Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Energiminnesfonden.se under åtta år

Publicerad lördag, 07 mars 2015 Skriven av Svempa

Detta inlägg ska ses som en uppdatering av "Energiminnesfonden.se fyller fem år". För att se detta inlägg klicka på "Föreningsnytt" i menyn till vänster och scrolla ner en liten bit.

Vad har då hänt under de senaste åren? Ja, det viktigaste är ju att uppdatera uppgifterna om vad vi hittills har kunnat skänka till diverse goda ändamål via vårt Energiminnespris. I dag är läget följande, sett över de åtta år vi varit verksamma:

År    Andelsbelopp        Resultat    Förvaltat kapital     Energiminnespriset
2007    284 000              29 102        313 102        
2008    404 000           -171 257        246 845                    15 000
2009    404 000            214 042        460 887
2010    450 000            145 126        717 013                     25 000
2011    534 000             -19 570        721 442                     60 000
2012    534 000              46 156        737 598                     30 000

2013    554 000             254 586       977 260                      35 000

2014    564 000            -218 314       770 036                      60 000

2015                                                                                 50 000 ?
Summa resultat:            279 871       Summa utdelningar:   275 000

Observera att Energiminnespriset är inkluderat i det angivna resultatet, för att få förvaltningsresultatet ska man alltså addera dessa två belopp. För år 2015 anges ett preliminärt belopp för Energiminnespriset, det är det belopp styrelsen föreslår men det är årsstämman som fattar det slutgiltiga beslutet.

Förutsatt att vi för Energiminnespriset 2015 verkligen betalar ut 50 000 kr kommer vi till och med 2015 att ha betalat ut nästan exakt lika mycket pengar som det ursprungliga andelsbeloppet var vid verksamhetens början.