Adolf Lundin  Vi minns Adolf Lundin - en av Sveriges främsta entrepenörer genom tiderna, en föregångsman som tidigt insåg att oljan inom kort tid skulle övergå från
  att vara en ständigt flödande energiresurs till att vara en bristvara som skulle bli allt mer värdefull.
  Energiminnesfonden.se delar ut sitt årliga Energiminnespris till en förtjänt organisation eller individ på Adolf Lundins dödsdag den 30 september.

Börspessimismen tilltar

Användarbetyg: 5 / 5

Markera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktivMarkera som aktiv
 
Publicerad lördag, 19 november 2011 Skriven av Svempa

För en månad sedan fanns det all anledning att se ljust på börsläget, OMXS30 bröt igenom motståndet vid nivån 960 och tekniskt sett fanns därmed förutsättningar för en uppgång till 1060.

Uppgången bröts dock vid 1024, i samband med att den grekiske premiärministern av orsaker bara han själv känner till annonserade att en folkomröstning om de absolut nödvändiga grekiska åtstramningspaketen skulle hållas.

Detta tjänade som en påminnelse om alla politikers opålitlighet, och marknaden svängde omedelbart kraftigt nedåt. Index fann dock stöd ungefär vid 945 som kan ses som den yttersta nedre gränsen på det tidigare motståndsområdet 950 - 960 som nu är ett stöd.

Vi betraktar nu ett tremånadersdiagram för OMXS30 (hämtat från Avanza) som återges nedan.
omxs30_3man9

Som synes har under den senaste månaden en fallande rätvinklig triangel bildats (markerad med röda linjer), med basen vid c:a 945. Höjden från topp till baslinje är 80 punkter, vid genombrott av baslinjen hotar därmed en nedgång till nivån 860-865 (markerad med svart linje), dvs den bottennivå där vi hamnat vid upprepade tillfällen tidigare under hösten.

Index stängde i fredags på 941, det är inte signifikant under 945 men ändå illavarslande.

För att undgå ett kommande fall måste alltså index snarast återhämta sig och helst återigen parkera över 960-nivån. Vi har även ett välbekant stöd vid c:a 930 (markerat med grön linje), som skulle kunna bromsa fallet något. Ett snabbt fall under 930 innebär däremot med stor sannolikhet att OMXS30 inom relativt kort tid fortsätter falla ner mot 860, där ett starkt stöd finns.

Träffar: 3968