Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Ursäkta!

Publicerad måndag, 02 januari 2012 Skriven av Svempa
Skrivandet på sidan har legat nere under den senaste månaden, vilket berott på sjukdom. Men nu är det nytt år, och nya friska tag!