Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energibloggen

Bernanke krossade börserna

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad torsdag, 22 september 2011
Skriven av Svempa

Den här gången var Bernanke-effekten katastrofalt övertydlig. Det annonserade "Twist-programmet", där Fed köper obligationer med lång löptid och säljer obligationer med kort löptid, var väl i och för sig varken positivt eller negativt. Men det var ett enda ord som Bernanke uttalade, som orsakade de stora rasen.

Han sa nämligen "significant downside risk", och det var ordet "significant" som marknaderna hakade upp sig på. Dvs reaktionen blev "aj då, det är ÄNNU värre än vi trodde det var". Alltså rasade först börserna i USA, i natt följde börserna i Asien efter (speciellt den i Hongkong) och i dag rasar börserna i Europa med sådär 4% över lag.

Kl 1430 i dag kom dock en LITEN ljuspunkt, dvs nyanmälda arbetslösa i USA sjönk något till 423 000. Detta var dock 3000 fler än vad analytikerna hade gissat på, så det var inte odelat positivt. Men vi undgick ändå en riktigt sur marknadsreaktion, dock pekar futures fortfarande på en nedgång i Dow Jones index på c:a 2% när USA-börserna öppnar kl 1530, vilket kan få konsekvensen att nedgången i Europa ytterligare förstärks.

Den svenska börsen har i och med dagens fall åter närmat sig sitt starka stödområde OMXS30 850-860, och man måste alltså noga bevaka den fortsatta utvecklingen. En stängning under 850 är en stark indikation på vidare börsfall. Om vi däremot får en studs uppåt och stänger på 870 eller högre ser det bättre ut. I denna minut är OMXS30 på nivån 867.

Dagens börs kan i bästa fall ge ett utomordentligt köptillfälle, både på kort och lång sikt. Vi ser till synes helt omotiverade fall i börskurserna för starka och vinstgivande företag inom energisektorn som Fortum, Statoil och Fred Olsen Energy. Investmentbolaget Investor faller i linje med börsindex, medan kollegan Industrivärden faller ännu mer.

Tror man på en börsuppgång så kan Investor vara ett bra köp på dagens nivå c:a 114 kr, som dessutom är ett stöd rent tekniskt. Den försiktige bör kanske vänta och se att kursen vänder uppåt från detta stöd innan köp, en stängning under 114 kr ökar risken för ytterligare kursfall. Men på något års sikt kan jag inte tänka mig att ett köp i dag skulle vara fel.

Riskerna är alltså uppenbara, i varje fall sett över några månader. Dvs det kan bli ännu bättre köptillfällen senare i höst...

DNO får mer pengar

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad onsdag, 21 september 2011
Skriven av Svempa

DNO kommer i dag med ett pressmeddelande där man bekräftar att bolaget mottagit en andra à conto-utbetalning från KRG för sin oljeexport. Denna gång är beloppet 60 MUSD. Tidigare har man mottagit 103,7 MUSD.

Då det totalt utbetalade beloppet i denna andra omgång kan uppskattas till 200 MUSD innebär det att DNO har erhållit 30%. Detta är en minskning från de c:a 42% man fick av den första utbetalningen. Orsaken till minskningen kan förmodas vara att DNO var först ut ur startgroparna och alltså stod för en större del av exporten under februari-mars än vad man gör nu.

Emellertid kvarstår det ett mycket stort belopp att betala, som KRG:s minister för naturresurser Hawrami tidigare har berättat i den intervju som jag tidigare skrivit om, se "Hawrami talar klarspråk". Där säger han bland annat: "On the sales revenue side, the total amount derived by SOMO so far from the past KRG export should be around $2.8 billion. According to the Agreement, KRG should have received $1.4 billion from this revenue to compensate the contractors for their costs."

Det innebär att rätt exakt en miljard USD kvarstår att betala till oljebolagen för exporten fram till dags dato. Dessa pengar kommer med all säkerhet att betalas ut men är alltså ännu inte överförda från Bagdad till KRG. Om man utgår från samma procentsiffra som i den nu aktuella betalningen, dvs 30%, kan DNO förvänta sig ytterligare 300 MUSD på sitt konto senare under hösten.

