Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energibloggen

Bankerna gör comeback?

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 05 oktober 2011
Skriven av Svempa
Kursdiagrammen för flertalet aktier ser i dagsläget helt enkelt hemska ut. Nästan ingenstans finns det tecken på att den fallande trenden håller på att brytas. Faktum är att i stort sett alla diagrammen ser ut som det för katastrofsolenergibolaget Renewable Energy Corporation när man ser på utvecklingen de senaste tre månaderna.

Men det finns några rätt egendomliga undantag. Betrakta nedanstående diagram över Handelsbankens kursutveckling den senaste tiden (hämtat från Avanza).

SHB_3man

Detta diagram ser helt annorlunda ut. Vi ser att aktien handlades i en fallande kanal fram till slutet av september, men sedan hände någonting och kursen steg rätt kraftigt ett par dagar. Analyserar vi närmare ser vi att en omvänd huvud-skuldra-formation hade bildats (baslinjen markerad med en röd linje). Det brukar vara ett säkert tecken på kursuppgång, särskilt då baslinjen lutar uppåt som här. Och så blev det också.

Sedan kom ett kursfall, men det tog oss inte ända ner in i den fallande kanalen igen, och i dag stiger aktien relativt kraftigt än så länge.

Jag väljer att också visa ett motsvarande och relativt snarlikt diagram för Nordea (också hämtat från Avanza).

nordea_3man

Kursmönstret är likartat det för Handelsbanken även om det inte är lika utpräglat positivt. Vi ser även här en liten omvänd huvud-skuldra-formation inne i den fallande kanalen och även för Nordea signalerade den ett utbrott uppåt trots att nacklinjen var fallande och inte stigande.

Mitt i en börskrasch, förorsakad av en europeisk skuldkris där bankerna i hela Europa har fått kännas vid en stark minskning av tilltron till deras affärsmodell med åtföljande kraftiga kursfall som följd, väntar man sig inte att det just ska vara bankaktierna som börjar signalera för uppgång, medan i stort sett alla andra aktiekurser ser ut att falla mot avgrunden.

Men så är det, och jag väljer att tolka det positivt. Uppenbarligen finns det en underliggande börsoptimism, som visserligen nästan helt döljs av den nattsvarta pessimismen, men som nu ändå börjar synas så smått.

Trots att OMXS30 har ett diagram som uppvisar stora svagheter, och där risken för ett fall under en avgörande stödnivå är uppenbar, finns det alltså ljuspunkter i mörkret. Låt oss hoppas att de inte slocknar!

DNO International ger köpsignal

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad måndag, 03 oktober 2011
Skriven av Svempa

Det är egentligen fullkomligt vansinnigt att försöka sig på någon sorts analys av en så volatil aktie som den i DNO International. Jag såg visserligen under helgen att en köpsignal hade effektuerats i och med att slutauktionen medförde att aktien bröt igenom och hamnade en bit ovanför den senast gällande trendlinjen, men var ändå mycket tveksam till att en så svag signal kunde betyda särskilt mycket.

Nu stiger dock DNO-aktien i dag måndag på en i övrigt fallande börs, och den lilla och mycket kortsiktiga köpsignalen har därigenom förstärkts. Vi ger oss då i kast med uppgiften att försöka analysera vad det kan betyda för kursutvecklingen på kort sikt.

Först ser vi tillbaka lite på kursutvecklingen genom att betrakta ett kursdiagram för DNO International för det senaste året (diagrammet är hämtat från Avanza), se nedan.
DNO_1ar

Vi ser att aktien handlats i en brant fallande kurskorridor fram till i mitten av augusti, men därefter följer en jämnare utveckling som kan innebära ett omslag i kursutvecklingen.

Sedan tar vi en titt på ett kursdiagram för den senaste månaden (diagrammet hämtat från Avanza).
DNO_1man

Vi ser att en fallande kil har bildats, vi ser även det lilla genombrottet av av den övre trendlinjen. En fallande kil med ett sådant genombrott uppåt anses inom TA signalera en trendväxling, potentialen uppåt kan beräknas vara 60 norska öre, dvs styrkan i formationen bör föra kursen till c:a 6 NOK om formationen inte görs ogiltig någon av de närmaste dagarna genom ett kursfall tillbaka under den övre trendlinjen.

