade kursen på 5 NOK jämnt.

Betrakta nu nedanstående tremånadersdiagram (hämtat från Avanza).
rec_3man2

Observera den fallande kilen, dagens kursstegring till 5 NOK utlöser ingen köpsignal men vi ligger nära gränsen så en fortsatt uppgång kommer att göra det. Får vi köpsignalen har den en potential på ungefär 2,60 NOK, dvs målkursen blir då c:a 7,60 NOK.

Om börssentimentet växlar från negativt till positivt kan det gå fort uppåt. I den tidigare analysen skrev jag att den riskvillige borde köpa REC någonstans mellan 4 och 5 NOK. Den som köpte vid 4,26 NOK häromdagen gjorde antagligen en bra affär, även om vi inte får glömma att risken för en nedgång ända till c:a 3,30 - 3,50 NOK fortfarande finns kvar. Fundamentalt finns det värderingar som pekar på en uppgång till c:a 9 NOK i ett första steg.

Vi måste fortfarande ställa oss frågan - är det ljus vi anar i slutet på tunneln en verklig signal om ett bättre börsklimat? Eller är det helt enkelt strålkastarna från ett framrusande börståg som kommer att köra över oss och kvadda våra förhoppningar?

Edit 7/10: Diagrammen uppdaterade så att torsdagens handel finns med.

Blackpearl Resources visar fortsatt svaghet

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 07 oktober 2011
Skriven av Svempa

Årshögsta för Blackpearl-aktien är 56,75, liksom för många andra oljeaktier fick vi årets högsta kurs i början av februari. Sedan dess har det gått nedåt och aktien handlas i dag kring 24-25 kr.

I sammanhanget kan det vara lämpligt att påminna om att Blackpearl introducerades på svenska börsen i mitten av 2007, handlades initialt kring 33-34 kr men föll sedan kontinuerligt under de följande 18 månaderna ner till en lågpunkt runt 4-5 kr i samband med finanskrisen 2008.

Därefter påbörjades en riktig himmelsfärd, och den som köpte aktien på dess lågpunkt kunde räkna in en värdestegring på dryga 1000 % fram till kurstoppen i februari i år.

Vi tar nu en titt på ett kursdiagram (hämtat från Avanza) som visar kursrörelserna de senate månaderna.
blackpearl_3man

Aktien föll kraftigt i början av augusti i samband med den börskrasch som då inträffade, men vi ser att den redan före börskraschen hade fallit rejält från februaritoppen. Efter börskraschen återhämtade sig aktiekursen något, men den har sedan under de senaste två månaderna visat upp ett mycket svagt kursmönster.

Som synes hade en rätvinklig triangel bildats, en av de säkraste TA-indikationerna på ett förestående kursfall, och vi ser också att kursen ramlade ner en bra bit under baslinjen i triangeln den 22 september. Sedan följde en klassisk avstämning upp mot baslinjen samt därefter en fortsatt rörelse nedåt.

Triangelformationens potential är c:a 9 kr, dvs målkursen blir 20 kr. Om aktien lite oförmodat skulle snabbt vända uppåt och kursen stiga en bit över 29 kr kan man börja hoppas på en bättre framtid. Men för ögonblicket är rådet att stanna utanför och avvakta utvecklingen. Den som sitter fast i aktien och inte vill sälja på nuvarande kurs kan bereda sig på en ytterligare nedgång innan kursen förhoppningsvis går upp igen.

Man kan ju alltid liksom Lukas Lundin hoppas på ett uppköp...

Precis när detta skrivs ser jag en vändning uppåt för aktien, liksom för hela svenska börsen, uppenbarligen förorsakad av de bättre än förväntade jobbsiffrorna från USA. Vi får se om det bränslet räcker för att nullifiera nedgångsscenariet och föra aktien över de nämnda 29 kr.

Kritiskt läge för Africa Oil

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad fredag, 07 oktober 2011
Skriven av Svempa

Africa Oil är ytterligare ett av alla dessa Lundin-företag som letar efter olja eller utvinner mineraler. Bolaget har inte varit noterat på Stockholms-börsen så länge, bara sedan hösten 2010. Kursen har som högst varit uppe i drygt 15 kr, nu handlas aktien strax över 8 kr.

Vi tar en titt på ett kursdiagram för Africa Oil för de senaste fyra månaderna för att få en uppfattning om hur läget är (diagrammet hämtat från Avanza).
africaoil_4man

Direkt kan man se att aktien har ett stöd vid ungefär 8 kr, kursen har gått ner till denna nivå inte mindre än fyra gånger men har sedan återhämtat sig varje gång. Denna nivå utgör också baslinjen för en fallande rätvinklig triangel, som är en av de säkraste TA-mässiga formationerna som föregår en nedgång.

Potentialen i denna triangelformation är stor, en nedgång under 8 kr skulle i princip ge en målkurs på 4 kr. Detta låter ur fundamental synpunkt helt orimligt, men det är vad en teknisk analys indikerar.

Vi kan bortse från detta tills vidare, men inne i denna triangel kan vi även se en huvud-skuldra-formation som också rätt säkert förebådar en nedgång. Baslinjen i denna formation (markerad med en röd linje) är densamma som för den fallande rätvinkliga triangeln, dvs den ligger vid 8 kr.

För denna formation gäller att fallhöjden är "bara" c:a 1,70 kr, dvs en kortsiktig målkurs är 6,30 kr om kursen faller under 8 kr utan att omedelbart gå upp igen. Och detta kan alltså bara vara början till ett större fall.

