Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Nu lägger vi ner Energiminnesfonden

Publicerad tisdag, 01 januari 2019 Skriven av Svempa

Efter tolv år så är det nu dags att sätta punkt. Föreningsstämman i februari 2018 beslutade att föreningen skulle läggas ner per årsskiftet 2018/19. Under året har följaktligen alla aktier i vår depå sålts och alla medlemmar har fått sina andelsbelopp återbetalade.

Vad har vi då åstadkommit under dessa tolv år: Jo, totalt har vi till diverse välgörande ändamål delat ut mer än en halv miljon kronor. Så här har det sett ut:

År    Andelsbelopp        Resultat    Förvaltat kapital     Energiminnespriset
2007    284 000              29 102        313 102        
2008    404 000           -171 257        246 845                    15 000
2009    404 000            214 042        460 887
2010    450 000            145 126        717 013                     25 000
2011    534 000             -19 570        721 442                     60 000
2012    534 000              46 156        737 598                     30 000

2013    554 000             254 586       977 260                      35 000

2014    564 000            -218 314       770 036                      60 000

2015      576 400           -192 376       535 060                     50 000                          

2016      576 400             293 784      708 844                      40 000

2017      576 400             -10 000       637 927                     60 000

2018                  0                                                              80 000

2018      Utbetalt restbelopp                                                 85 316
Summa utdelningar:   540 316

Om någon undrar vad som avses med "restbelopp" så är det det belopp som fanns kvar på vår depå efter att alla andelsbelopp återbetalats och Energiminnespriset 2018 också betalats ut. I enlighet med våra stadgar anordnades en separat omröstning (på liknande sätt som gäller för Energiminnespriset) för att bestämma vilket förtjänt ändamål som skulle erhålla dessa pengar.

Vi får vara nöjda med det resultatet. Speciellt mot bakgrunden av att ett antal ekonomiska kriser med stora börsnedgångar har inträffat under dessa tolv år. Härmed vill jag tacka alla medlemmar i föreningen som har ställt upp med kapital, och därigenom gjort det möjligt att skapa en avkastning som sedan ligger till grund för våra utbetalningar.