Låt oss sedan gå historien lite i förväg och titta på vad som kan hända när (eller kanske OM) kursen når 6 NOK. Då behöver vi ha även ett tremånaders kursdiagram för aktien, det återges nedan.
DNO_3man

Vi ser att kursen har befunnit sig inom en rektangelformation med just 6 NOK som övre gräns under någon tid. Når vi upp mot 6 NOK kan vi alltså förvänta oss en liten studs tillbaka, men om vi optimistiskt tänker oss ett utbrott uppåt så indikerar formationen ett kurslyft upp till c:a 6,75 NOK. Om detta skulle infrias så ska jag försöka komma med en ny analys vid det tillfället.

Slutligen vill jag visa ett femårsdiagram för DNO International, som återfinns nedan (diagrammet givetvis hämtat från Avanza).
DNO_5ar

Som synes har aktien mycket att ta igen. Ett eventuellt framtida genombrott av den utritade övre trendlinjen skulle ge upphov till en avsevärt högre målkurs än de 12 NOK som aktien varit uppe i som högst under dessa fem år, men det målet ligger troligen rätt långt in i framtiden. Men inte utom räckhåll, faller pusselbitarna på plats för DNO så kan vi vara där om kanske ett halvår till ett år.

Edit 4/10: Enmånadsdiagrammet uppdaterat för att få med måndagens handel.

Solförmörkelse på Oslo-börsen

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad söndag, 02 oktober 2011
Skriven av Svempa


Mitt eget intresse för alternativ energi är välbekant för många, speciellt mitt engagemang i vågkraftbolaget Seabased AB. Det har medfört att jag haft lite extra motivation att följa utvecklingen av de få börsnoterade företagen inom sektorn.

De två mest kända är vindkraftbolaget Vesta, noterat på den danska börsen, samt solenergibolaget Renewable Energy Corporation (ticker REC), noterat i Oslo. Inget av dem har haft någon bra börsutveckling de senaste åren, speciellt inte REC. Börskursen var som  högst över 200 NOK mot slutet av 2007, men ligger just nu bara några tioöringar över 5 NOK. Årslägsta är jämna 5 NOK och årshögsta dryga 22 NOK. Nedan visas ett diagram över aktiekursen de senaste fem åren (hämtat från Avanza, den blå kurvan gäller för REC och den grå kurvan för börsindexet OSEBX).
rec_5ar

Det kan vara intressant att notera att REC alltså nu har en aktiekurs som understiger DNO:s kurs, tar vi fredagens slutkurs ligger DNO International 22 norska öre högre än REC, 5,46 NOK för DNO resp 5,24 NOK för REC! Eftersom båda bolagen har nästan precis samma antal aktier, strax under en miljard, är deras börsvärden också väldigt nära varandra. Närmare bestämt 5,22 miljarder NOK för REC och 5,19 miljarder NOK för DNO.

Det finns ytterligare en likhet, ägarbilden i REC domineras av Orkla som har 40% av bolaget medan RAK är huvudägare i DNO med hittills 30%. Men om den extra bolagsstämman den 1 november godkänner att DNO köper tillgångar från RAK med betalning i egna aktier kommer RAK därefter att äga 40,8% av DNO. I övrigt har båda bolagen en spridd ägarbild med ett stort inslag av småsparare.

Man kunde tro att ett bolag som fallit i värde så mycket som REC gjort, från 200 miljarder NOK till en aning över 5 miljarder NOK (det är 97,5% det!) på knappt fyra år, skulle ha en viss potential för "uppstuds". Bolaget har varit förföljt av dåliga nyheter under dessa år, men tjänar dock fortfarande pengar och någon nyemission ser inte ut att behövas.

Här kan vi jämföra med det stora svenska telekombolaget Ericsson. Även Ericssons aktie tappade på sin tid 95% av sitt värde, och företaget räddades år 2002 av en nyemission på 30 miljarder SEK till kurs 3,80 kr. Under kortare perioder efter att emissionen annonserats låg kursen till och med något under emissionskursen, men stabiliserade sig kring 5 kr så att emissionen kunde gonomföras.

Efter en reverse split 4:1 är nu nästan 10 år senare aktiekursen uppe i över 66 kr per i fredags och årshögsta var 96,65. Hur man än räknar var det alltså en god affär att köpa Ericsson-aktien för 5 kr år 2002, sedan dess har aktiekursen mer än tredubblats även med dagens nedpressade börs.

Då är frågan, kan man kanske hoppas på samma sak för REC? Är REC för 5 NOK lika köpvärd som Ericsson var för 5 SEK? Svaret på den frågan kan man få genom att studera nedanstående tolvmånaders diagram (återigen hämtat från Avanza).
rec_1ar

Vi ser en tydlig fallande kil, och visserligen är en fallande kil ofta en omslagsformation i en nedåtgående trend - men då förutsätts ett utbrott uppåt så kursen hamnar ovanför den övre begränsningslinjen. Något tecken på att det skulle kunna inträffa finns absolut inte, vi ser tvärtom en antydan till utbrott nedåt!