Det är följaktligen av största vikt att kursen inte går ner under 8 kr, och om vi istället kan få en uppgång över 9 kr får vi ett helt annat och mer optimistiskt tekniskt scenarie.

Omsättningen i aktien är relativt låg, och därför är TA inte en lika säker metod att förutspå kursrörelser som för aktier med större omsättning. Men man bör ändå kunna konstatera att 8 kr är en viktig stödnivå, och att ett brott nedåt från denna nivå kan ge upphov till en mycket negativ kursutveckling.

Det ser också ut att dröja lång tid innan vi kan få några resultat från den pågående prospekteringen i östra Afrika. Därför kan vi sannolikt inte hoppas på några starka fundamentala signaler som kan ge stöd åt aktiekursen under den närmaste tiden.

Rådet blir att avvakta utvecklingen, aktien kan inte anses köpvärd ur ett TA-perspektiv just nu. Stiger kursen en bit över 9 kr inom den närmaste tiden kan vi dock få en teknisk köpsignal som kan motivera ett köp av aktien. Det får vi i så fall återkomma till.

Energiminnesfonden.se dubblar i Alliance Oil

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 06 oktober 2011
Skriven av Svempa

Kursen i Alliance Oil har varit uppe i 125,50 kr som högst under 2011, och höll sig på anständiga nivåer juli månad ut. Sedan kom dock ett megaras, till stor del givetvis orsakat av den allmänna börskraschen i början av augusti. Men som synes av nedanstående ettårsdiagram (diagrammet hämtat från Avanza) var sannolikheten för en relativt kraftig nedgång rätt stor även utan någon börskrasch.
alliance_1ar

I diagrammet är baslinjen för en relativt tydlig huvud-skuldra-formation inritad. Baslinjen lutar något nedåt, vilket ökar sannolikheten för att formationens nedgångspotential skall infrias, och avståndet mellan baslinje och topp ger oss en trolig nedgång på cirka 23 kr. Visserligen bekräftar inte volymerna formationen fullt ut, men vi ser ändå en mycket lägre volym i den tredje toppen vilket är en viktig faktor.

Vi ser också att nedgången hade börjat innan den stora börskraschen kom, den inträffade ju ungefär en vecka in i augusti. Utan börskrasch hade säkert inte nedgången blivit så plötslig, men potentialen fanns där alltså och kursen hamnade mycket riktigt ungefär där vi kunde förvänta oss, dvs c:a 23 kr under baslinjen.

Därefter har aktiekursen wobblat en hel del, efter ett lättnadsrally fick vi återigen en nedgång och efter den uppgång som de goda nyheterna den 14 september från bolaget medförde har kursen återigen gått ner.

Nu tar vi en titt på ett tremånadersdiagram (även detta diagram hämtat från Avanza).
alliance_3man

Det ser ju inte alls vackert ut. En nedåtgående rätvinklig triangel är en klassisk TA-formation som nästan osvikligt förebådar en nedgång. Vi ser dessutom att inne i denna triangel har bildats en liten huvud-skuldra-formation, återigen med en nedåtsluttande baslinje. Den antyder en nedgång på c:a 9 kr, som i så fall skulle föra oss under den rätvinkliga triangelns bottenlinje. Och det skulle indikera ett ytterligare kursfall på kanske 10 kr.

Men volymerna bekräftar inte huvud-skuldra-formationen, och under gårdagens handel visade det sig att stödet vid c:a 72 kr höll än en gång och vi fick en liten uppgång. Dagens handel bekräftar uppgången, i varje fall än så länge, och det krävs nu bara några få kronors ytterligare kursuppgång för att vi ska bryta igenom den fallande rätvinkliga triangeln på uppsidan. Det skulle i så fall signalera vidare uppgång, och invalidera det nedgångsscenarie som jag beskrivit ovan.

Ska man då köpa en aktie vars kursdiagram ser ut på detta sätt? Energiminnesfonden.se dubblade i går sitt innehav i Alliance Oil på kurs 71,15 kr vilket hittills ser ut som en bra affär. I morgon fredag kommer en produktionsuppdatering från bolaget, och vi hoppas att den ska ge marknaden en positiv impuls och ge en kursuppgång som kan utlösa en teknisk köpsignal.

Om det motsatta skulle inträffa, dvs att marknadens förväntningar blir allvarligt svikna, så kan det däremot bli en mindre kurskatastrof. Men bolaget ser fundamentalt mycket starkt ut, och visserligen var Placera.nu lite tidigt ut när man den 9 juni utnämnde bolaget till "Den billigaste oljeaktien". Då var kursen 108 kr. Och även jag var lite för optimistisk när jag den 18 september fann aktien köpvärd mellan 80 och 85 kr.

Men nu ska vi hoppas på att de starka fundamenta som bolaget har, och som fått även andra än Placera.nu att ge köprekommendationer med målkurser ända upp mot 170 kr, ska innebära att det nyss gjorda köpet ska visa sig vara lyckosamt.

Anm. Alliance Oil är nu det tredje största börsnoterade innehavet i Energiminnesfonden.se:s portfölj, efter DNO International och Lundin Petroleum.

Edit 7/10: Korrigerade felaktig inköpskurs.

Edit 10/10: Placera.nu kom den 7/10 med en ny analys med titeln "Oljebolagen fortsatt köpvärda" där man på rent fundamentala grunder rekommenderar köp av Alliance Oil vid kurs 78,60 kr. Aktien stängde i dag på kurs 82,40 kr.