Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Föreningens ändamål

Publicerad söndag, 11 september 2011

Föreningens fullständiga namn namn är "Energifonden till Adolf Lundins minne (ideell förening)", men i dagligt tal använder vi namnet "Energiminnesfonden.se". Föreningen bildades strax före årsskiftet 2006/2007. Vi har bildat föreningen för att genom aktiv kapitalförvaltning skapa ytterligare kapital. Utbetalning från detta ytterligare kapital görs årligen efter beslut av föreningsstämman och skall tillfalla ett allmännyttigt ändamål som bestäms genom en medlemsomröstning. Vi kallar detta för "Energipriset till Adolf Lundins minne" eller mer kortfattat "Energiminnespriset". Vill du se till vilka ändamål och med vilka belopp priset hittills har delats ut så klicka på länken "Energiminnespriset" i menyn till vänster.