Vi detaljstuderar då läget genom att se på grafen för de senaste tre månaderna som visas nedan (hämtad från Avanza givetvis).
rec_3man

Här kan vi se att aktien handlats i en svagt nedåtgående trendkanal under nästan tre månader. Och vi ser dessvärre också att kursen brutit den undre begränsningslinjen. På klassiskt sätt har det skett en avstämning uppåt mot trendlinjen, och sedan har det blivit ett ytterligare kursfall.

Detta indikerar stor svaghet, och inte heller lär REC-aktien få någon hjälp via en stark börs den närmaste tiden, snarare tvärtom. En teknisk analytiker anser att aktien närmast är på väg mot 4 NOK jämnt. Jag är böjd att hålla med, och på kort sikt är det alltså tillrådligt att hålla sig utanför aktien. Det kan till och med vara så illa att aktien ska ända ned till 3,30 NOK, då trendkanalens höjd är 3,50 NOK och kursen vid utbrottet nedåt var c:a 6,80 NOK.

Samme analytiker, Stein Ove Haugen, förvarnade redan i början av november 2009 om ett fall till 6 NOK när aktiekursen bröt igenom den nedre begränsningslinjen i en rektangelformation med topplinjen 66 NOK och bottenlinjen 36 NOK. Ingen trodde på detta scenarie då, men han fick rätt till 100%!

Även Agilis Securities har ett kursmål på 4 NOK.

Nyhetsflödet har varit oerhört negativt under året, bland annat har Italien och Spanien dragit ner kraftigt på subventionerna av solenergi. Även i Tyskland  är marknaden för solpaneler mycket kärvare, och konkurrensen från kinesiska tillverkare ökar konstant. Vidare har REC stängt tre fabriker i Norge, för att avveckla dessa räknar man med en kostnad på 600 MNOK.

Internationellt har det inträffat rent katastrofala händelser inom solenergiområdet, ett av USA:s regering omhuldat solenergibolag vid namn Solyndra slog nyligen vantarna i bordet till en kostnad för de amerikanska skattebetalarna på över 500 MUSD. Det har skapat svallvågor över hela världen och såväl REC som andra solenergibolag har påverkats negativt.

Men på lite längre sikt kan det finnas ljuspunkter. REC har en stabil ekonomi (med lite reservation för de 600 MNOK som nedläggningen av de tre fabrikerna kan komma att kosta) och man får nu in pengar från kunder med långa solpanelkontrakt som köper sig fria från dessa. Kanske inte bra på lång sikt, men kortsiktigt stärker det kassan.

Analytikerna har under alla år varit oerhört positiva till REC trots att aktiens nedåtgående trend borde varit lätt att se. Även i Sverige har REC haft en supporterklubb, så har t ex Placera.nu kommit med köprekommendationer vid slutet av 2009, under 2010 samt både i mars i år och i maj.

Men Placera.nu har inte varit ensamma, många andra har gjort samma misstag.

Frågan är nu om REC står nära en botten, och om vi i så fall när den har passerats kan få se en ordentlig uppgång. Det finns analytiker som tror på detta.  DnB NOR Markets har en köprekommendation med kursmål 11 NOK.

För egen del tror jag att en ägarförändring kan utlösa en ny kursuppgång för REC-aktien. Orkla vill sälja hela sitt innehav, och beroende på vem som blir köparen kan det innebära en nytändning och början på en ganska stor kursuppgång. Speciellt om börsklimatet förbättras något.

Den riskvillige köper alltså aktien mellan 4 och 5 NOK och hoppas på att kunna sälja för minst det dubbla. Den mer försiktige håller sig helt borta från aktien!

Statoil stiger på börsen

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
Publicerad lördag, 01 oktober 2011
Skriven av Svempa

Det är inte bara ägare av aktier i Lundin Petroleum som har anledning att glädjas åt det nya storfyndet på norsk sockel. Även de som har Statoil-aktier i portföljen utbrister i hurrarop.

Statoil har, liksom LUPE, 40% av den aktuella koncessionen PL501där det nya fyndet med namn Avaldsnes gjordes. Statoil har dessutom 40% av den angränsande koncessionen PL265 (LUPE är med även där, dock endast med 10%) med det tidigare gjorda fyndet Aldous Major South. Det är bekräftat att det rör sig om ett enda stort och sammanhängande oljefält.

