Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energiminnespriset 2010

Publicerad onsdag, 21 september 2011 Skriven av Svempa

Vi har nu erhållit slutredovisning från vår medlem Tgvara av den del av Energiminnespriset 2010 som tilldelades skolan i Banyuwangi. Kortfattat har pengarna som totalt uppgick till 25000 kr (15000 kr genom del i Energiminnespriset 2010 samt en extra tilldelning av 10000 kr, beslutad av föreningsstämman februari 2011) använts för att möjliggöra skolgång för sammanlagt 90 elever under ett år. Många av dessa elever hade annars av ekonomiska orsaker inte erhållit någon utbildning. Tidigare år har 10-20 elever tvingats hoppa av skolan på grund av ekonomiska orsaker, detta läsår har ingen gjort det.

rektor, lärare och de flesta av vårat gäng

Ovan ser vi de flesta av "vårat gäng" samt även lärare och vår medlem Tgvara.

En mer fullständig redogörelse samt många fler bilder finns i vårt Forum, se "Energiminnespriset 2010".