Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Varför bli medlem?

Publicerad torsdag, 22 Maj 2008 Skriven av Svempa
Ja, det finns flera goda orsaker till att vilja bli medlem i vår förening.

Du kanske en gång i tiden var aktieägare i Lundin Oil, blev avsevärt rikare på det, och känner en viss beundran för det entrepenörskap som Adolf Lundin visade både i det bolaget och i andra bolag som han varit med och startat, samt drivit med framgång. Så är det för många av oss som redan är medlemmar.

Du kanske i dag är aktieägare i något av de många bolagen i Lundin-sfären, en sfär som nu omfattar ett flertal energi- och mineralbolag? Eller ägare i några andra olje- gas- eller uranbolag, eller i vilket som helst bolag med exponering mot energisektorn? Då är du antagligen rätt energiintresserad och kanske kan se en fördel i att lära känna andra som har samma intresse?

Och framför allt, du är kanske villig att satsa några kronor för att medverka till att skapa den avkastning vi vill få fram, och därigenom göra en insats för ett allmännyttigt ändamål? Det är inte heller mycket du riskerar, visserligen är 10000 kr rätt mycket pengar för de flesta men om du efter tre år vill lämna föreningen har du rätt att få tillbaka 90% av andelsvärdet (dock högst 9000 kr).