De positiva nyheterna fick Statoil-aktien att stiga under fredagen på en annars starkt fallande Oslo-börs. Vi ser nu ett extremt intressant läge för aktien på några månaders sikt. Ett fyramånadersdiagram återges nedan (hämtat från Avanza, den blå linjen representerar Statoils aktiekurs medan den grå linjen visar börsindex OSEBX).
statoil_4man

De två svarta linjerna visar den horisontella kanal 120-130 NOK inom vilken Statoil-aktien har handlats sedan börskraschen i början av augusti.

Trots den dåliga börsen förväntar jag mig nu en vidare uppgång av aktiekursen, och ett relativt snart genombrott av kanalens övre gränslinje. Hur lång tid detta kan ta är lite ovisst, visserligen är det nya oljefyndet endast delvis diskonterat i kursen men oljepriset kan förväntas falla ytterligare något innan det vänder uppåt, och Statoils aktiekurs påverkas erfarenhetsmässigt en hel del av oljepriset.

En horisontell kanal (kallas även "rektangelformation") är en av de säkraste indikationerna inom teknisk analys. Nu har det ännu inte skett något genombrott uppåt, så jag är väldigt tidigt ute, men när det väl sker har vi en potential uppåt på 10 NOK, dvs kanalens bredd. Ett nytt tekniskt motstånd finns redan vid 144 NOK, och därefter på 153 NOK.

Årshögsta för aktien är strax under 162 NOK, men för att nå dit och på sikt även överträffa den siffran krävs en betydligt bättre börs och enligt min bedömning dessutom ett oljepris som uppvisar en uppåtgående trend. Det dröjer säkert minst ett halvår innan båda betingelserna är uppfyllda.

Men att Statoil-aktien på relativt kort sikt stiger mot 140 NOK ser jag som närmast självklart. Den försiktige väntar givetvis med köp tills aktiekursen passerat 130 NOK, den lite mer våghalsige köper redan nu. Under måndagen kan det komma lite vinsthemtagningar efter fredagens uppgång, det kan ge ett bra köptillfälle.

Läs även vad jag tidigare har skrivit om Statoil.

 

Lundin hittar till slut en Elefant

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad lördag, 01 oktober 2011
Skriven av Svempa


Här på Energiminnesfonden.se blev det stort jubel när vi fick veta hur stort Avaldsnes-fyndet verkligen är.  Plus att det faktiskt kan vara ÄNNU större! Tillsammans med Aldous South kan Avaldsnes vara det tredje stösta fyndet någonsin på norsk sockel.

Transocean_Leader

Även om vi i dagligt tal kallar oss för "Energiminnesfonden.se" är vårt fullständiga namn "Energifonden till Adolf Lundins minne (ideell förening)". Föreningen bildades senhösten 2006, samma år som Adolf Lundin avled, och vi som är medlemmar ville på detta sätt hedra Adolf Lundins namn genom att göra något för att försöka förbättra världen, om än så lite.

I Lundin Petroleums årsredovisning för 2001 står det:

" Vår ordförande Adolf Lundin är, trots hans många framgångar, fortfarande driven av en önskan att finna stora mängder olja. Vid ett möte mellan företagsledare från olika oljebolag ställdes frågan vad de gjorde på sin lediga tid. Det genomgående svaret blev golf, jakt och konst. Adolf svarade efter en stunds tvekan, ”elefanter”. ”Så du är storviltsjägare, vad spännande” blev svaret . ”Nej” sa Adolf, ”elefanter – dvs oljefält om miljarder fat olja – jag letar efter elefanter”. Adolf har funnit mycket olja, men han letar fortfarande efter den efterlängtade elefanten.

Lundin Petroleum planerar att leverera." (Ashley Heppenstall, sidan 5)

Nu har Lundin Petroleum verkligen levererat - tyvärr fem år för sent för att Adolf skulle få njuta av upptäckten. Men för oss som finns kvar, och som varit kloka nog att investera i LUPE, är njutningen desto större.

(Transocean Leader är riggen som gjorde elefantfyndet för Lundin Petroleum och partners. Foto: Harald Pettersen/Statoil.)

Enligt vissa bedömare kan man räkna med ett uppköpsbud inom relativt kort tid. Och budet bör då hamna norr om 150 kr, kanske så högt som 200 kr.

Anm. LUPE är Energiminnesfonden.se:s största innehav efter DNO International.