Det betyder i så fall att DNO då nästan har fått tillbaka alla nedlagda kostnader i Kurdistan som angivits till mellan 500 och 600 MUSD. Och eftersom exporten fortsätter blir det givetvis mer pengar efter hand.

Detta gäller alltså "cost oil". När det sedan kommer till hur man beräknar "profit oil" finns det en formel i kontraktet mellan DNO och KRG som anger detta. Men för att verkligen få ut dessa pengar skulle jag tro att det krävs att den federala oljelagen dels är antagen av det irakiska parlamentet, dels att lagen inte innehåller något som medför att kontraktets klausuler om "profit oil" ogiltigförklaras.

Nu har visserligen en juridisk rådgivare till centralregeringen i Irak nyligen uttalat att man inte utan vidare kan besluta om ändringar i ett giltigt kontrakt. För det krävs kontraktsparternas godkännande. Detta är ju helt i enlighet med västerländsk rättstradition, men alldels säker kan man nog inte vara ändå.

SnaCkA om substansvärde

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 20 september 2011
Skriven av Svempa

"SCA:s skogsmark är värd uppemot 300 miljarder kronor, det vill säga fem gånger nuvarande börsvärde. Det sade vd Jan Johansson vid bolagets kapitalmarknadsdag på måndagen. SCA är en aktie som bör finnas i aktieportföljen."

Denna uppgift är hämtad från en analys av Placera.nu

Det är bara att hålla med. I oroliga börstider kan man givetvis avstå från att satsa en enda krona i aktier. Men om man ändå vill vara med på aktiemarknaden ska man lika givetvis söka efter så säkra papper som möjligt. SCA uppfyller alla sådana krav och har dessutom en direktavkastning på strax under 5% vid nuvarande aktiekurs på c:a 82 kr. Någon risk för att aktieutdelningen ska sänkas ser i varje fall inte jag, snarare tvärtom..

Energiminnesfonden.se har inga aktier i SCA, men skribenten har ett privat innehav.

Peak Oil har blivit rumsrent II

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 20 september 2011
Skriven av Svempa

Här har vi ett av de bästa Peak Oil-reportagen hittills. Även vår egen professor Kjell Aleklett är intervjuad.

Obs att vi har länken till Kjell Alekletts blogg i vår toppmeny, ta gärna en titt där, han skriver om intressanta saker på ett mycket vederhäftigt sätt. Professor Aleklett är en av mottagarna av Energiminnespriset för 2010.

KRG publicerar samtliga PSC:er

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Publicerad tisdag, 20 september 2011
Skriven av Svempa

KRG går nu ytterligare på offensiven i kampen med Bagdad om bestämmanderätten över oljan i de kurdiska provinserna. Enligt ett pressmeddelande på KRG:s hemsida offentliggör man samtliga PSC:er. Tidigare hade man offentliggjort två PSC:er, ett av dem gällde DNO. Bagdad har anklagat KRG för bristande transparens när det gäller oljekontrakten, och detta initiativ från KRG tar nu helt vinden ur seglen för Bagdad.

Tidigare har KRG:s belackare hävdat att PSC:er ger orimligt höga vinster till oljebolagen. Men nu kan alla läsa sig till att oljebolagen inte alls gör några jättelika vinster på det irakiska folkets bekostnad om PSC:erna "godkänns". Tvärtom handlar det om "standardkontrakt" där 84-88% av vinsten tillfaller Irak.

Intressant nog publicerar man även de tillägg och ändringar av kontrakten som gjorts sedan det ursprungliga kontraktet undertecknades. Detta gäller i synnerhet för kontraktet med DNO.

De flesta kontrakten finns redan nu tillgängliga på KRG:s hemsida.

Edit fredag 23 sept: KRG har de senate dagarna uppdaterat sidan så att samtliga kontrakt nu finns tillgängliga enligt länken ovan.

Anm. DNO är det största innehavet i Energiminnesfonden.se:s aktieportfölj.