Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energiminnespriset 2012

Publicerad lördag, 17 november 2012 Skriven av Svempa

Vid november månads styrelsemöte fattades beslut om Energiminnespriset 2012. Omröstningen om vilka som skulle få priset resulterade i att de två alternativ som fick flest röster var skolan i Banyuwangi samt Pader Girls Academy.

Styrelsen beslutade att tilldela skolan i Banyuwangi 20 000 kr samt Pader Girls Academy 10 000 kr.

Intressant nog fick "skolprojektet" en röst från alla som deltog i omröstningen, med ett enda undantag, vilket var snarlikt förra årets resultat. Det är uppenbart att Tgvara åtnjuter ett stort förtroende bland medlemmarna. Vi ser fram mot att så småningom få en utförlig rapport från fortsättningen på "skolprojektet". 

Skolan fick del av Energiminnespriset 2010 med 15 000 kr, samt en extra tilldelning av 10 000 kr enligt beslut av föreningsstämman 2011. Dessutom fick skolan del av Energiminnespriset 2011 med 20 000 kr. Pader Girls Academy har inte tidigare varit mottagare av Energiminnespriset.